John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 15-04-2019; enest opdateret 20-04-2019 21:07

 

Farlig bog

 

Litterær metodelære, 1971, var et bestillingsarbejde. Jeg havde fra efteråret 1968 undervist i en grunddisciplin, der hed Litteraturforskningens metoder. Studieplanerne var udviklet af flere lærere på Institut for Nordisk Filologi. Professor Sven Møller Kristensen var ankermand, og jeg fik tilbuddet om at skrive en lærebog. Den modige forlægger var Jarl Borgen. Blandt mine studerende var en datter af ham, og hendes anbefaling stolede han så meget på, at han inviterede mig op på Borgens Forlag, som dengang havde til huse i en stor lejlighed på Gammel Kongevej. Her aftalte vi alt det praktiske, herunder at bogen skulle trykkes i 3.000 eksemplarer, et svimlende antal, som dog viste sig ikke at være sat højt nok. Der måtte et nyt oplag til, og i 1979 udsendte vi en ny udgave.

 

På Institut for Litteraturvidenskab, som ville have været det naturlige tilblivelsessted for en sådan bog, var begejstringen behersket. Peter Madsen forsøgte at dæmme op for bogens udbredelse med en anmeldelse,  som han fik trykt i hele to tidsskrifter og som i stencileret udgave blev distribueret til de danskstuderende. Anmeldelsen er gået over i litteraturhistorien takket være forfatteren Knud Romer, som tilbragte sin halve ungdom på Litteraturvidenskab:

 

”Teorierne var doktriner og byggede på ukritisk antagede forudsætninger, som stod til troende. Måske forsvarede de dem af samme grund så voldsomt og bekrigede alle konkurrerende lærebygninger. Hvis man tilhørte den forkerte skole, var det værst for en selv. Ens bøger blev ikke anmeldt, men kastet på bålet i tidskriftet Poetik: ”Advarsel mod en institution: - John Chr. Jørgensen: Litterær metodelære”. (”Kort over paradis”, 2018:73).

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen