Først lagt op 14-01-2020; senest opdateret 14-01-2020 14:07

 

16.

Ninka som reporter

 

 

 

Et forfatterskab bygget på interview

Ninka alias Anne Wolden-Ræthinge (1929-2016) er bedst kendt for sine store empatiske avisinterview med politikere, kunstnere og kongelige. Hun formåede at skaffe sig tillid hos interviewofrene, så de netop ikke opfattede sig som ofre, men åbnede sig og følte sig forståede, nogle endog privilegerede. Hun var kongehusets foretrukne interviewer og havde en særlig adgang til modstandsbevægelsens folk. Et stort antal af hendes interview blev genoptrykt i bogform. Enkelte blev direkte produceret som bøger. Med omkring en snes bøger bag sig fik Ninka opbygget et helt forfatterskab på interview.

 

Et Ninka-interview

Et Ninka-interview blev et begreb: en generøst tænkt og flydende skrevet portrætsamtale, hvor den interviewede er i forgrunden og intervieweren i baggrunden.

 

For Politiken var et Ninka-interview et salgsargument i kampen om søndagslæserne. Redaktionen reklamerede med det på forsiden. Internt på bladet kom ’en Ninka’ til at betyde ’en meget lang artikel’ (som skubbede en eller flere andre artikler ud).

 

Hvis Ninka ikke kunne få sine interview på i fuld længde, kom hun, som hun sagde, farende med kagerullen og viste med sine fagter, hvem der bestemte. Hun havde ikke kontor på bladet, men arbejdede hjemmefra. Ninka var, som en kollega giftigt formulerede det, ’hjemmesyerske’. Realiteten var, at bladmiljøet forstyrrede hende i den koncentration, arbejdet med portrætinterviewet kræver, både i forberedelsesfasen og i udformningen. Portrætinterviewet er noget af det nærmeste, avisen kommer på kunstnerisk virksomhed.

 

Foretagsom og ambitiøs

Før Ninka kom til Politiken (1961) og blev Cavling-prisbelønnet som interviewer, havde hun været reportagejournalist på Nationaltidende/Dagens Nyheder (1951).

 

Det var her, hun begyndte at skrive under mærket Ninka. Hun havde taget navnet efter den foretagsomme Ninka Ninus i Peter Plys. Hendes chefredaktør havde bedt hende finde på noget kortere end Anne Wolden-Ræthinge, det navn hun var født og opvokset med i Sønderborg, hvor faderen var kriminalassistent (og engageret i modstandsbevægelsen), moderen toldassistent (og lokaljournalist og modstandskvinde), og hvor Anne Wolden-Ræthinge efter realeksamen kom i mesterlære som journalist på ”Sønderjyden” (1946-48). Hun havde haft skrivelyst allerede i 10-årsalderen. Når hun mødte op for at interviewe tilrejsende skuespillere, troede de i begyndelsen, at hun var autografjæger. Hendes store forbillede var Lise Nørgaard. Det siger noget om hendes ambitioner, at hun som 18-årig tog (sejlede – det tog tre uger) til USA for at studere journalistik i to år. Det var ikke almindeligt i 1948. Det skal dog tilføjes, at hun i Stillwater, Oklahoma, havde familie, som hun kunne støtte sig til.

 

Ninkas egen prosa

Intervieweren Ninka gjorde meget ud af at sætte scenen, beskrive interviewpersonerne og omgivelserne. Derefter var hendes ideal at klippe sig selv ud, så det så ud, som om den interviewede talte et portræt frem af sig selv.

 

Om Ninkas karriere som interviewer og hendes metode set i en interviewhistorisk sammenhæng, må jeg i øvrigt henvise til min bog Kommer De som ven eller som interviewer? Interviewets historie i Danmark, 2010:201-10.

 

Her skal det handle om Ninkas journalistik, når hun ikke interviewede, hendes essays og reportager. Før hun kom til Politiken, havde hun specialiseret sig i det sociale stof.

 

Da hun fik Cavling-prisen (1974), var det ”som interviewer og desuden for i fornem deskriptiv form at give læserne nyt indblik i den hverdag, vi lever i.”

 

Ja, priskomitéens sprog var ikke til en Cavling-pris. Men meningen var, at hun ikke kun fik prisen for sine interview, men også for de reportager, hun skrev.

 

Forord i bibelsk stil

Hverdag er måske ikke det første, man tænker på, når man læser de artikler, Ninka på sine gamle dage samlede i bogen Farvel, min varme ven og andre essays og reportager (2016).  Den rummer 37 tekster fra årene 1968 til 1991. Artiklerne er mere til fest end til hverdag. De er gennemgående holdt i det lyse register. Forfatteren eksponerer et optimistisk livssyn, også når hun skriver om kranke skæbner. Som det fremgår af forordet, er den overordnede ramme en taknemmelighed ved livet og vennerne:

 

Varme venner som skabte mit liv. Dem siger man ikke Farvel til. De sidder til Højbords hver dag. Hvert digt jeg læser. Hver tone jeg hører. Hvert drama jeg ser. Hvert maleri. Hver skulptur.  

     Varme venner – levende som døde – svæver, danser, jager og jagtes hen over himlen over Øresund. Spejler sig i hver solopgang, hver solnedgang, hver måne, hver stjerne. Hver bølge, hver krusning. Alle er de mine vidner.

     Livet selv – som i kærlighed og rædsel – er vores varme ven.

     Den eneste vi har.

 

Alle disse ”varme venner” er bogen tilegnet. Forordet er en taksigelse med bibelske træk (”levende som døde”, ”sidder til Højbords”). De korte sætninger er ikke dem, vi kender fra formiddagspressens gule sprog. Ninkas knaphed er ellipser, poetens eller den religiøse forkynders forsøg på at skabe fyndighed og patos. En sjælden tone i dansk journalistik.

 

Eventyrets humor

Tonen får en humoristisk drejning i titelhistorien, hvor den varme ven viser sig at være et udtjent komfur. Ninka taler til komfuret som til et levende væsen:

 

Nu har de været her, og du min gode gamle hvide ven er ikke mere. Vejens tamme skade, den allestedsnærværende og rapkæftede Hugo, så det og skreg: Forbi, forbi, og sådan er det.

 

Forbilledet er så umiskendeligt H.C. Andersen, at man må tale om pastiche:

 

Jeg satte ikke mine ben i gården de døgn, du måtte stå derude, lissom skælvende og hjælpeløs i din forsmåede ensomhed. Duer ikke – Ud!

 

I sin form er teksten ”Farvel min varme ven” et litterært forsøg, et essay, med træk af eventyret.

 

Ideen er at fortælle om personlig kulturhistorie gennem måltiderne og deres tilberedning.

 

Reportage fra et restaurationskøkken

Mens Ninka med de to nævnte tekster demonstrerede, at hun var i besiddelse af et stort litterært sprog – dog uden at skabe stor litteratur – så viser hun i den tredje tekst, at hun kan omsætte sit verbale overskud til levende journalistik.

 

”Forestillingen hedder ”Mad”” er en backstage-reportage fra Erwin Lauterbachs restaurant ”Saison” på Skovshoved Hotel. Ninka har fået lov til at installere sig med forklæde i det travle restaurationskøkken, hvor hun time for time følger begivenhedernes gang. Tilberedningen af aftenens måltid beskrives som tilblivelsen af en kunstnerisk forestilling:

 

Under Lauterbachs kompromisløse kommando arbejder hol-

det som et veldisciplineret balletkorps. Eller som et orkester hvor hver enkelt ved, hvornår man skal falde ind og alligevel kan spille efter gehør. Eller som et velindøvet teaterensemble. Kunstnerisk skaben er det allenfals. Du forventes at yde dit ypperste. Der er mulighed for gyldne solooptrædender undervejs. Forbedrende improvisationer er tilladte, men det er helheden der tæller.

 

Analogien til den kunstneriske forestilling fastholdes til det sidste. Og med omvendt ordstilling (”Kunsten har de præsteret”) bliver det ekstra højtideligt:

 

Egentlig burde der have været fremkaldelser – kokke og chef – akkurat som på teatret: skuespillere og instruktør. Kunsten har de præsteret og klapsalver fortjener de.

 

Her er det, at Ninkas maliciøse kolleger vil indskyde, at hendes artikel har langt højere reklameværdi end alskens fremkaldelser og klapsalver. Er det i det hele taget journalistik?

 

Journalistik skrevet på begejstring

Reportagen fra Lauterbachs gourmetkøkken er journalistik efter alle definitioner bortset fra den ene, at journalistik skal være kritisk. Men hvorfor skal den nødvendigvis være det? Ninka rapporterer fra køkkenet bag et meget omtalt madsted. Hun beskriver arbejdsprocesserne og produkterne. Hun taler med de implicerede. Hun åbner et stykke virkelighed for læserne. At hun gør det med begejstring, skal vel ikke trække fra? Skal en reportage fra en restaurant absolut handle om lave lønninger og højt stressniveau? Kan den kritiske vinkling ikke blive en kliché?

 

Impressionistisk om Gasolin

I en anden reportage er hun på turné med Kim Larsen og Gasolin. Hun kalder reportagen ”Når englen kigger ned på Gasserne”. Englen kunne hedde Herman Bang, for det er hans impressionistiske beskrivelsesstil fra Stuk, Ninka tager i anvendelse, når hun beskriver en kollektiv eufori:

 

Det er ekstranumrenes time, først et, så endnu et … så kommer den, de alle venter på, den der får hele hallen til at svinge og samtidig for første og eneste gang under denne timelange happening, stilheden til at sænke sig: Dejlig er Jorden – udsat for drypsten, tromme, guitar og hele balladen … den dundres, dunkes, gungres ud over havet, får det til at stilne … tre-fire piger tager hinanden i hænderne og improviserer en yndefuld elveragtig dans …

 

Igen ser vi, at der er en solid litterær bund under Ninkas journalistik, og den verbale opfindsomhed er stor. Verberne dundre, dunke og gungre findes alle i ordbogen, men at bringe dem sammen for at forstærke virkningen kræver et digterisk talent.

 

Skæbner i Frelsens Hær

I reportagen ”Halleluja” følger Ninka i fjorten dage

Frelsens Hær på missioner i det indre syndige København. Hun kan ikke identificere sig med bevægelsen, men hun undgår at dreje den helt ned i ironi. Hun formår oven i købet at fastholde nogle positive overraskelser, da hun skal gøre resultatet op:

 

Fjorten dage i hæren fra morgen til aften i skarpt trav, og det skal tages for pålydende, for Apostlenes Heste er de billigste, så dem betjener man sig mest af.

            En stor happening?

Hvad vil man huske?

Er det Jess Ørnsbos digtsamling på den moderlige majors sofabord? Er det socialrådgiverens helt private julemiddag for en snes venner blandt klienterne? Er det Preben, der vil være læge og missionær, men foreløbig to gange om ugen dirigerer Hærens beatorkester, så synkoperne danser op af den underjordiske kælder i Blågårdsgade?

 

Øjne og ører på stilke

Man kan lave reportage fra den pludselige begivenhed (ildebranden), den planlagte begivenhed (demonstrationen), den genskabte begivenhed (rekonstruktionen) eller den udvalgte begivenhed (bankospil). Det sidste virker umiddelbart ikke som noget særligt, men det kan blive det i kraft af skribentens nærvær, skriver Teddy Petersen i Som at være der selv. Den skrevne reportage i Danmark (2015:30).

De fleste af Ninkas reportager er fra udvalgte begivenheder. De kræver gode ideer, eftertænksomhed og handlekraft. Reporteren må lette røven, forlade computerskærmen og bevæge sig ud i virkeligheden.

 

Reporteren Ninka har øjne og ører på stilke. Hun husker, hvad hun har set og hørt, og hun har et righoldigt sprogreservoir at trække på, så hun kan genskabe det sansede for læseren. Det gælder også de sociale reportager fra livet på samfundets bund (”Døgnet på Halmtorvet”, ””De kan ringe, når han er kradset af””), fra skadestuen (”Et Kapløb med døden”) og fra samfundets øvre lag af iskolde fritidsjægere (”Blodbad i Tippernes fredfyldte reservat”). Mænd, der udstøder jubelskrig, mens de plaffer totalfredede fugle ned, kan få Ninka til at melde sig ud af flinkeskolen.

 

Ninkas beskrivelsessprog omfavner med selvfølgelighed også byer og lande fra Sønderborg til Jerusalem og Kina, men det er i reportagerne, hun står stærkest. Hendes kronikker og features om det store udland og den danske folkesjæl har for mange pæne meninger og for lidt personlig satsning til, at de fortjener navn af essays. Jeg kan ikke føre bevis for det, men jeg tror, at interviewere af Ninkas type, altså de indfølende og sympatiserende, vil være tilbøjelige til at afstå fra skarpe meninger på skrift. De skal hele tiden være til disposition for interviewpersonernes meninger og må ikke skræmme dem væk på forhånd.

 

 

 

Aviskilder:

Ebbe Mørk, Politiken, 10.7.2009 (portræt).

Dorthe Washuus, Kristeligt Dagblad, 8.8.2014 (Interview).

Peter Thygesen, Politiken 23.4.2016 (nekrolog).

 

Om Ninka i en kvindejournalistisk sammenhæng, se

John Chr. Jørgensen (red.): De tålte mosten. 39 kvindelige journalister (Ajour, 2013).

 

 

©John Chr. Jørgensen