Først lagt op 20-09-2021; senest opdateret 20-09-2021 16:35

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Ølflasken der dræbte 1

Tilståelsen 1

Manglende respekt 1

Kontraordrer 1

Stinkende klud 1

Fatal handling og uden skyld 1

Mænd og kvinder 1

Kaster flasken i yderste nød? 1

Barbariske slagtehaller? 1

Litteratur 1

 

 

Anne Marie Løn (f. 1947) er uddannet som journalist i Venstrepressen. Hun var journalistelev på Frederikshavns Avis og skolemedarbejder ved Vestkysten, før hun i 1973 kom til B.T., hvor hun arbejdede som reporter frem 1979. Herefter har hun levet som forfatter og klummeskriver. En stor del af forfatterskabets ca. 30 bøger tager udgangspunkt i virkeligheden, forstået som fakta og praktiske erfaringer. Løn er dyrlægedatter fra Samsø og har en snes år af sit voksne liv dannet par med en dyrlæge. Siden 1979 har hun boet i Odsherred. Anne Marie Løns forfatterskab vidner om hendes rodfæstethed på landet. “Min drøm om en bog er slet ikke den store udfoldede historie”, siger hun i et interview. “Jeg har det ligesom Nuser i Radiserne, hvor han ordret siger: “Jeg holder af bøger med én person, og ham sker der ikke noget med”” (Politiken, 19.8.2000)

 

De seks år som reportagemedarbejder på B.T. gav hende en erfaringsbaggrund for romanen Veras vrede (1982). Bogen refererer ikke til kendte sager. Den er heller ikke lagt an på persongenkendelse som Rifbjergs Spinatfuglene og Bettina Heltbergs Deadline. Fokus ligger på det typiske og almene. Romanen fortæller noget om, hvordan det var at være kvindelig journalist i formiddagspressen i 1970’erne.

 

Dog tager handlingen udgangspunkt i noget fuldstændig atypisk:

 

 

Ølflasken der dræbte

 

Axel Enevold Jensen havde gjort en pæn karriere i journalistikken, da en ølflaske tabt eller kastet fra 4. etage i redaktionsbygningen satte en brat stopper for hans videre avancement. Han døde på Rigshospitalet kun 39 år gammel.

 

Dødsmåden var paradoksal, for Axel Enevold Jensen havde levet sit liv i asketisk tilbageholdenhed. Hvis medarbejderne rejste tvivl om hans moralske habitus, forklarede han, at han var et ganske almindeligt tænkende menneske, “en omsorgsfuld og kærlig far med kaniner og duer i baghaven til huset i Hvidovre.”

 

På sin arbejdsplads, formiddagsavisen Vores tid, var redaktionslederen kendt for en vis kynisme. “Hans evne til uberørt og helt forretningsmæssigt, indtil mindste og mest intime detalje, at jonglere med andres tragedie til offentlighedens underretning og underholdning, ville blive et savn for bladet.”

 

Læg mærke til de skiftende vinkler og vurderinger bag citatet. Enevold havde nogle prisværdige evner (plus) til at jonglere med andres tragedie (minus). Disse evner ville blive savnet (plus).

 

For Axel Enevold Jensen handlede det ikke om kynisme, men håndværk. “Vi laver avis. Kom så igang.”

 

 

Tilståelsen

 

Da politiet blev tilkaldt for at klarlægge omstændighederne omkring Enevolds død, henvendte en af bladets allround-journalister, Vera Johansen, sig til dem og sagde, at det var hende, der havde sendt flasken ned i hovedet på redaktionslederen - i afmagt og vrede.

 

Herefter arbejder fortællingen sig tilbage i tiden, beskriver Veras baggrund for at handle, som hun har gjort - eller som hun påstår, at hun har gjort, for der er dem, der betvivler, at hun faktisk bevidst har kastet flasken.

 

Vera Johansen bliver anklaget for vold med døden til følge, subsidiært uagtsomt manddrab. Hun erklærer sig skyldig i det første, idet hun dog ikke har kastet flasken, men sluppet den over hovedet på Enevold.

 

 

Manglende respekt

 

Vi følger politiet på deres ture ud til familiemedlemmerne til Vera og Enevold for at meddele, hvad der er sket, og vi forstår, hvor ringeagtet avisen har været. Veras familie kunne ikke begribe, hvordan hun kunne holde ud at arbejde for en sådan sprøjte. Vera har personligt oplevet at blive smidt ud af Kvindehuset. da beboerne opdagede, hvilken avis hun kom fra.

 

 

Kontraordrer

 

Ét var nu den manglende respekt fra omgivelserne. Noget andet var undermineringen af medarbejdernes selvtillid indefra. Vera oplevede at blive kostet fra opgave til opgave uden rigtigt at få tid til at gøre noget færdigt. Enevold var slem til at styre med kontraordrer, og Vera blev frustreret.

 

De artikler, som kom igennem systemet, var ofte blevet fordrejede, så Vera måtte ud og undskylde over for kilderne. Nogle gange sagde hun rent ud, at hun var offer for manipulation. Hun følte sig som en forræder over for de ideer, hun oprindelig brændte for.

 

I en samtale med sin forsvarer siger Vera, at hun ikke gik rundt og var frustreret hele tiden. Det var tit muligt at tilgodese alle parter – at lægge vægt på sandheden og hæderligheden – og alligevel ligne det, de ville have. Men netop den aften med flasken gik der kludder i det. Den artikel, hun havde skrevet, “osede langt væk af overfladiskhed.”

 

 

Stinkende klud

 

Da hun hørte Enevolds friske stemme nede fra gaden, blev det for meget for hende: “Han gik hjem, frisk og ren, som kom han lige fra en badeanstalt. Jeg sad tilbage som den stinkende klud, han tørrede sine hænder i, når han havde formet sit værk.”

 

Forureningsmetaforen er den mest anvendte i Veras kritik af Vores Tid. Hun føler sig inficeret. Lugtene sidder i hende. Hun bruger også metaforen på et mere abstrakt niveau, når hun spørger, om der findes en mere forbryderisk forurening end den der dagligt vedligeholder og udbygger den offentlige bevidstheds nødstilstand.

 

 

Fatal handling og uden skyld

 

Forsvarsadvokaten forsøger igen at få hende til at konkretisere, hvad der skete den fatale nat, men han kommer det ikke længere end til: “På et tidspunkt knækker fjederen” - “Han fik noget op i mig … noget forfærdeligt.”

 

Hvis hun følte sig skyldig, var det på et politisk niveau: “Mens verden brænder (…) så yder jeg mit bidrag til en protest ved at smide en ølflaske ned i hovedet på en tilfældig forbipasserende.”

 

Formuleringen rejser spørgsmålet, om Vera har tilegnet sig noget af den kynisme, hun tillægger sit formiddagsblad. Enevold var jo ikke ”en tilfældig forbipasserende”. Hun genkendte hans stemme. Til kollegaen Margrethe forklarer hun, at hun ville “kaste den virkelige virkelighed i hovedet på ham” og vise ham, at journalister er almindelige mennesker, som kan komme ud for de samme ting som alle andre. “Så var det jo et uheld”, indskyder kollegaen.

 

Advokaten er en ven af familien og meget opsat på at forstå Vera. Han bliver fortvivlet, når hun ruller de politiske argumenter ud: “Jeg har taget ansvaret for ét menneskes død og dermed fralagt mig et medansvar for alle de legaliserede forbrydelser, som forpester og ødelægger masser af menneskers liv… ”

 

Længere i retning af erkendelse af personlig skyld kommer Vera Johansen ikke. Og tiden i fængslet ser hun nærmest frem til som et rekreationsophold. “Hun havde oplevet et næsten længselsfuldt sug efter at komme til at leve og fungere i en fastlagt social sammenhæng udelukket fra konfrontationer med verden udenfor.”

 

En litterat, Thorkild Borup-Jensen, har sammenlignet Vera Johansens længsel efter fængslet med Teodor Amsteds i Hans Scherfig Den forsvundne fuldmægtig. Det er godt set. Han er også opmærksom på, at der er en forskel: Amsteds idé om et fængsel forlængede hans dagligliv som embedsmand, mens Vera Johansen forestiller sig fængslet som en kontrast til en opslidende dagligdag på avisen (Borup-Jensen, 2013:30).

 

 

Mænd og kvinder

 

Privat har Vera ikke haft så meget at stå imod med. Hun boede alene i et lille hus på landet, købt for penge hun have fået af sin far. Forældrene var blevet skilt, og hun havde isoleret sig fra sin familie i Jylland. Hun havde søde naboer på landet. Egentlig ville hun flytte til byen, bo i lejlighed, eventuelt et bofællesskab og engagere sig kvindepolitisk, men det blev ikke til noget. Nu er der en chance for, at nogle af planerne kan blive til noget.

 

Veras familie har været styret af faderen, en selvglad plasticfabrikant. Efter skilsmissen har han brugt penge som styringsinstrument. Men hans magt er ved at smuldre. Moderen og Vera er på vej til at bryde op. Thorkild Borup-Jensen skriver: “Veras vrede ytrer sig ved et opgør med både chefredaktør og far. Mandens privilegier anfægtes og forholdet mellem kønnene ændres ret så drastisk - ved at manden skaffes af vejen!” Borup-Jensen mener, at romanen er for demonstrativ og pegefingeragtig (Borup-Jensen, 2013:32). Man må dog tilføje, at Anne Marie Løn med portrættet af forsvarsadvokaten nuancerer billedet af romanens mænd.

 

Romanens grundproblem er Veras vrede, dens årsager, dens manifestation og dens legitimitet.

Af den, der begår mord eller manddrab, forventes samvittighedsnag og skyldfølelse. Du må ikke slå ihjel. Det 5. bud er utvetydigt. Ikke desto mindre har kristne stater tilladt henrettelser, og kristne præster har velsignet våben. Under visse omstændigheder må man godt slå ihjel. Vera slipper relativt let fra sin handling: to og et halvt års fængsel.

 

 

Kaster flasken i yderste nød?

 

Litteraturhistorikeren Anne Birgitte Richard giver romanen en positiv drejning ved at sige, at vreden kunne stå som overskrift for meget af det, Løn har udgivet. Hun skriver på indignation og moralsk engagement. Vera “kaster til sidst flasken “i yderste nød” og kommer dermed i overensstemmelse med sig selv” (Richard, 1997:286).

 

 

Barbariske slagtehaller?

 

For Johs. Nørregaard Frandsen er Veras vrede “en roman, som bringer bud fra nyhedsmediernes barbariske slagtehaller og dokumenterer svineriet”.  Han skriver ikke direkte, at “svineriet” derved legitimerer drabet eller mordet på redaktøren, men det ligger mellem linjerne, og det er ikke hundrede procent forkert. Men den stærkt sammentrængte fremstilling taber en vigtig pointe: Romanens pressehistoriske fortjeneste er det mangefacetterede billede, den giver af formiddagspressen som arbejdsplads for kvinder. Vera syntes, hun havde mange skønne kolleger, men Enevold fik hende til at gå i baglås. Veras vrede sætter tingene på spidsen, men den er bygget på en bred basis af erfaringer, ikke på fordomme (Nørregaard-Frandsen, 2000:274).

 

 

Litteratur

 

Anne Marie Løn: Veras vrede, 1982

 

Anne Birgitte Richard: “Båret af indignation”, i: Elisabeth Møller Jensen (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 4, 1997: 286f.

 

Johannes Nørregaard Frandsen: “Anne Marie Løn” i Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 3, 2000:272ff.

 

Thorkild Borup-Jensen: Anne Marie Løn - et forfatterportræt, 2013

 

Anne Marie Løn: “Jeg kan ikke fordrage den gode historie”, interview ved Carsten Andersen, Politiken, 19.8.2000

 

 

 

 

 

©John Chr. Jørgensen