Først lagt op 12-06-2020; senest opdateret 13-06-2020 09:54

Mini-essay 9

 

Mølleren, Thomas og mig

 

Synergi er ifølge ordbogen et samspil mellem to eller flere faktorer, der forstærker hinanden således, at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag.

Alle de undervisningsfællesskaber, jeg har indgået i, har demonstreret sandheden i synergiens lov. Når to, tre eller flere arbejder sammen om undervisning bliver den samlede effekt større, end hvad additions­regningen tilsiger.

Synergieffekten viser sig allerede i forhåndsindstillingen: Den enkelte underviser er klar over, at samarbejde kræver mere tid, og at man ikke kan få honoreret de lektioner, hvor der er flere lærere til stede. Man er sig altså fuldt bevidst, at der skal ydes mere. Alligevel går man ind i samarbejdet, i begrundet forventning om, at det bliver sjovt og lærerigt. 

Da Sven Møller Kristensen, Thomas Bredsdorff og jeg midt i halvfjerdserne integrerede litteraturhistorie, tekstanalyse og metodelære på et gigantisk hold kaldet “den store integration”, levede og åndede vi for sagen.

Vi organiserede kurset historisk - fra 1700-tallet til i dag. Med tekster fra højskolesangbogen sang vi os op igennem perioderne. Sven trakterede klaveret.

Kolleger, der underviste i nabolokalerne, sagde, at vi lød som en højskole.

Vi var stort set til stede alle tre hele tiden. Vi deltog i seminarer og internater. Vi hyrede prominente gæster. Benito Scocozza kom og gennemgik overgangen fra feudalisme til kapitalisme på en halv time. Kate Fleron talte en time om Frit Danmark og besættelsestiden. En dag marcherede eleverne fra Den proletariske Friskole ind ad døren med røde faner.

Det lyder, som om integrationen havde en vis hældning til venstre. Det havde den også. Men rent pædagogisk var det engagementet og ikke retningen, der var det afgørende.

Synergi-effekten viste sig på en overraskende måde i valget af undervisningsmetoder. Grundformen var projektarbejde. Vi underbyggede med øvelser over emner knyttet til problemformuleringerne. Når vi bevægede os ind i en ny periode, havde de studerende brug for at få overblik, og så bad vi Sven holde en forelæsning. Det var den undervisningsform ypperlig til. Det var en fryd at se den ellers halvtrætte professor i fuld vigør foran et topmotiveret publikum. Med et klaver til rådighed kunne han få salen til at swinge.

Forudsætningen for, at alt dette kunne lade sig gøre, var ironisk nok en ultra-liberalisme i instituttets studieplanlægning: Vi lærere havde selv besluttet at arbejde sammen, og de studerende havde selv valgt at gå på holdet. Hvis man ikke havde tid og lyst til projektarbejde i en integration, kunne man som lærer eller studerende vælge den almindelige holdundervisning.

Ingen ville formentlig kunne holde til at undervise i integrationsform hele tiden. Det var nærmest en livsform. Vi fik et nært forhold til de studerende. Vi kunne drille hinanden, som man gør i familier og venskabskredse.

Jeg fik en mindeværdig evaluering i filmisk form: En bindegal mand med overskæg kommer farende ind i et auditorium. Han medbringer en stor rejsetaske fyldt med bøger. Han hælder bøgerne ud over bordet foran talerstolen og vender sig derefter mod tavlen, hvor han giver sig til at tegne et væld af modeller ledsaget af ulæselige kruseduller.

Thomas forsvarede sin disputats om “Digternes natur” i integrationsåret 1976. De vittige unge mennesker rekonstruerede disputatsens tilblivelse på film. Jeg husker en scene, hvor Thomas kom gående ud for sin daværende bopæl på Rymarksvej. Han gik hele tiden to skridt frem og et tilbage. På et tidspunkt er han inde i en skov, hvor han appellerer til de højere magter. De forbarmer sig over ham og sender en mængde blade ned. Det viser sig at være citater, som han samler op og går hjem og klistrer sammen til en disputats.

 

P.S.

Jeg har skrevet om mine erfaringer med undervisning i artiklen:

”At undervise i litteratur – eller hvordan man overlever som litteraturlærer”, s. 9-28, i: Tone Saugstad Gabrielsen og Per Fibæk Laursen (red.): At undervise i humaniora, Samfundslitteratur, 1998.

Specielt om relationen til Sven Møller Kristensen:

”Mølleren og hans lærlinge. Sven Møller Kristensen og hans betydning for dansk litteraturforskning”, s. 24-48, i: Thomas Bredsdorff m.fl. (red.): Bogens virkelighed (Festskrift til Hans Hertel), Gyldendal, 1999.

 

©John Chr. Jørgensen