Kommen­tarer og moraler.

   16-04-2018

 

Organisationernes organisation

Ny organisation vil give alle ansattes arbejde mening.

 

Der er dannet en ny organisation for alle organisationer. Dens formål er at fremme alle organisationers formål.

Initiativtageren til den nye organisation, den ukendte, men indflydelsesrige erhvervsadvokat Who What udtaler, at stadig flere almindelige lønmodtagere synes, at de ofrer de bedste timer på dagen igennem mange år på at udføre idiotisk og ofte helt nytteløst arbejde i en organisation.

-- Organisationer i dag er ofte så store og uoverskuelige, at det ikke kun er ledelsen, der ikke har overblik over, hvad der foregår. Det er her, vi kommer ind. Gennem kursustilbud, arrangementer og pjecer skal vi have en ny bevidsthed frem i organisationerne.

-- For almindelige mennesker kan det være svært at forestille sig arbejdsgiverforeningen og LO i samme organisation?

-- Den fælles fjende er angsten og fornemmelsen af meningsløshed. Den underminerer enhver organisation indefra. Angsten kommer af, at man prøver at lægge ansvaret over på nogle andre, mens man sidder og venter på at få besked på, hvad man skal gøre. Eller ikke gøre. Vi skal lære de ansatte at vælge sig selv i jobbet, dvs. de skal selv indse deres totale frihed til at give jobbet form, slutter Who What.

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

 

 

Hvis du vil af med noget efter at have læst kommentaren, så skriv på www.facebook.com/klauskjoeller

151217klauskjoellerDKforside.bmp