John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 23-04-2019; senest opdateret 23-04-2019 14:48

 

Blåstemplet

 

Den sande kunst, 1980, er tilegnet ”studerende på på mine øvelser over dansk og europæisk realisme ved Københavns  Universitet 1971-78”. De studerendes engagement sørgede for, at de litterære forbindelser til udlandet blev holdt varme. Tænk, der var studerende, som foretrak Balzac frem for Thomasine Gyllembourg! En enkelt fortrød, at han ikke havde valgt at studere fransk frem for dansk. Jeg var på vej ud i noget landsskadeligt snavs.

 

Den sande kunst var bygget op som en disputats. Den havde tre ærinder:  1)at påvise eksistensen af en hjemlig tradition bagom det moderne gennemrbrud, 2) at karakterisere denne tradition og 3) at bidrage til forklaringen på denne realismes opkomst og udvikling.

 

En af analyserne fra Den sande kunst, den af En dansk Students Eventyr, blev præsenteret og diskuteret på en international skandinavistik-kongres i Ghent i 1976. Der var tale om et omhyggeligt forberedt videnskabeligt arbejde, som skulle kunne holde til offentlig kritik.

 

Da bogen udkom,  sagde kollega, hvis dømmekraft jeg havde grund til at have tillid til, at det var ærgerligt, at jeg ikke havde villet besudle bogen med en doktortitel. Jeg følte jeg mig nærmest adlet.

 

Anmeldelserne var bedre, end jeg havde turdet håbe på. Mærkede man en vis lettelse over, at jeg ikke var helt så politisk i hovedet, som mine dagbladsskriverier kunne give indtryk af?

 

 Jeg lå på Næs, min barndoms badestrand i Allinge, da min fætter kom med dagens Politiken (15.7.1980). Den indeholdt en anmeldelse skrevet af professor F.J. Billeskov Jansen, som hverken var medlem af SF, LSD eller min vennekreds. Da jeg så, at han omtalte ­Den sande kunst som et originalt, tankevækkende hovedværk om dansk realisme, følte jeg mig blåstemplet i alle ender og kanter. Og at Billeskov ydermere forudså, at bogen ville blive diskuteret overalt i Norden, virkede nærmest som en rejsegaranti. Jeg havde netop taget orlov fra universitetet for at rejse rundt i Norden for at holde forelæsninger og interviewe forfattere.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen