Først lagt op 21-06-2021; senest opdateret 21-06-2021 18:05

 

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Bøger om livet med faget 1

Erindringens former: memoirer og selvbiografi 1

Jeg-form.. 1

Tilbageblik. 1

Forord, testamente og lærebog. 1

Bøger skal komponeres. 1

Fakta. 1

Fiktionsnær og fiktionsfjern. 1

Litterære kvaliteter 1

De tre gamle. 1

Hvor blev kvinderne af?. 1

Kvinder med ‘bløde’’ emner 1

Kvinder med “hårde” emner 1

Henvisninger 1

 

Bøger om livet med faget

Tyve bøger er blevet præsenteret og analyseret i Journalister i bogform. Fælles for dem er, at de er skrevet af journalister og handler om journalistik. Tyve journalister ser tilbage på deres liv med faget.

Bøgerne repræsenterer kun et udvalg af danske journalisters erindringsbøger. Det samlede antal løber op i omkring hundrede alt efter, hvordan man definerer “journalist”, “erindring” og “bog”.

De tyve bøger er valgt ud fra deres kvalitet og betydning. Listen kunne have set anderledes ud, men nogle af forfatternavnene ville man ikke kunne komme uden om. Henrik Cavling og Andreas Vinding for eksempel.

At journalister skriver erindringer, er ikke mærkeligt. De er vant til at træde frem i offentligheden. Nogle af dem er meget bevidste om, at de har et trofast læsepublikum. Hvis de ikke ved det, kan en forlagsredaktør gøre dem opmærksom på det. Det er ikke ualmindeligt, at selvbiografier af journalister - og ikke de ringeste af dem - bliver til på forlæggerens initiativ. Det er sket for f.eks. Herbert Pundik og Lasse Jensen. Hvis journalister skal tage et sådant tidskrævende skrivearbejde alvorligt, må de have rygdækning og finansiering.

Journalister har noget at fortælle. Mange af dem har gjort usædvanlige erfaringer. De har foretaget rejser og mødt mennesker, som det er de færreste forundt at komme i nærheden af. Nogle af dem er eventyrere, andre er politisk engagerede og har kigget langt ind i magtens korridorer.

De fleste journalister kan fortælle underholdende historier om deres oplevelser, både ude i marken og bag redaktionsskranken.

Erindringens former: memoirer og selvbiografi

Journalister, der skriver erindringer, ønsker typisk at delagtiggøre læserne i en række begivenheder, som de har været vidne til eller deltaget i. Man kalder den slags erindringer, de skriver, for memoirer: “memoirerne tilkender fortidens begivenheder en interesse i sig selv”, skriver erindringsgenrens danske teoretiker, Johnny Kondrup, i sin disputats om Erindringens udveje (1994:33).

Når Axel Henriques gav sine tre erindringsbøger fællestitlen Kalejdoskopiske Minder fra et langt Liv, skabte han forventninger om noget episodisk og broget. Erindringsbindet Glade Aar lever i høj grad op til forventningerne.

En anden type erindringer er selvbiografien. Den er kun interesseret i begivenheder, ”for så vidt som de står i et meningsfyldt forhold til den personlighed, som har oplevet og nu erindrer dem” (Kondrup, smst.).

Det er ikke nok at overleve, den første af Herbert Pundiks to erindringsbøger, er en selvbiografi, hvor forfatteren vil opklare, hvorfor han har foretaget bestemte vigtige valg i livet. En lignende ambition, men et lavere realiseringsniveau, ser vi i Jørgen Flindt Pedersens Hjerteblod.

Forskellen på de to typer af erindringer kan også bestemmes sådan, at “memoireforfatteren ser på de fortidige begivenheder som fakta, mens selvbiografien interesserer sig for dem som erfaringer” (Kondrup smst.).

I Henriques’ Glade Aar fortælles anekdoter om Herman Bang, fordi de har underholdningsværdi og siger noget om Bang, og ikke fordi har betydning for Henriques’ udvikling.

Memoire-forfatteren skriver under mottoet “det har jeg oplevet”. Selvbiografiens forfatter siger: “derfor blev jeg den, jeg er i dag.”

I sin selvbiografi forklarer Lasse Jensen, hvorfor han er blevet slået tilbage til sin udgangsposition hver gang han har påtaget sig en chefrolle. Han har indset, at han i bund og grund er Journalist, og derfor har han givet sin bog den titel.

Som det er fremgået, bruges erindringer som en bred betegnelse, der kan rumme både selvbiografi og memoirer.

Forfattere kan ikke frit vælge mellem formerne. Noget stof ligger bedst for selvbiografien, andet for memoirerne. J.B. Holmgårds møde med ni KZ-lejre var så rædselsfuldt, at han ikke bare kunne give sig til at psykologisere på det og fortælle, hvad det havde haft af betydning for ham. Men han kunne i nøgtern form gengive samtaler og situationer. Her blev resultatet overvejende seriøse memoirer (Sket i livet. Erindringer, 1990).

Jeg-form

Alle de journalistbøger, som er behandlet i det foregående, tilhører genren erindringer. De er skrevet i jeg-form, og der er sammenfald mellem forfatter, fortæller og hovedperson. Hvis en anden fortæller end den erindrende journalist blander sig i fremstillingen, kan det underminere tillidsforholdet i kommunikationen. Et eksempel er Ulla Terkelsens selvbiografi skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen, Vi kan sove i flyvemaskinen, 2014. Konfronteret med denne kritik kan forfatterne sige, at de græder hele vejen hen til banken. Bogen er kommet i otte oplag. Læsernes lyst til at læse, hvad Ulla Terkelsen har at fortælle om sit liv, er så stærk, at den let overvinder bogens fortælletekniske problemer.

Tilbageblik

Erindringsbøgernes synsvinkel er retrospektiv: Forfatteren ser tilbage på begivenheder i livet. Udsigtspunktet vil typisk være en bestemt status opnået i forbindelse til faget, her journalistikken, f.eks. et jubilæum, et jobskifte, en afsked. De fleste erindringsbøger bliver først skrevet den dag, skribenten føler sig frigjort fra hensynet til arbejdsgivere, ansatte og konkurrenter.

Klassikeren er Henrik Cavling, der på sin sidste arbejdsdag lader minderne passere revy. En næsten filmisk scene.

Forord, testamente og lærebog

Men der findes flere forskellige genremønstre for journalister, der vil skrive erindringer.

Frejlif Olsen, Henrik Cavlings bror, slog sig op som en nådesløs redaktør af Ekstra Bladet, men da han skulle skrive erindringer, blev det til et Søren Kierkegaard’sk forord til et aldrig fuldført værk om den journalistiske eksistens som en byrde.

Henrik Cavlings søn Ole Cavling omtalte sine erindringer som sit journalistisk testamente, men han døde med manuskriptet mellem hænderne og nåede ikke at udjævne stilforskellene i manuskriptet, som både ville være lærebog og erindringsværk.

Bøger skal komponeres

Grundformen for den skrivende journalist har været rekonstruktionen af de sager, han har været på. Modellen kræver god plads og et stort arkivmateriale, men når den fungerer som hos Erik Nørgaard er den eminent oplysende og underholdende. Den var blevet grundlagt af Carl Muusmann (Det glade København. Erindringer og Oplevelser, I-III, 1939) og århundredskiftets kuld af underholdningsjournalister, og den blev videreført i den såkaldte krønikestil ved Paul Hammerich, Gregers Dirckinck-Holmfeld og Malin Lindgren (se Dansk sagprosa).

At sluse journalistisk prosa ind i bogmediet er ikke så let, som man tror. Kommunikationsformen er en anden. I avisen skriver man ind i et kendt tekstlandskab og for et publikum, der kender en. Når man skriver en bog, er man på Herrens mark. Politiken-journalisten Henrik V. Ringsted fortæller, at for ham var bogskrivning så radikalt anderledes, at han måtte begynde forfra - i hånden - for at ramme det rigtige åndedræt. “Bøger skal komponeres”, skriver han. Moderne journalister vil sige, at det skal artikler også, men vi må medgive, at rytmen er anderledes. Man kan blive stakåndet af at læse to-tre hundrede sider med avisprosa. Ligesom det kan være svært at kapere bogkapitler i avisen.

Det sidste illustrerer Ringsted med en tankevækkende beretning: Mens han sad som Politikens korrespondent i London, skrev han en causerende bog om England og englændere. Den hed En have i London og blev en vældig salgssucces. Inden der var gået to år, lå den i femte oplag. “Jamen, hvorfor har alt det ikke stået i bladet?” lød det gnavent fra hans chefredaktør, Flemming Hasager. Her kunne Ringsted svare med god samvittighed: “Der er knap nok en linje i bogen, som ikke har været tilbudt Politiken - gå ind og kik i redaktionssekretariatets papirkurve. Det ligger der alt sammen.” Redaktionssekretærerne havde fundet Ringsteds bogprosa omstændelig, i vor tids jargon: “for lang i spyttet” (Henrik V. Ringsted: Erindringer, III, 2. oplag 1980:42). Hvad der er godt i den ene publikationsform, kan være problematisk i den anden.

Publikums forudsætninger spiller en stor rolle. Da Ringsteds En Have i London skulle udkomme på engelsk (From a Garden in London), bad forlaget Ringsted om selv at stå for oversættelsen, og han opdagede, at kommunikationssituationen igen var en anden. Det gav ikke meget mening at forklare englænderne ting i deres eget liv. Godt for ham, at han også beherskede et kreativt greb som perspektivforskydningen (smst.:55).

Fakta

Erindringslitteraturen kan anvende teknikker lånt fra fiktionen, men fundamentalt er det en fakta-genre, hvor et menneske bestræber sig på at fortælle noget sandt om sit liv. Genrens teoretikere siger, at forfatteren netop ved at påtage sig identiteten som fortæller indgår en “pagt” med læseren om, at han vil fortælle en virkelig historie (Kondrup, 1994:27). Den forfatter, som ikke kan eller vil forpligte sig på denne måde, kan udgive sin bog - stadig i jeg-form - men under genrebetegnelsen “roman” og alligevel komme af med nogle sandheder, som f.eks. Morten Sabroe i Sidste tog (1996) og Bettina Heltberg i Deadline (2002). Romaner om journalister og presseforhold kan stikke dybt, men de fungerer under nogle andre spilleregler end de erindringsbøger, som er blevet behandlet her. Fiktionsforfatteren har f.eks. lov til at fjerne eller tildigte personer.

Fiktionsnær og fiktionsfjern

Nær fiktionen i rækken af journalist-erindringer kommer Jan Stages og ham der slog på tromme. Den er fortalt i dramatisk præsens og den indeholder billeder, som det er op til læseren at fortolke.

Fjernt fra fiktionen står Leif Blædels Et Forår i Minefeltet, som er struktureret som en samling essays og portrætter. Dog komponeret sådan, at man følger forfatteren gennem livsaldrene. Stilen er tør og rationel.

Et sted midt mellem Stage og Blædel har vi Henry Hellssen, som romantiserer og bagatelliserer sine erindringer ved at kalde dem Jeg har moret mig dejligt. Spredte kapitler af en omtumlet tilværelse. Kapitlerne er retorisk flotte essays, der giver baggrunden for forfatterens seriøse journalistiske indsatser bl.a. som krigskorrespondent fra 1. Verdenskrigs skyttegrave. En ensom journalist, der flakser rundt i verden. Der er ikke så meget at grine af.

Ligesom Hellssen - men på sin vis mere overbevisende - præsenterer Jane Aamund sit liv som journalist på en lyserød sky i Dengang det var sjovt. Erindringsglimt. Bogen har form af små causerier om livet på Berlingske Tidende, et arbejdsliv, som for Jane Aamund ikke er hele livet.

Jørgen Flindt Pedersen forsøgte at løfte sin selvbiografi op på et kunstnerisk plan ved at indlægge sansede situationer og en gennemgribende metafor (hjertet), men det blev anstrengt og gennemført uden konsekvens.

Litterære kvaliteter

Fakta-bøger kan udmærke sig ved litterære kvaliteter uden at bryde pagten med læserne om at fortælle sandheden.

Litterært skiller Bent Albrectsen sig ud ved en original struktur og en righoldig tekstur. At indlede sin selvbiografi med en søgen efter årsagen til en onkels død ved fronten. At navngive bogen efter det bureaukratiske svar fra myndighederne: Som svar på Deres forespørgsel. At slutte selvbiografien med en samtale med en Vietnam-veteran. At indfælde skildringen af sin uglamourøse tilværelse som korrespondent i disse rammer, det er dristigt gjort. Og det sker på en baggrund af et lagret og lødigt dansk sprog. Det er tankevækkende, at to af de bedst skrivende af vores selvbiografer har været udlandskorrespondenter og at de begge meget bevidst har arbejdet for at bevare kontakten til landets ypperste sprogbrugere. Albrectsen har siddet i Washington og tyret J.P. Jacobsen, Pontoppidan, Paludan-Müller, Oehlenschläger, Blicher, Paludan, børnerim m.m. (Albrectsen, 1987:123). Pundik har stået i Tel Aviv hver morgen og børstet tænder i et dansk digt. For at forsvare sit danske skyllede han også munden i Martin A. Hansen og Storm P. (Pundik, 2005: 229).

Lasse Ellegaards sprog har også litterære kvaliteter, men det er den moderne litteraturs, Rifbjerg-generationens sanselige og polemiske sprog. Lasse Ellegaard stikker godt fra sig i sin favoritgenre, den reportageprægede kommentar, men han har svært ved styre større stofenheder. Da han skulle skrive sin selvbiografi, Efter Tryk, tog han ikke opgaven så alvorligt som, når han skriver artikler til en avis. “Jeg har ikke siddet tre måneder alene med den bog eller er rejst til Sortehavet for at skrive den. Den er skrevet gradvist som en slags, alt imens jeg har passet mit arbejde.” (Lasse Ellegaard, interview ved Pernille Tranberg, Politiken,16.5.1999).

Der er langt mere elegant finish over provinsjournalisten Peter Eriksens Journalist i blytiden, 2001. I sin form er den inspireret af revykunsten.

Så meget om journalistbøgernes form. Nu noget om indholdet.

De tre gamle

Journalister i bogform strækker sig i tid fra 1860’erne: Robert Wat i Dagbladet og Dagens Nyheder til i dag: Ulla Terkelsen i TV 2.

Perioden efter Anden Verdenskrig er bedst dækket ind.

Blandt dem, der kunne have været taget med i den ældre afdeling, vil jeg her fremhæve tre:

Den ene er N.J. Berendsens Af en gammel Journalists Erindringer, 1918. Berendsen var en flittig medarbejder ved Dags-Avisen (jf. artiklen om Axel Henriques). Han introducerede den franske naturalisme i Danmark og var samtidig en af interviewgenrens danske pionerer. Jeg har skrevet om ham i Kommer De som ven eller som interviewer? (2010:65ff).

Den anden er Franz von Jessen, en fremtrædende redaktør i den konservative presse, Aarhus Stiftstidende, Nationaltidende, Riget og Berlingske Tidende. En årrække var han bosat i udlandet som korrespondent. Han skrev erindringer i flere omgange, samlet i Mit Livs Egne, Hændelser og Mennesker, 1-5, 1943-46.

Den tredje er journalisten, forfatteren og afholdsagitatoren Lars Larsen-Ledet. Politisk havde han rødder i Det Radikale Vestre. Svingede senere over til Socialdemokratiet. Han redigerede Afholdsbladet 1906-36. Han er så vidt vides rekordholder med erindringer i hele 10 bind. De bærer fællestitlen Mit Livs Karrusel, 1945-57.

Hvor blev kvinderne af?

Journalistik var gennem mange år domineret mænd. Alligevel må kvinderne med tre ud af tyve siges at være underrepræsenterede i Journalister i bogform. Men dem, der mest oplagt kunne komme på tale, har jeg skrevet udførligt om andetsteds:

Lise Nørgaards selvbiografi Kun en pige (1992) og De sendte en dame (1993) er et hovedværk i vores journalistiske erindringslitteratur. Jeg har behandlet værket i monografien Journalist af karsken bælg. En bog om Lise Nørgaards journalistik (2014).

Gretelise Holms Jesus, pengene og livet (2012) og Kærligheden, kampen og kloden (2014) og Lone Kühlmanns I medgang og medgang (2013) og Det skal se nemt ud (2015) er fine indsatser af fremtrædende kvindelige journalister, hvis prosa jeg har analyseret i Dansk sagprosa.

Kvinder med ‘bløde’’ emner

Erindringsbøger af kvindelige forfattere dækker et bredt spektrum af emner, tidligere overvejende “bløde”:

Jytte Bonnier: Jeg gik mig over tid og sted. Erindringer, 1979 (kulturjournalistik)

Kirsten Pruzan Mikkelsen: På journalistikkens vinger - erindringer fra et usædvanligt journalistliv og fra Indien, mit andet hjem, 2005 (rejsejournalistik)

Eva Bendix: Det skulle jeg måske ikke have sagt. En bog om et Liv efter Anden Verdenskrig nedskrevet af Anne Mette Futtrup, 2009 (social journalistik) (fortsættelse af Eva Bendix: Man siger tak. En bog om en pige og hendes far, 2003)

Didder Rønlund: Hele mit liv på høje hæle. Erindringer i glimt, 2009 (modejournalistik)

Bodil Cath: Mit liv som Cath. En reporters royale erindringer, 2009 (kongehusjournalistik)

Barbara Gram: Fisk uden cykel. En personlig kvindehistorie, 2010 (ugebladsjournalistik)

Karen Thisted: Så skal der leves, 2016 (tv-journalistik)

Kvinder med “hårde” emner

I de senere år er kvindelige journalister også begyndt at gøre sig gældende inden for traditionelt mandsdominerede områder som udenrigs- og krigsreportagen. Tidligere kunne en opremsning af journalistbøger af denne art se sådan ud:

Henrik V. Ringsted: Erindringer, 1-3, 1978-80

Lasse Budtz: Brudstykker. Erindringer, 1989

Ib Rehné: Cairo. Scener og samtaler fra Mellemøsten, 1997

Peter Dalhoff-Nielsen: Det begyndte i Skt. Petersborg. En tv-reporters politiske erindringer, 1999

Frode Kristoffersen: Mit Europa. Fra Frederiksgade til Friedrichstrasse, 2008

Steffen Kretz: Brændpunkter. Reporter på kanten af verden, 2010hh

Rasmus Tantholdt i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen: Verden er stadig ny, 2015

I dag ville en sådan liste være skæv og mangelfuld uden:

Ulla Terkelsen i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen: Vi kan sove i flyvemaskinen, 2012

Simi Jan: Til te hos Taleban, 2012

Mette Fugl: Fra koncepterne, 2014

Puk Damsgård: Hvor solen græder. En fortælling fra Syrien, 2014

Mathilde Kimer: Krigen indeni. Skæbnefortællinger fra revolutionen i Ukraine, 2016

Fælles for disse kvindelige korrespondenter er, at de arbejder for tv, og de synes at have lyst til at eksperimentere med formerne, når de bruger bogmediet. Ulla Terkelsen taler sit liv frem i Andreas Fugl Thøgersens arrangement. Mette Fugl benytter sig af en art collage-teknik til at klistre selvbiografi og dokumenter sammen. Simi Jan bruger sine personlige livshistorie i beretningerne fra Afghanistan og Pakistan. Puk Damsgård er inspireret af narrative journalism og gør sig selv til person i romanagtige konstruktioner (se portrættet af hende i Dansk sagprosa). Mathilde Kimer tegner to portrætter og giver i tillæg et selvportræt.

Kvinderne er ikke alene med, de er med på egne måder.

Henvisninger

Johnny Kondrup Erindringens udveje. Studier i moderne dansk selvbiografi (1994).

En søgning på “Journalister Erindringer” på kb.rex giver ca. 250 titler, som dog reduceres til ca. 140, hvis man alene søger efter danske bøger.

Se litteraturhenvisninger til erindringer af journalister i Svend Thorsen: Den danske Dagspresse, II, 1951:320ff og til sidst under de enkelte aviser i Niels Thomsen og Jette D. Søllinge: De Danske Aviser, 1-3, 1989-1991. Se fx litteratur om dagbladet Information s. 241 i bind 3, 1991.

Se en oversigt over nyere danske erindringer på:

journalistveteraner.dk >bøger> biografier og erindringsbøger

Henrik V. Ringsted: Erindringer, 1-3, 2. oplag, 1978-80

Erindringsstof fra mange kvindelige journalister indgår i John Chr. Jørgensen: Da kvinderne blev journalister, 2012. Se især kap. 7: “Journalistiske kønsroller fra Lise Nørgaard til Hanne-Vibeke Holst” s. 75-102.

En nøgle til kvindelige journalister med selvbiografier finder man i John Chr. Jørgensen (red.): De tålte mosten. 39 kvindelige journalister, 2013.

 

©John Chr. Jørgensen