Først lagt op 28-10-2019; senest opdateret 04-01-2020 16:59

 

1.

Kompliceret venskab – enkel tekst

Niels Barfoed om Klaus Rifbjerg

 

Den stilfærdige stil skruer ned dér, hvor new journalism skruer op. Ingen lydefterlignende ord skrevet med store bogstaver, ingen dramatiseringer, ingen store scener. De stille stilister benytter så få ydre effekter som overhovedet muligt. Hellere kendte danske ord i nye kombinationer end funklende nye fremmedord.

 

Journalisten og litteraten Niels Barfoed (f. 1931) mestrer den kunst at aflytte hverdagssproget dets poesi. Han isolerer sprogets stående vendinger og løfter dem op som bogtitler: Har De tid et øjeblik? Farvel så længe og Du siger noget.

Som replikker revet løs af en dialog afslører de deres tvetydigheder og underforståelser.

’At have tid et øjeblik’ er et spørgsmål om at være villig til at lytte.

’Farvel så længe’ betyder ’indtil vi ses igen’ og er dermed både præcist og upræcist, som meget hverdagssprog er det.

Og selvfølgelig ’siger jeg noget’, når jeg taler, men i sætningen ’Du siger noget’ betyder det nærmest: ’Dér siger du noget sandt’, ’det kan du have ret i.’

           Titlerne er leg og spil. Skribenten risikerer, at læseren driller tilbage og tager spørgsmålene for pålydende som Poul Borum, der indledte sin anmeldelse af Har De tid et øjeblik? med ordene ”Egentlig ikke” (Ekstra Bladet, 1.5.1996).

 

De tre bøger med sprogspil på forsiden kalder sig henholdsvis essays, erindringer og ’foednoter’. Det er de sidste, der skal tages nærmere i øjesyn her.

Genrebetegnelsen leger med Barfoeds navn og siger: ”Tag os nu ikke alt for alvorligt, vi er kun små bemærkninger, vi kan højst blive til mini-essays”. De fylder hver en 3-5 sider, og titlerne er typisk stumper af hverdagens vendinger eller reflekser af film eller sange, som allerede indgår i sproget: ”Hvornår sku’ dét ha’ været?” ”Hænderne op eller…”, ”Før vi går hjem”. De signalerer broget hverdag.

Essayisten er mest i det muntre hjørne. Tvangsbetonede talemåder som ”Hvor svært kan det være” og ”Forstået på den måde” gør ham dog trist.

 

”Cumulus”

Én titel, der skiller sig ud ved at være et dyrt fremmedord, er ”Cumulus”. Her er hele teksten til gengæld et underspil. Den handler om et besøg, essayisten aflagde hos sin gamle ven Klaus Rifbjerg på dennes sidste adresse i Skodsborg. Hverken Rifbjerg eller Skodsborg nævnes ved navn. Men stedet er nær ved et kurhotel nord for Klampenborg og vennen er en højproduktiv dansk digter, der ynder himle og vejr og vand. Og så ved ethvert litterært barn i Danmark, at vi er på vej mod Rifbjerg.

Det første ord, vennen siger, da Barfoed ankommer, er ”cumulus”. Gennem altanvinduet kigger de på himlen over mod Sverige.

Allerede i essayets første sætning er cumulus-titlen forklaret: ”Der står en skyformation over Sverige, rosa i toppen, hvor de bulner som blomkål.” Der er ingen mystik her. Blomkålsskyer er et andet ord for ”cumulus”. Ordet er latin og betyder egentlig blot ’hob’ eller ’dynge’. Det indgår ikke i dagligsproget, men mange har hørt meteorologerne bruge det i vejrudsigterne om skydannelser med kuplet overside.

Klaus Rifbjergs yndlingsord er ”solsort” (jf. Livord, 2005:166), men ”cumulus” har han mere for sig selv. Det er kendingsmelodien i hans sprogmusik. Rifbjerg er uden tvivl den danske digter, som har brugt ”cumulus” mest, både i digte og prosabøger, f.eks. i digtet ”Kitty Hawk” i Mytologi, 1970, i digtet ”Stille sommer” i Livsfrisen, 1979, i romanen Alea, 2003:128, i essayet Karakterbogen, 1992:62 og i novellen ”Lykken ” i samlingen Andre tider, 1997:5 og i novellen ”Tirp” i samlingen Mænd og kvinder, 1982:16. Det skal tilføjes, at ”cumulus” i de enkelte tekster kan have medbetydninger f.eks. af køn og maskulinitet.

 

Med Rifbjerg som medlæser

Når Rifbjergs navn ikke nævnes direkte i teksten, kan det være for at undgå den direkte provokation. Rifbjerg ville muligvis ikke bryde sig om det billede, essayet tegner af ham med hængemule, hår i ørerne og fixerende blik. Han er ikke oven på situationen, men sidder genert ”med en evigt vågen sans for det pinlige.” Genertheden under den stive johannes.v.’ske maske er det mest forsonende træk ved ham.

Teksten er skrevet og trykt, mens Rifbjerg endnu levede. Du siger noget udkom 31. marts 2015. Klaus Rifbjerg døde 4. april 2015. Han var en forudsat medlæser, og han var genkendelig for mange litterære iagttagere. Men Barfoed ville kunne sige, at hovedsigtet ikke havde været at levere nøglestof, men at skildre et møde mellem to gamle venner efter mange års tavshed.

 

Gamle venner

Mødet er præget af en akavet maskulin generthed. De to venner kan ikke tale direkte om det, der er sket og deres følelser ved det. De taler først om udsigten, lyset og skyerne og dernæst om nogle fotografier fra barndommen. Samtalen går trægt. Den gamle digter har det med at stirre tavst på gæsten, som på sin side må bide sig selv i tungen for ikke at provokere værten, som nok selv skal bestemme, hvad der er morsomt.

 Mødet er angiveligt blevet til som resultatet af en pludselig indskydelse hos fortælleren. Man aner, at det skulle være en slags forsoningsmøde, men det siger han ikke åbent. Bagefter stiller han sig tilfreds med, at mødet overhovedet har fundet sted. Han kører hjem i en tilstand af nøgternhed. ”Jeg kører ikke fra noget. Kun et besøg. En sky. Forneden mørkegrå som Sundet. Rosa er den ikke mere, kun lidt lysebl … nej, lad nu det vejr være. Det er bare blevet ud på aftenen, og vejbanen er blevet tør hele vejen ind til byen.”

Som noget usædvanligt for genren er essayet her holdt i nutid. Det ligner en novelle komponeret op om en begivenhed. Der sker ikke farligt meget, men essayisten er ikke helt den samme, da han kører hjem.

Jeg skrev i optakten, at Barfoed afstår fra new journalism-greb. Det er for så vidt rigtigt. Men brugen af nutid i erindringer er et litterært greb, en dramatisering.

 

Andre måder

Andre steder, både før og efter, hvor Barfoed har formuleret sig om sin relation til Rifbjerg, har han anvendt datid og førdatid med disse formers muligheder for refleksion og bagklogskab.

I Farvel så længe. Nogle erindringer, udgivet i 2007, altså otte år før foednoterne, skrev Barfoed om, hvordan han tog afsked med Rifbjerg, fordi han ikke kunne få ”det bedyrede venskab” til at hænge sammen med det ”vrængbillede”, Rifbjerg kontinuerligt havde tegnet af ham i offentligheden. Barfoed var irriteret og polemisk, da han begrundede sit farvel: ”I mange årtier og i alle genrer havde min opportunisme, nærighed, min skinhellighed, min fedten for de for tiden ”rigtige” og min anløbne integritet i det hele taget været tilbagevendende temaer i Klaus skriverier” (2007:147) Bemærk den kompakte vrede i de ophobede substantiver.

           Efter Rifbjergs død tog Barfoed deres relation op til overvejelse i kronikken ”Venskabet, uskylden og forræderiet” (Information, 15.11.2015). I en bredere analyse inddrog han nu også romanerne En hugorm i solen og Den kroniske uskyld, som begge tematiserer barndoms og ungdomsvenskabet. Stilen var distanceret og akademisk med vægten på at få sat Rifbjerg og relationen til ham på begreb. Denne gang uden at have Rifbjerg som potentiel læser og replikskriver:

 

Klaus Rifbjerg var en fænomenalt fantasifuld og sårbar ven i barndommen med en nemt vakt tilbøjelighed til jalousi og altså ekstremt hensynskrævende – hvilket er det samme som kontrollerende. Måtte man til tider rationere samværet og iagttage den nødvendige afstand for at kunne trække vejret, blev det taget op som svigt og kulde.

 

Konklusion: Vi har set samme relation skildret i tre forskellige gangarter: enkelt beskrivende, men med en dramatisk undergrund i foednoten, lidenskabeligt og ekspressivt i erindringsbogen og køligt begrebsanalytisk i kronikken.

 

Håndskreven fodnote

Den, der skriver disse linjer, kom uforvarende til at spille en diminutiv birolle i konflikten mellem Klaus Rifbjerg og Niels Barfoed.

Første gang jeg hørte en af de implicerede fortælle om venskabet, var da Erik Olesen og jeg samlede materiale ind til antologien Omkring Den kroniske uskyld (1974). Jeg opsøgte Niels Barfoed på hans daværende adresse på Østerbro i København. Vi sad i hans have. Han fremdrog det brevmateriale, som vi optrykker s. 55ff i Omkring-bogen. Barfoed fortalte, hvordan der var kommet knas i venskabsforholdet specielt efter at Rifbjerg i romanen Marts 1970 (1970) havde udstillet Barfoed ved navns nævnelse som pillen æstet, upålidelig kritiker og servil universitetslærer. Barfoed undrede – og ømmede – sig over dette overfald. Når han spurgte Rifbjerg, om han da ikke, da han læste korrektur på sin bog, kunne se, at den var gået over gevind, svarede denne, at han var holdt op med at læse korrektur på sine bøger.

I sommeren 1995 var jeg i Kandestederne for at interviewe Rifbjerg til Gyldendals julebog Spinatfugl. Klaus Rifbjerg om sit liv med pressen (1995). I samtalen kom vi ind på forholdet til Niels Barfoed. Rifbjerg talte længe om ham, men følte alligevel ikke, at han fik talt ud. Da han modtog udskriften af interviewet, begyndte han at skrive tilføjelser ind i så stort et omfang, at replikkernes længde brød med rytmen i interviewet. – Hvis du fortsætter på den måde, må du selv indsætte nogle spørgsmål, som passer til din tekst, sagde jeg. Og det gjorde han så, fuldstændig professionelt. Det kom til at betyde, at netop disse sider (63-64 i bogen, manus s. 38) ikke alene var kontrolleret af Rifbjerg, men forfattet af ham. Så da Niels Barfoed efter bogens udgivelse ringede til mig og spurgte, om Rifbjerg virkelig havde sagt, at Barfoed ”på sine ældre dage” var blevet ”en slags professionel verdensfrelser”, kunne jeg svare, at det havde Rifbjerg efter nøje overvejelser selv fundet på.

Barfoed syntes, at bægeret nu var fuldt og sendte Rifbjerg et brev, hvori han opsagde venskabet (Farvel så længe, 2007:46). Rifbjerg formulerede det sådan, at Niels Barfoed havde givet ham ”løbepas” (som man gør med kærester) og løftede formanende pegefingeren: ”når man bliver over tres, skal man lade være med at slå venskaber i stykker uanset hvor misforstået eller mishandlet man føler sig. Vi er lige gode om det, når det kommer til stykket. Og udgangen? Den kender vi, og der er ikke noget at råbe hurra for”.

 

Det var dette brud, som mødet mellem Barfoed og Rifbjerg i Skodsborg i 2015 var et forsøg på at hele. Lige før udgangen. I betragtning af venskabets dramatiske forhistorie er essayet bemærkelsesværdigt stilfærdigt – og afklaret. Det kan læses som kunst. Med foednoter bliver det litteraturhistorie.

 

 

©John Chr. Jørgensen