John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 05-05-2019; senest opdateret 05-05-2019 17:45

 

Farverig signalforvirring

 

Bent Karl Jacobsen. Forskelligheder, 1995, er en privat bestillingsopgave. Maleren Bent Karl Jacobsen, som jeg havde mødt på San Cataldo og derefter var blevet gode venner med, ønskede at få et præsentationskatalog, et kunstnerisk visitkort i bogform. Asbæk Edition ville stå for distributionen, men i øvrigt var det Bent Karls eget projekt. Jeg skulle skrive en portrætartikel om ham og interviewe ham. Desuden skulle kataloget indeholde gengivelser af et udvalg af hans værker. Det sidste havde jeg ikke nogen indflydelse på.

 

Bent Karl fungerede som de facto redaktør, men det bliver ikke sagt noget sted i det færdige katalog. For kan man redigere en bog om sig selv? På katalogets forside står der ”Bent Karl Jacobsen” øverst oppe, dér hvor forfatternavnet plejer at stå, og ”Forskelligheder” på titlens plads. På ryggen gentages dette mønster. Udenforstående må tro, at Bent Karl Jacobsen har skrevet en bog – det kunne f.eks. være en digtsamling – med titlen Forskelligheder.

 

Men den eneste, der har leveret tekst til bogen, er mig, og på bagklappen anføres jeg som copyrighthaver til teksten. Da der ikke er anført andre rettighedshavere, har man på bibliografi.dk anført mig som forfatter til et værk, der hedder Bent Karl Jacobsen. Forskelligheder, og den opskrift har jeg fulgt i min bibliografi. – Alt dette ikke for at fraskrive eller tilskrive mig ansvar og rettigheder.

 

Det var en herlig opgave at skulle løse. Der var to-tre minutters gang her fra Teresas og min lejlighed i Kleinsgade til Gitte Edmunds og Bent Karls hyggelige kunstkammer på Vodroffsvej. Vi havde været der til fester og vinsmagning flere gange, men denne dag var noget særligt. Bent Karl modtog mig, som var jeg repræsentant for verdenspressen. Han talte højt og tydeligt og i velforberedte vendinger. Jeg skulle bare holde mikrofonen og føre samtalen videre. Da jeg ikke tidligere havde gjort meget i interviews med billedkunstnere, havde jeg forberedt mig godt. Det gik deruda’. Og hvis Bent Karl havde åbnet for sit uudtømmelige arsenal af anekdoter, kunne vi have fortsat i dagevis. Men han var i det seriøse hjørne og ville revidere billedet af sig selv som den glade maler.

 

Da bogen udkom, var der en anmelder, der skrev, at jeg godt kunne have gået mere kritisk til ham!

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen