Først lagt op 12-06-2020; senest opdateret 13-06-2020 09:52

Mini-essay 6

 

Billeskov

 

“Nu skal vi være dus”, sagde professor F.J. Billeskov Jansen, da han i 1987 opsøgte mig i mit kontor på Politiken. Jeg var blevet litteraturredaktør, og var som sådan en slags arbejdsgiver for Billeskov, som lejlighedsvis anmeldte bøger i bladet.

Jeg kunne godt lide Billeskov. Han var så gennemskuelig.

Da jeg blev ansat som amanuensis på universitetet i 1971, havde studenteroprøret afskaffet professorvældet og flyttet magten over i institutråd og studienævn. Men det accepterede Billeskov ikke uden videre. Før en vigtig afstemning i institutrådet ringede han hjem til de nyansatte og forklarede dem, hvad de burde stemme!

Et par år senere gerådede Billeskov og jeg i uenighed i en bedømmelsessag, som fakultetsrådet derfor måtte afgøre for os. Vi blev indkaldt til et møde i rådet, som efter en længere diskussion fulgte min indstilling. Da vi efter mødet kørte ned i elevator sammen, kiggede Billeskov skarpt på mig og sagde: “De vandt, men jeg havde ret.” Det var da klar snak. Hvis han havde magt, som han havde agt, ville han have gennemtrumfet sine synspunkter og sine kandidater.

Hvad der efterhånden bragte os nærmere hinanden, var en gensidig respekt på det faglige plan. Vendepunktet i hans forhold til mig var “Den sande kunst”, min undersøgelse af den danske realisme i 1800-tallet. Det var i hans øjne mit svendestykke. Hans anmeldelse (Pol. 15.7.1980) havde en særlig vægt, fordi den kom fra en, der ikke på nogen måde kunne siges at høre til vennekredsen.

Og respekten den anden vej? Billeskov var en anerkendt Holberg-forsker, før jeg var i stand til at læse, og hans “Poetik” og hans “Danmarks Digtekunst” var originale satsninger, som alle seriøse litterater måtte studere og tage stilling til. Der var - med al respekt - noget egensindigt, næsten skørt over hans systematik. Men hans overblik og viden, ikke mindst når det gjaldt 1700-tallet, var imponerende. Og han øste gerne af sin indsigt, når han fik tillid til en. Da jeg havde forsvaret min disputats om “Det danske anmelderis historie”, syntes han, at jeg skulle gå lidt videre med Holberg og sendte mig de relevante henvisninger. Det blev en artikel til festskriftet for en af hans efterfølgere, Thomas Bredsdorff (“Digternes paryk”, 1997).

Lå der ikke et element af patronisering i en sådan håndsrækning? Vist så, men jeg fik lejlighed til at vende manøvren rundt, da jeg bad ham bidrage til “Dansk Forfatterleksikon” uden særrettigheder af nogen art. Han takkede ja og viste sig at være en leveringsdygtig og medgørlig medarbejder. Han påtog sig gerne at portrættere nogle forfattere, som han ikke havde behandlet før. Han havde på det tidspunkt passeret de 90 år.

Jeg lavede et fødselsdagsinterview med ham her i mit hjem. Han kom vandrende gennem regn og blæst. Han ville holde sig i form. Jeg prøvede at få ham til at fortælle om den magt, han havde haft. Men han ville kun tale om indflydelse, og selv den reducerede han til en række praktiske opgaver, der skulle løses. Han havde ikke engang forsøgt at danne skole i litteraturforskningen, bedyrede han. Hvad der holdt ham i gang, var en umættelig trang til ny viden: “Min bændelorm skal fodres” (Ekstra Bladet 14.9.1997).

Det var lovlig beskedent.

Jeg nænnede ikke at fortælle ham om mit første møde med ham. Det var en kommunikativ katastrofe, som han muligvis selv var uden skyld i.

Det var i min gymnasietid i begyndelsen af 1960’erne. Min fransklærer havde indstillet mig til en flidspræmie. Det var en bog, som så vidt jeg husker handlede om Loiredalens naturskønheder. Den var på fransk selvfølgelig. Hvad der ikke var nogen selvfølge for mig, var, at overrækkelsesarrangementet i Studenterforeningens fornemme lokaler på H.C. Andersens Boulevard også foregik på fransk. Det var formentlig i regi af Alliance Francaise, som slog et årsmøde sammen med et udadvendt arrangement.

Og her sad vi så, række på række af gymnasieelever ved siden af vores medinviterede forældre og hørte professor F.J. til Billeskov Jansen holde en festforelæsning på fransk. Jeg forstod så meget som, at den handlede om argot (gruppesprog, fagsprog). Mine forældre og flere med dem forstod ikke et kvidder. Velkommen til tankens slot!

 

P.S.

Mit fødselsdagsportræt med Billeskov er optrykt i: “Det er forbudt at kede sig. En rejse med F. j. Billeskov Jansen 1907-2002”, redigeret af Janus Billeskov Jansen og Hans Hertel, 2003.

 

 

©John Chr. Jørgensen