John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 15-05-2019; senest opdateret 17-05-2019 17:59

 

Om at miste gamle venner

 

Da kvinderne blev journalister, 2012, fortæller historien om de første danske kvinder, der ernærede sig ved at skrive artikler eller redigere blade. Sofie Horten (1848-1927) var i denne forstand den første kvindelige journalist i Danmark. Emma Gad, som ofte ellers fremhæves som vor første journalist, var det ikke, uanset hvilken definition man anvender. Myterne får lov til at vokse vildt, når ingen tager systematisk fat.

 

Da jeg forskede i interviewets historie i Danmark, slog det mig, hvor mange talentfulde kvindelige journalister vi har haft, og hvor svært det var at finde oplysninger om dem. Eftersom ingen andre kunne eller ville, tog jeg selv fat.

 

For at undgå benspænd fra de på forhånd fornærmede udgav jeg selv Da kvinderne blev journalister, både på papir og som e-bog. Gode venner fra mit gamle institut stod bi. Jan Boris Pedersen hjalp mig med opsætningen af papirudgaven. Bente Rosenbeck sørgede for, at e-bogen blev åbent tilgængelig via Center for Kønsforskning. Adressen er

https://koensforskning.ku.dk/nyeudgivelser/andreudgivelser/kvindernejournalister.pdf

 

Bogen er ikke en topmoderne teoribygning, men en første empirisk kortlægning af kvinders repræsentation og erfaringer i journalistik. Det er en bog, der er beregnet til at komme videre fra. Derfor har jeg også givet Journalisternes Veteranklub lov til at lave deres egen anekdotemættede aftapning på Journalistveteraner.dk.

 

Jeg kan se, at bogen har fundet anvendelse i undervisning og forskning og i litteraturen i det hele taget. Det sidste kapitel er det mest citerede og omdiskuterede. Her opstiller jeg en liste over 350 bemærkelsesværdige kvindelige journalister i Danmark. Listen blev gengivet in extenso på Journalisten.dk. Her fik den lynhurtigt læsere, hvoriblandt en del, som savnede deres eget navn i kolonnerne. Ved den lejlighed mistede jeg et par gamle venner.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen