Først lagt op 06-04-2024. Senest revideret 06-04-2024 10:15

 

BRITTA-HISTORIEN

KUNST

VIDENSKAB

POLITIK OG MEDIER

RELIGION OG TRO

EPISTEL 666

ÅH, JEG KOMMAER!

”DRENGEN DER SKREV”

MENU

 

 

Scene fra et af de Artificial Intelligence-baserede krigscomputerspil som er skabt i kreative kontormiljøer mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen og dens styrelser. Forsvarsministeriets nuværende bygning anes i baggrunden.

Foto: fra computerpil/ pxhere.com/ Creative commons

Forsvarsministeriet nedlagt af AI

Dansk forsvars interne IT-beskæftigelsesprojekter har været en tordnende succes, melder syltet udvalg.

Efter søslaget mod houthi-dronerne i Det røde Hav lavede forsvaret hurtigt – efter forsvarsminister Troels Lund Poulsens ønske – en redegørelse 1.0 om slaget. Men snart fulgte så endnu en redegørelse (2.0) som var så meget anderledes end den første, at forsvarsministeren nu har krævet en tredje sammenfattende redegørelse 3.0. Og desuden har bedt Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om at finde ud af hvem der lækkede den første redegørelse, som var en beretning fra Ivar Huitfeldts skipper, beregnet til intern brug og derfor straks bragte pressen i krigshumør, så interne oplysninger om svigtende våben nåede helt ud til almindelige danske vælgere.

Redegørelse 1.0, 2.0, 3.0 og FE-rapport er kun begyndelsen

Men dansk militærs imponerende skriftlige produktivitet stopper ikke ved disse tre redegørelser og en kommende FE-rapport.

Ved seneste forsvarsforlig blev det vedtaget at nedsætte et forsvarsudvalg i 2023, hvor eksperter skulle fremlægge et forslag til et veldrevet forsvar. Men det er aldrig blevet til noget. Officielt.

Men nu kan KjoellerNEWS offentliggøre dele af det syltede forsvarsudvalgs interne, hemmelige rapport. Udvalgets syltning har betydet at arbejdet har kunnet foregå helt uden forstyrrelser.

Syltet udvalg undgik uafhængige eksperter af åndelige grunde

Udvalget besluttede tidligt at undgå udenforstående eksperter, fordi ”uafhængige eksperter vil stå helt fremmede overfor den enestående rent åndelige, Kunstig Intelligens-baserede krigskultur som -- gennem de mange år uden voldelig krig i danske naboområder -- er opstået mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen og dens styrelser.” (Citat fra den lækkede, foreløbige rapport).

Et af det syltede udvalgs forslag er, at alle fregatter -- inden man sejler ind i dansk territorialfarvand efter togter i internationalt farvand -- skal ”effektivt afskudssikres”, og at kanoner skal fjernes fra dækket, så faren for ”ukontrollerede fejlskud reduceres mærkbart”.

”Krige i dag vindes i stigende grad på administrativ nytænkning”

Men mest opsigtsvækkende er forslagene om administrative ændringer som varsler ny tider. Det foreslås bl.a. at Forsvarsministeriet lægges ind under Forvarskommandoen og forfremmes til at være en styrelse med ansvar for alle andre styrelser: ForsvarsTotalStyrelsen, med kodenavnet TotalWar.

”Krige i dag vindes i stigende grad på administrativ nytænkning,” står der i rapporten. ”Og her har den cirkel- og parallel-administration som i mange år allerede har været rutine i det danske forsvars-administrationskomplekser vist sig overraskende sejrrig. Det beviser alle de enestående, selskabte computerspil i forsvaret, som i årevis har testet strategierne. Vellykkede IT-scenarier, hvor AI (Artificial Intelligence) i høj grad har været inddraget og bl.a. forkortet det noget støvede navn ’ForsvarsTotalStyrelse’ til det ligefremme ’TotalWar’.”

Tordnende succes

Rapporten fastslår afsluttende, at ”Dansk forsvars interne IT-beskæftigelsesprojekter har været en tordnende succes. Den modløshed der let opstår i en krigsorganisation, som er ubeskæftiget på grund af manglende gammeldags krige i naboområdet, er kompetent blevet kompenseret gennem effektiv udvikling af særdeles realistiske computerspil mod truende indre fjender i nærområdet.”

Robot: Forsvarsministeriet nedlagt. Al henvendelse sker til TotalWar

KjoellerN#WS har spurgt forsvarsminister Troels Lund Poulsen, hvad han mener om lækagen af det syltede udvalgs rapport og specielt om den administrative kaos-strategi som ifølge udvalget effektivt forebygger en russisk invasion af Danmark.

Det har desværre ikke været muligt at nå ministeren inden deadline. En robotstemme oplyser at Forsvarsministeriet er nedlagt, og at alle henvendelser nu skal ske til TotalWar.

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk