John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 29-04-2019; senest opdateret 29-04-2019 15:37

 

Original kopimaskine-succes

 

Kultur i avisen, 1991, var tilrettelagt som en grundbog i at skrive og redigere kulturjournalistik. Det var den første danske bog af sin art. Eva Hemmer Hansens Kulturjournalistik fra 1977 beskæftigede sig kun med researchen og stoffet, lovgivningen på de forskellige kulturområder.

 

Jeg kunne aldrig have skrevet Kultur i avisen uden selv at have haft min daglige gang på en avis. Meget af det, der står i bogen, refererer til iagttagelser af en indtil da ubeskrevet praksis (beslutningsprocesserne, omgangstonen osv.). De mennesker, som kunne have gjort det, havde simpelt hen ikke tid til det, fordi de skulle lave avis til næste dag. For at skrive en sådan bog skal man også have en ret præcis fornemmelse for, hvem man skriver for, og det havde jeg: BA-studerende på Kulturformidling.

 

I et forsøg på at gøre lærebogen visuelt attraktiv fik vi Erik Werner fra Berlingske til at gennemillustrere den. Han kunne det dér med at tegne situationsbilleder. Så vi kunne trygt give ham frie hænder. Jeg havde i øvrigt truffet ham et par år forinden ved en sammenkomst for Berlingskes kulturskribenter. Jeg skulle levere kritik, og som en del af honoraret herfor fik jeg en tegning af mig selv som ivrigt snakkende foredragsholder – med rigeligt vigende hage.

 

Kultur i avisen blev en fiasko hos boghandlerne og en succes ved kopimaskinerne. Det tog flere år, før første oplag var udsolgt. Til gengæld blev den ivrigt kopieret, og det gør den den dag i dag.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen