Klaus Kjøller lektoral forside à

Sprog 2 som sidefag

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser


[Senest opdateret 15/6 2005. Planen opdateres løbende. Den gældende plan findes på http://staff.hum.ku.dk/kkj]

 

gang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#10

#11

#12

dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2/12

#9/12

#16/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangà

#13

#14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

Datoà

#10/2

#17/2

#24/2

#10/3

#17/3

Vejled­ning

#31/3

Vejled­ning

#7/4

Vejled­ning

#14/4

Vejled­ning

#20/4

God­ken­del­se af op­gi­vel­ser

#28/4

Frem­læg­gelse

#12/5

Frem­læg­gelse

#19/5

Frem­læg­gelse

#26/5

Frem­læg­gelse

Plan for Sprog 2 som sidefag 2004-5

Tid og sted: To 13-16, 24.2.01 (forår 2005)

Underviser: Klaus Kjøller

Meld dig som deltager på holdets intranet på undervisningsportalen: https://uvp.hum.ku.dk/. Den til enhver tid gældende plan findes på holdets intranet i Word-format (under ’Kursusmeddelelser’), så den kan downloades og udskrives af deltagerne efter behov.

 

 

gang

dato

dagsorden

1

9/9

indledning, plan m.m., forberedelse, lokale 22.1.47

Underviseren som påvirker, Forelæsning, lokale 23.2.47

2

16/9

Dagens tekster (+ analyse): Sprogkode tilintetgør angribende snedker, se link http://home19.inet.tele.dk/kjoeller/010903ls.htm

 

Artikel: John E. Andersen ”Sprogets takt og tone” i  Hansen m.fl. (red.) Auditorium X Kbh.: INF 1994 (og senere) s. 72-99.

 

Dagens opgave(r): fra Kjøller, K. (red.) Replik-til-replik Borgen 1976 s. 129-145: Opgaveforslag (og lidt om deres løsning) (uddeles)  .

3

23/9

Jørgensen & Onsberg Praktisk argumentation Teknisk Forlag 1987 (også senere udgaver). Vi læser kap. 1, 3, 4 og 6

 

Opgaver: alle forbereder mundtligt: øvelser til kapitel 1: 1, 2; til kapitel 3: øvelse 7.1, 7.2, 7.3; til kapitel 4: øvelse 8.1 (altså kun første delspørgsmål). Disse opgaver ligger alle på vores intranet/ undervisningsportalen (se ovenfor) à kursusmeddelelser.

 

Til kapitel 6 får vi 4 korte deltageroplæg: Find et eksempel som er særlig egnet til at illustrere pointen i det pågældende afsnit af kapitlet:

Korrekt argumentation:_Klaus______________________________

Effektiv argumentation:_Ditte_____________________________

Interessant argumentation: Peter____________________________

Redelig argumentation:__Susanne____________________________

 

Dagens tekst: Rasmus

4

30/9

Kjøller Få din vilje! Tal og skriv effektivt Akademisk 1996, genoptrykt som kompendium 2004 som købes i Kompendieudsalget.

 

Bogens art og komposition.

 

Første del: Mål, opg. 1-8. Alle forbereder alle opgaver mundtligt.

 

Dagens tekst: Laura, Susanne

5

7/10

F.d.v. kap. 2, opg. 1-7.

 

Ang. opg. øvelse 2, s. 29: gruppeinddeling.

 

Dagens tekst: Margit, Astrid

6

28/10

Fisher, R., Ury W. Få ”ja” når du forhandler Kbh: Borgen 1990 (og senere).

Vi læser indledningen, s. 17-29 og om ”svære situationer” s. 121 – 178. Bogens centrale kapitel om metoden er meget tyndt formuleret og giver næppe mere end der allerede står i indledningen, men orientér dig også i denne del efter behov.

 

Individuel opgave: Find et eksempel, højst 5 minutter, som illustrerer ét eller flere af udtrykkene eller grundreglerne som er markeret med gråt i skemaet nedenfor. Find de bedste eksempler du kender, enten fra bogen eller andetsteds (dine erfaringer fra parforhold, uddannelse, vennekreds, arbejdsplads og andet – selvfølgelig passende anonymiseret)

Standpunktsforhandling (hård og blød)

 

Principforhandling

Hold person og problem adskilt:

 

Fokusér på interesser, ikke på standpunkter:

 

Find frem til gensidigt fordelagtige valgmuligheder:

 

Forlang objektive kriterier:

Generelt supplement: håndgreb

BAF:

Jiu-jitsu—teknikken:

Enkelt tekst-proceduren:

 

Læs Få din vilje, kap. 3 og 4.

Individuel opgave: Øvelse 1 s. 58.

 

Dagens tekst: Ellen, Lotte.

Hent Lottes tekst på holdets intranet: https://uvp.hum.ku.dk/ i mappen ’Kursusmeddelelser’.

 

4/11

Denne undervisningsgang må desværre aflyses da jeg er sat på som taler på konferencen Spin d. 4/11, kl. 13, se www.spindoktor.net.  Konferencens plan forelå først d. 21/10 (denne rettelse til kursusplanen er indført d. 22/10). I opfordres i øvrigt til at deltage på konferencen! Vi forlænger undervisningen op mod jul, så vi også inddrager torsdag d. 16/12, jf. nedenfor.

7

11/11

Habermas, J. “Forberedende bemærkninger til en teori om den kommunikative kompetens” i Henriksen, C. (red.) Can you reach the salt? Pragmatikkens klassiske tekster Roskilde Universitetsforlag 2001, s. 137-170.

 

Individuel opgave: hver deltager har mindst et spørgsmål til teksten.

 

Gitte Tofterup holder 10 minutters oplæg om forholdet mellem Habermas' samfunds- og sprogteori med særligt henblik på at bidrage til en forståelse af ”Forberedende bemærkninger…”.

 

Dagens tekst: Maria,

8

18/11

Få din vilje, kap. 5, Øvelse 1 og 2.

kap. 6, 7 og 8.

 

Kjøller, K. Gode grunde? Elevhæfte Gjellerup 1980, s. 73-94. Uddeles.

Opgaverne 28, 30, 37, 41.

 

Dagens tekst: Anja, Tine, Katrine Kennedy

 

Evalueringsskemaer uddeles. Valg af elevrepræsentant: Rasmus

9

25/11

Resten af Få din vilje: kap. 9-16.

Øvelse 3 s. 100,

Øvelse 5 s. 105: denne øvelse afleveres skriftligt. Send den vedhæftet en e-mail til kkj@hum.ku.dk, så jeg har den senest tirsdag d. 23/11 kl. 18.

 

Hvad viser evalueringen?

 

Dagens tekst: Ina, Mette

10

2/12

Jakobson, R. ”Linguistics and Poetics” s. 69-78 i Henriksen (red.) 2001

 

Ib Poulsen ”Sproget i radio og fjernsyn”  i Auditorium X, s. 122-136.

 

Opgave (mundtlig, individuel eller gruppe): Hver har mindst ét eksempel som kan bruges til at illustrere eventuelt problematisere mindst ét begreb i hver af teksterne ovenfor.

 

Ane indleder med ca. 10 minutter om Roman Jakobson.

 

Dagens tekst: Eskil

11

9/12

Grice, P. ”Logic and Conversation” s. 199-219 i Henriksen (red.) 2001

 

Dagens tekst: René MP, Klaus N, Katrine Bærentzen

12

16/12

Hansen, E. Dansk sprog. Serien Grundvidenskaben i dag (1981). Der ligger en master i vores hængemappe som du kan kopiere fra.

 

Hjorth, P.L. ”Den historiske baggrund” i Auditorium X, s. 11-30

 

Semestret som helhed

 

Dagens tekst: Helle, Nille

Forår 2005

 

 

13

10/2

Overblik: tilbageskuen, fremadskuen

 

Henriksen, C. ”Indledning” s. 7-30 i Henriksen, C. (red.) Can you reach the salt? Pragmatikkens klassiske tekster Roskilde Universitetsforlag 2001.

 

Supplement til Henriksens oversigt: Analyse, kritik, råd – og opgavetyper (uddeles)

 

Gregersen, F. ”Dansk i 90’erne – et oplæg til diskussion” i Auditorium X, s. 230-251.

 

Dagens tekst: Randi, Marie

14

17/2

Lakoff, G. & Johnson, M. Hverdagens metaforer, Hans Reitzel 2002, til og med kap. 16 (s. 112)

 

Hver deltager medtager fra deres hverdag i ugen op til gang 14, mindst 3 korte eksempler (fra tale eller skrift) som kan illustrere pointer i den læste del af Hverdagens metaforer.

 

Dagens tekst: Ditte, Ane, Bodil

15

24/2

Opgaveoplæg på højst 1 side pr. deltager. Halvdelen af holdet denne gang, dvs. deltagerne som står på aktivitetslisten s. 1. Resten næste gang.

 

Oplæg: emne efter eget valg, teoretisk, empirisk (analyse) eller produktorienteret. Den kombinerede skriftlige/ mundtlige opgave skal rumme et didaktisk element, dvs. illustration af hvordan du vil undervise i det selvvalgte emne på gym./ hf/ htx og lignende niveau. I opgaven indgår den obligatoriske skriftlige opg. i 2. semester på 5 sider.

 

Læg dit oplæg på undervisningsportalen: https://uvp.hum.ku.dk/ i mappen ’opgaveaflevering’ à ’oplæg’. Brug dit navn som filnavn. Hvis det volder vanskeligheder at lægge det op, så send det vedhæftet til kkj@hum.ku.dk

 

Brown & Levinson “Politeness. Some universals in language usage” s. 220-263 i Henriksen (red.) 2001. Vi  læser til s. 242 “Factors influencing …”.

 

 

16

10/3

Opgaveoplæg fortsat (anden halvdel af holdet, dvs. deltagere som står på aktivitetslisten, s. 2, + dem fra s. 1 som ikke havde oplæg klar til d. 24/2)

 

Brown & Levinson fortsat: fra s. 242 og ud.

17

17/3

individuel vejledning. Vejledningen foregår i lokale 22.3.22. Send op til 2 sider til mig pr. e-mail senest tirsdagen inden vejledningen.

 

tid

navn

13.00-13.25

 

13.30-13.55

Nille Elm

14.00-14.25

Marie

14.30-14.55

 

15.00-15.25

Rune Degn

15.30-15.55

Uffe Kaels Auring

16.00-16.25

Rasmus Brammer Petersen

16.30-16.55

 

 

 

18

31/3

Individuel vejledning. Vejledningen foregår i lokale 22.3.22. Send op til 2 sider til mig pr. e-mail senest tirsdagen inden vejledningen.

 

tid

Navn

13.30-13.55

Ina Krarup

14.00-14.25

Mette Asmuss

14.30-14.55

Tine Friis Kelstrup

15.00-15.25

Katrine Bærentzen

15.30-15.55

 

16.00-16.25

Gitte Tofterup Hansen

16.30-16.55

Ditte Munch-Hansen

17.00-17.25

Astrid Gufler

19

7/4

Individuel vejledning. Vejledningen foregår i lokale 22.3.22. Send op til 2 sider til mig pr. e-mail senest tirsdagen inden vejledningen.

 

tid

navn

12.30-12.55

Maria Søndberg Clausen

13.00-13.25

Anne Christine Kristensen

13.30-13.55

Randi Petersson

14.00-14.25

Ellen Kjær Zeuthen

14.30-14.55

Lotte Aare

15.00-15.25

René Marc Petersen

15.30-15.55

Ane Wildt

16.00-16.25

Anja Mørkeberg

16.30-16.55

Peter Grønborg

20

14/4

Individuel vejledning. Vejledningen foregår i lokale 22.3.22. Send op til 2 sider til mig pr. e-mail senest tirsdagen inden vejledningen.

 

tid

Navn

13.00-13.25

Silvia Becerra Bascuñán

13.30-13.55

Tina Maria

14.00-14.25

Helle Hansen

14.30-14.55

Klaus Nielsen

15.00-15.25

Leif Østergaard

15.30-15.55

Eskil Due

16.00-16.25

Bodil Tvede

16.30-16.55

Kamilla Uttrup

17.00-17.25

Katrine Kennedy

 

20/4

 

Kl. 14-16 i lokale 22.3.22: sidste frist for godkendelse/ underskrivelse af eksamensopgivelser i forbindelse med mundtlig eksamen sommer 2005. Folk som bruger skabelonopgivelserne, kan bare møde op med udfyldt blanket (som hentes på www.nordisk.ku.dk). Folk som ikke bruger skabelonopgivelserne, bedes senest to dage før (altså d. 18/4) sende mig forslag til opgivelser vedhæftet en e-mail.

 

21

28/4

Fremlæggelse og konstruktiv kritik. Fremlæggerne lægger senest tirsdagen inden fremlæggelsen deres skriftlige materiale på undervisningsportalen: : https://uvp.hum.ku.dk/ i mappen ’Materiale til fremlæggelser’. Brug dit navn som filnavn. Du kan også sende det direkte til holdets mailadresser.

Hvis du har behov for at bytte tid, så find én at bytte med, og meld det derefter til mig. Jeg vil så indføre det i planen.

Ideelt set skal det skriftlige materiale være tilgængeligt en uge inden det ”skal på”; mere realistisk må man operere med en mindste forberedelsestid for deltagerne på to døgn: Det skriftlige materiale skal altså senest 48 timer inden forelæggelsen være uploaded til vores intranet. Send deltagerne en mail, når det ligger klar. Orientér gerne kritikerne i god tid om hvornår de kan regne med at det ligger der. Det er en god idé at kritikerne, efter at have orienteret sig i materialet, indbyrdes aftaler hvilke ting de hver især vil koncentrere sig om.

Dagsordenen for forelæggelse og kritik af de forskellige opgaver bliver således:

1. Mundtlig forelæggelse (10 minutter)

Det skriftlige materiale, dvs. de fem sider + eventuelle bilag, er studeret af deltagerne i forvejen, men materialet skal alligevel forelægges mundtligt af forfatteren (-erne). For det første for at give lejlighed til at komme med uddybninger, pointeunderstregninger, rettelser osv. til det skriftlige materiale; for det andet for at give mulighed for at præsentere elektroniske bilag (radio, tv, internet); for det tredje for at give lejlighed til at træne mundtlig fremstilling.

Varighed: normalt 10 min.

2. Deltagernes kritik (= bedømmelse) af det skriftlige materiale og fremlæggelsen (2 stk. a 5 minutter)

Den kritikform der benyttes, er den konstruktive kritik. Kritikken foregår kun mundtligt. For at sikre at der virkelig bliver fremført deltagerkritik, er der til hver undersøgelse udpeget mindst to deltagere som skal fremføre en kritik. Hver kritiker får normalt op til fem minutter. Herudover vil enhver deltager naturligvis kunne bidrage med kritik.

3. Min kritik, dels af opgaven og fremlæggelsen, dels af diskussionen omkring det skriftlige materiale og fremlæggelsen (jf. punkt 1 og 2).

Jeg vil helst kun fungere som ordstyrer under de to første punkter, og altså ikke blande mig (alt for meget) i diskussionen. Efter behov vil jeg supplere den deltagerfremførte kritik.

tid

Fremlægger

Kritiker a

Kritiker b

13.15-

Astrid Gufler

Peter Grønborg

Mette Asmuss

 

Katrine Kennedy

Klaus Nielsen

René Marc Petersen

- 14.30

Ina Krarup

Ditte

Gitte Tofterup Hansen

15.00-

Katrine Bærentzen

Kamilla Uttrup

Ane Wildt

 

Marie Breumsø

Silvia Becerra Bascuñán [afbud]

Uffe Kaels

-16.00

Rune Degn

Tina Maria Petersen

Anne Christine Kristensen [afbud]

 

 

22

12/5

Fremlæggelse og konstruktiv kritik

 

tid

Fremlægger

Kritiker a

Kritiker b

13.15-13.35

Ellen Kjær Zeuthen

Eskil Due

Klaus Nielsen 

13.35-13.55

Maria Søndberg Clausen

Bodil Tvede

Lotte Aare

13.55-14.15

Nille Elm

Rasmus Brammer Petersen

Anja Mørkeberg

14.15-14.35

Mette Asmuss

Astrid Gufler [syg]

Tine Friis Kelstrup

14.55-15.15

René Marc Petersen

Katrine Kennedy

Leif Østergaard

15.15-15.35

Gitte Tofterup Hansen

Ina Krarup

Peter Grønborg

15.35-15.55

Ane Wildt

Katrine Bærentzen

Randi Petersson

15.55-16.15

Uffe Kaels

Marie Breumsø

Ditte [ej mødt]

23

19/5

Fremlæggelse og konstruktiv kritik

 

tid

Fremlægger

Kritiker a

Kritiker b

13.15-13.35

Anne Christine Kristensen

Rune Degn

Kamilla Uttrup

13.35-13.55

Randi Petersson

Ellen Kjær Zeuthen

Silvia Becerra Bascuñán [udgår]

13.55-14.15

Lotte Aare

Maria Søndberg Clausen

Tina Maria Petersen

14.15-14.35

Anja Mørkeberg

Nille Elm

Eskil Due [ej mødt]

14.55-15.15

Tine Friis Kelstrup

Mette Asmuss

Bodil Tvede

15.15-15.35

Leif Østergaard

René Marc Petersen

Rasmus Brammer Petersen [ej mødt]

15.35-15.55

Peter Grønborg

Gitte Tofterup Hansen [afbud]

Astrid Gufler

24

26/5

Fremlæggelse og konstruktiv kritik

 

tid

Fremlægger

Kritiker a

Kritiker b

13.15-13.35

Klaus Nielsen

Ane Wildt

Katrine Kennedy

13.35-13.55

Ditte

Uffe Kaels

Ina Krarup [syg]

13.55-14.15

Kamilla Uttrup

Anne Christine Kristensen

Katrine Bærentzen

14.15-14.35

Silvia Becerra Bascuñán [udgår; i stedet tager vi slutevaluering af kurset]

Randi Petersson

Marie Breumsø

14.55-15.15

Tina Maria Petersen

Lotte Aare

Rune Degn

15.15-15.35

Eskil Due

Anja Mørkeberg

Ellen Kjær Zeuthen

15.35-15.55

Bodil Tvede [syg]

Tine Friis Kelstrup

Maria Søndberg Clausen

15.55-16.15

Rasmus Brammer Petersen [udgik]

Leif Østergaard

Nille Elm