Først lagt op 07-07-2018

Senest opdateret 17-07-2023 13:28

 

 

 

Privatfoto fra tvmv’s hjemmeside

 

 

Kjoeller NEWS INSPIRATION:

Selvhjælp til hospitalspatienter

Efter at regionspolitikere har indset at hospitaler er livsfarlige også for selve regionernes overlevelse, får Sundhedsplatformen nu Region Hovedstaden til at melde klart ud, at det er op til patienterne selv, hvad de får ud af et hospitalsophold.

 

Vi har længe hørt om dårlig koordination, lange køer, udsultede patienter og operationsfejl på hospitalerne. Og på Aarhus Universitetshospital har den længe været helt gal. Nu skærer Region Hovedstaden igennem.

”Sundhedsplatformen var dråben,” siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). ”Hensynet til vores regions særligt udfordrede patienter fik os til at tage initiativet. Alt for patienterne.”

Pjecen er netop udsendt til biblioteker, praktiserende læger og plejehjem. Den hedder Tænk på helbredet, før du lader dig indlægge. I klart sprog forklares, hvorledes du selv kan gøre en hel masse for at blive helbredt, hvis du indlægges. Det bedste er dog under alle omstændighed at undgå indlæggelse.

Sørg for at være i en god fysisk form, og hvis du skal have opereret et organ eller fjernet et lem, så kan du på biblioteket finde ud af, hvor organet eller lemmet befinder sig, og afmærke det tydeligt med en vandskyende fed tuschpen.

Pjecen anbefaler, at man afmærker med grønt, f.eks. med kryds på maveskindet ud for det organ, der skal opereres, eller farver hele lemmet, der skal amputeres, med grønt.

Organer, som man meget gerne vil bevare, skal mærkes med rødt. Det kan også anbefales at få duplikeret et stykke papir, hvor kroppen er indtegnet og særligt vigtige punkter afmærket. Dette papir skal man så sørge for at uddele til alt personale, man kommer i berøring med. Ikke mindst rengøringspersonalet, som undersøgelser har vist, er enhver afdelings mest velinformerede personalegruppe.

Under indlæggelsen kan det være livstruende at miste overblikket over behandlingen. Undersøgelser viser, at de forskellige lægers behandlinger koordineres gennem patientens løbende orientering af personalet. Derfor er det en overlevelsesbetingelse, at patienten hele tiden bevarer hovedet koldt og registrerer alt, der sker, og kan formidle det til de stadigt skiftende læger af forskellig rangklasse, som kommer ind, stikker hånden frem og præsenterer sig med fornavn, for at patienten skal føle sig tryg.

Pjecen advarer mod at lade denne snigende tryghed ødelægge agtpågivenheden. Derfor anbefaler pjecen også altid, at man kun totalbedøves i yderste nødsfald og ellers udelukkende lader sig lokalbedøve. ”Hellere lidt smerter her og nu under lokalbedøvelse ved en operation, end fantomsmerter resten af livet i et lem, som blev fjernet ved en fejl under en totalbedøvelse,” skriver pjecen i sin karakteristiske, forfriskende åbenhjertige form.

Pjecens afsluttende råd er, at man hurtigst muligt sørger for at blive udskrevet. Alle statistiske undersøgelser viser, at et hospital er det farligste sted, et menneske kan opholde sig. Og i regioner med Sundhedsplatformen lyder rådet kort og godt: Flygt straks!

Men fald ikke for godt til ro hjemme. Som almindelig forebyggelse anbefales det at gå meget ud, da hjemmet er det sted, der sker flest ulykker.

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp