John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 15-04-2019; enest opdateret 20-04-2019 21:07

 

Fin og klog forlægger

 

Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse udkom i 1971 umiddelbart efter Litterær metodelære, men den er skrevet fire år før. Det har bidraget til forvirringen, at bogen ikke oplyser noget udgivelsesår. Et af KB’s eksemplarer anfører 1966, men på det tidspunkt var manuskriptet ikke skrevet.

 

Bogen er en trykt udgave af et Dansk-speciale skrevet hos Sven Møller Kristensen i 1967 og afleveret i februar 1968. Specialet blev kendt i fagkredse via et resumé i antologien Extracta 1, 1967/68, men der var ikke planlagt nogen udgivelse.

 

Da forlæggeren Jarl Borgen i 1971 viste mig den tillid at bestille en Litterær metodelære hos mig, greb jeg lejligheden og spurgte, om han så ikke også kunne have lyst til at udgive mit speciale. Jeg var klar over, at det var en smallere udgivelse end lærebogen, så jeg erklærede mig villig til at afstå fra honorar. Men den fine og kloge forlægger svarede, at selvfølgelig skulle jeg have penge for mit arbejde. Han tilføjede, at jeg jo nok skulle udgive flere bøger, og at han ikke kunne have siddende på sig, at han havde snydt mig i begyndelsen.

 

Da bogen udkom, viste det sig, at den fandt bredere anvendelse end nogen af os havde troet, og den bruges stadig i receptionsstudier, senest i Sofia Anderssons afhandling om Svenska politikers självbiografier (2016).

 

Udgivelsen fik væsentlig betydning for min løbebane. Torben Brostrøm engagerede mig til at give undervisning i litterær vurdering på Folkeuniversitetet. Og Kritikerlavet inviterede mig til en plads i panelet ved et nordisk kritikertræf på Hindsgavl. Her blev jeg hyret til et freelance-job som anmelder ved Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen