Først lagt op 09-01-2020; senest opdateret 09-01-2020 13:18

 

15.

Prosatyper hos Frederik Dessau

 

 

 

Forfatteren og radiojournalisten Frederik Dessau døde på den næstsidste dag i det gamle år. Nu skulle vi, der havde været hans lyttere, læsere og venner og bekendte og naboer, ikke mere møde ham på hans ture rundt om Søerne, som blev hans livs stillestående flod. Naboen og vennen Thomas Bredsdorff ristede en rune over ham i Politiken (2.1.20), som også var Dessaus avis, når han gav den i rollen som journalist. Men helst plantede han sine eftertænksomme tekster i æteren eller på bogpapir. Som radiostemme var han det nærmeste, man kunne komme en messende kulturradikal prædikant. Han havde en hengiven menighed af især kvindelige lyttere, som han trængte ind i med sin bløde stemme. Men lyttede man godt efter, kunne man høre, at der var en grænse for venligheden.

Her skal det handle om hans prosa, som antog flere former, og som han af en eller anden grund spækkede med citater.

”I mangel af en højere uddannelse, har min konkrete viden altid været ret usystematisk, til gengæld har jeg bevaret min nysgerrighed”, erklærede Frederik Dessau (1927-2019), der specialiserede sig i det almenmenneskelige og blev kendt som en mild stemme i radioen og som forfatter til livskloge essays i bogform. Manglen på højere uddannelse forhindrede ham ikke i at publicere sag- og fagprosa af høj kvalitet. Hans publikationsliste på www.bibliografi.dk omfatter 36 værker, heriblandt Anton Tjekhov (1990), en biografi, som er velanskreven både blandt slavister og teaterfolk, og Radiodage (1999), Frederik Dessaus stofrige selvbiografi i essayform, som jeg citererede fra i begyndelsen (1999:87).

Helt uden højere uddannelse var Dessau nu heller ikke.  Han havde tre års løse jurastudier bag sig, da han i 1951 kom i jordnær mesterlære som journalist på Fyens Stiftstidende, hvor han lærte at undgå ordet ”imidlertid”. Journalistikken førte ham tilfældigvis til en stilling som teatermedarbejder ved Dagens Nyheder. Stillingen var simpelt hen ledig, og da den et par år efter forsvandt igen sammen med hele avisen, havde den bragt Frederik Dessau ind på en faglig bane i livet. Han ville være noget ved teatret. I 1961 blev han dramaturg ved først TV-Teatret, og fra 1966 ved Det Kgl. Teater. Han debuterede som sceneinstruktør i 1969 og skrev sammen med den svenske skuespillerinde Gunnel Lindblom et spil om Anton Tjekhov.

Sin helt egen boldgade fandt han, da han i 1974 blev programmedarbejder i Kultur- og Samfundsafdelingen i Danmarks Radios P1. Han skabte her en original sprogmusikalsk essayform, som det i 1990’erne lykkedes han at omsmelte til en varig og værdsat skriftlig form. Han blev prisbelønnet for sit formidlingsarbejde og opnåede Statens Kunstfonds hædersydelse for et forfatterskab af almenkulturel betydning.

Formidlingsprosa

Selv om Frederik Dessau blev hyldet som en kunstner på sit felt, vedkendte han sig redeligt rollen som formidler og definerede arbejdsfeltet i en prosa, som kunne have stået i en lærebog:

I sin enkleste form består formidling i at nogen henvender sig til andre i en eller anden oplysnings tjeneste, for at videregive eller fortælle noget, som de skal delagtiggøres i, forstå eller opleve og måske blive klogere af. Feltet er stort, det strækker sig fra eventyrfortælleren, præsten og underviseren til reporteren og den skrivende journalist, den kritiske kommentator, nyhedsoplæseren, digteren, billedkunstneren, musikeren, danseren, skuespilleren og kritikeren – og hvad der måtte være derimellem (1999:91).

Med den sidste sætning efter tankestregen markerer Dessau diskret, at han kender den didaktiske stils begrænsninger. Han ville ikke kunne finde på at anvende den f.eks. i en biografi om en kunstner, han holdt af.

Faglig prosa

Dessaus Tjekhov-biografi repræsenterer en mellemting mellem formidlingsprosa og essayistisk prosa. Afsnittet om Tjekhovs sprog og humor indledes med et citat – karakteristisk for essayet, ikke mindst Dessaus – men straks efter tager Dessau selv ordet og skyder sig stadig tættere ind på det særlige ved Tjekhov:

”Ingen har smilet som han,” svarede Samuel Becket, da han blev spurgt ud om sit forhold til Tjekhov. Humoren og naturligheden er påfaldende træk ved hans kunst. Ikke den slagfærdige, kontante morskab, netop et smil, og en fin, ofte underspillet ironi i et lavmælt tonefald, med knivskarpe beskrivelser af den komiske detalje, den lattervækkende tilbøjelighed, eller den rørende svaghed. I misforholdet mellem den menneskelige stræben og formåen, mellem dét vi gerne vil være og blive til, og dét, der kommer ud af det, ligger en kerne til stor humor. De gode klovner går ud fra det, og hos digtere som Tjekhov – og Beckett – møder vi det som en grundlæggende livsholdning. (Anton Tjekhov, 1990; 2. udg. 1998:33.)

Man noterer sig, at Dessau vender tilbage til Beckett. Det indledende citat skulle ikke kun bruges som trinbræt. Det var indtænkt i strukturen. Hele bogen har karakter af en montage. Læseren får tilbudt flere indgange til Tjekhov. Og citaterne bruges som vejvisere.

Personlig prosa

Det er som essayist, Frederik Dessau finder sin originale sprogtone. Når han trækker på personlige erfaringer, skriver han en rytmisk moduleret prosa med en forkærlighed for lange ord, især adjektiviske bestemmelser, og en relativt dyb syntaks, hvor sætninger snor sig ind i sætninger uden, at det dog bliver uoverskueligt. Det er en slags prosalyrisk prædikantstil med bogstavrim (”tankevækkende tidlige morgentilstand”) og ensdannede led (”uforstyrrede samtaler”, ”højtflyvende ideer”, ”snusfornuftige argumenter”, ”perspektivløse kendsgerninger”):

I den tankevækkende tidlige morgentilstand umiddelbart efter søvnen, halvdrømmer jeg undertiden om en verden i fred, hvor folk får lov til at sove til de vågner af sig selv. Det er en af fordelene ved de uforstyrrede samtaler man fører med sig selv lige når man er vågnet, at ens højtflyvende ideer ikke bliver skudt ned af snusfornuftige argumenter og jævnet med jorden af perspektivløse kendsgerninger. (Hjertets brød, 2. udgave, 1. oplag, 1997:11)

Passagen fungerer som appetitvækker i en bog, som både vil være essayistik og kogebog. Sådan kan man ikke blande funktionerne. Resultatet bliver hverken fugl eller fisk. Meget bedre går det, når et tema lægges ned over en tekstsamling (En lille bog om kærlighed, 1996) eller en rejse danner rammen (Livet på rejse. Eftertanker fra Italien, 1996).

Citatproblemer

”Det meste af, hvad jeg har givet fra mig i mit arbejde, har jeg læst mig til. Af samme grund har jeg en svaghed for at bruge citater”, skriver Dessau i Radiodage (1999:23f), hvor han forsvarer sig mod de kritikere, der finder, at han citerer for meget: ”Hvis nogen har sagt noget godt om et emne der optager mig, ville det være en dårlig idé, at jeg  kom med en udvandet version  af det, for at leve op til en ambition om at være original”(1999:24)

Dessaus ræsonnement er, at alle låner eller stjæler fra hinanden, og så kan man lige så godt være ærlig og angive kilden. Men man kan lige så godt drage den modsatte konklusion: at eftersom alle udsagn har forudsætninger hos andre, kan man lige så godt opgive at anføre kilder. Man hæfter alligevel selv, for det, der kitter ens sætninger sammen.

Det er heller ikke altid, at citaterne oplyser det sagte. Se for eksempel her, hvor Dessau vil underbygge et udsagn om at udtrykke sig enkelt og klart, men via et citat skrider over i noget, der handler om at beskrive en kompliceret verden dækkende:

Da jeg selv hader indviklethed, har jeg altid bestræbt mig på at udtrykke mig enkelt og klart, jeg anser klarheden for at være den bedste vej, hvis man vil have det rigtige til at gå op i det urigtige, og det urigtige til at gå op i det rigtige, som Kinas store digter Chuang-tse udtrykker det, i erkendelse af at vores tale, ligesom verden, er så uklar, at både rigtigt og urigtigt kan komme til orde i den (1999:160).

I bedste fald er passagen en ironisk kommentar til forestillingen om at udtrykke sig enkelt og klart, og selv da kommer den ingen vegne, fordi den ikke definerer sit begreb om rigtigt og urigtigt og kun siger, at alle skal kunne komme til orde i vores tale. Hvad har det med klarhed og enkelhed at gøre?

Uanset hvordan man drejer det, fører Dessaus citat-filosofi ham ud i problemer: Hans tekstbilledet flimrer med navne, som ikke har andet med hinanden at gøre, end at de har formuleret sig godt om et emne. Læsningen forstyrres. Man kastes hid og did.

I titelessayet til forfatterens meget populære Det bedste sovemiddel og andre overvejelser (3. udgave, 1994) trækkes læseren gennem Shakespeares Macbeth, sociologen Vilhelm Aubert, ”den græske digter Hesiodot” (mener han Hesiod eller Herodot?), Tove Ditlevsens digt Døden, Freud og  psykoanalysen, det gamle vestafrikanske Ashantifolk, Platon, Jean Cocteau, Lord Byron, Göran Palm, Scott Fitzgerald, Kafka, Jesus, den tyske teolog Dorothee Sölle, R.L. Stevenson, Nadisjda Mandelstám, Brecht og Grundtvig – op mod en snes personer  i fra oldtiden til i dag på 12 sider, vel at mærke personer, der ikke har andet  med hinanden at gøre end, at de kan citeres for noget, der har med søvnen at gøre. Læseren tror ikke på, at disse kilder naturligt er løbet den skrivende i pennen og giver sig til at spekulere på, hvilken udgave af Bevingede ord, Dessau har skovet i.

Andre gange - og det er heldigvis de fleste - lykkes det Dessau at styre citaterne og anekdoterne med sin lavmælte stemmeføring og fine selvironi:

Digteren Kjeld Abell gik efter sigende ikke på gaden, hvis han havde fået en dårlig anmeldelse, fordi han syntes han kunne læse den i folks ansigter. Jeg forstår ham godt, selv om jeg bor i en storby hvor de færreste kender mig af udseende, og endnu færre læser anmeldelser. (1999:23)

Tilbage står et par spørgsmål: Hvorfor citerede Frederik Dessau altid, når han skrev essays? Fordi citatet har været en konvention i essayet, siden genren blev grundlagt af Montaigne i 1500-tallet. Og fordi det, essayet formidler, er livsvisdom, og kloge erfaringer om livet findes sammenfattede i mundheld, ordsprog, bevingede ord.

Hvorfor citerede Dessau så umådeholdent? Næppe for at blære sig. Snarere fordi han var usikker. Han ville dække sig ind. Det var her hans manglende højere uddannelse kom ind.  Han havde et akademisk kompleks, som han ikke havde nogen grund til at have. Men komplekser er ikke fornuftige.

 

 

©John Chr. Jørgensen