Først lagt op 19-07-2020; senest opdateret 19-07-2020 10:48

Mini-essay 23

 

Kongresser og seminarer

 

Jeg har haft et mærkeligt ureflekteret forhold til kongresser og seminarer. De var der bare som en del af den akademiske virkelighed. Jeg har aldrig forsøgt at tænke systematisk over dem eller at drage konklusioner om dem. Har jeg spildt min tid på dem, eller har de været nødvendige, fagligt eller mentalt?

Det siger sig selv, at en dansk forsker og underviser, som sidder uden nære kolleger på et amerikansk universitet, har brug for at skaffe sig danske kontakter på andre universiteter. I den sammenhæng byder kongresser, som dem, der afholdes af International Association for Scandinavian Studies (IASS), sig naturligt til. For solo-forskeren er det ikke afgørende, hvad kongresserne har på programmet. De fungerer som kontaktsteder.

Som lærer og forsker på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved KU, et stort institut af sin art, er man ikke i nød for kontakter, men vil typisk deltage i en kongres for emnets skyld. Hvis kongressens tema ligger centralt i forhold til ens forskning, vil man blive indbudt som forelæser eller paneldeltager. Sådan er det regelmæssigt gået for mig. Jeg var dansk hovedtaler ved IASS-konferencen om realisme holdt i Ghent i Belgien i august 1977. Mit kongresoplæg om “Litteratur og virkelighed. Creatio versus Mimesis” kredsede om problemer, som optog mig i mine realismestudier i 1970’erne. Kongressen gav mig mulighed for at få afprøvet mine teorier og hente inspiration og kritik fra forskerkolleger. Hvad der gjorde stærkest indtryk på mig, var den måde, hvorpå mit brede realismebegreb blev omfavnet af den østtyske realismeforsker Horst Bien. Det var en advarsel. Hvis man sætter realismen som den overordnede norm for al litteratur, er man på vej ind i en dogmatisk tænkning som den, der kendes fra den kommunistiske variant af den socialistiske realisme.

 

Der var rig lejlighed til at skrive og tale om realismen i 1970’erne. Tre-fire bøger blev det til for mit vedkommende: Realisme (1972), Litteraturen og hverdagen (1979), Den sande kunst (1980) plus Dansk realisme 1820-1975 (antologi, 1977). Jeg blev ‘manden med realismen’ og måtte til sidst til sidst takke nej til at give flere kurser og holde flere seminaroplag. Jeg lærte efterhånden ikke meget nyt, men stod blot og forsvarede gamle positioner.

En sidste tur i manegen tog jeg på et seminar på Sandbjerg i april 1995. Jeg opfattede det som symbolsk, at arrangørerne ikke kunne finde nøglen til det rum, hvori jeg skulle overnatte, så jeg måtte sove på en madras på gulvet i et mødelokale. Radbrækket og groggy stod jeg der om morgenen og holdt mit formentlig definitivt sidste foredrag om realismen. Det hed “Gensyn med realismen” og findes optrykt i samleværket af samme navn redigeret af Jørgen Holmgaard i 1996. Og nej, jeg mener ikke at realismen er død. Den klarer sig bare glimrende uden min assistance.

Et andet emne, som jeg har turneret med på flere seminarer, er litterære vurderinger. Jeg skrev speciale om det og præsenterede mine resultater på et nordisk kritikerseminar på Hindsgavl i 1971. Blandt de tilstedeværende var litteraturredaktør Karl Erik Lagerlöf fra Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning. Han hyrede mig som anmelder af dansk litteratur. Han oversatte selv de anmeldelser, jeg sendte ham. Seminarer kan altså også fungere som udstillingsvindue og jobformidling.

Ved en seminarrække på Odense Universitet i 1981-82 fik jeg indplaceret min vurderingsteori i generelle teorier om “Litterær værdi og vurdering”, som også var titlen på Jørgen Dines Johansens og Erik Nielsens samleværk fra seminarerne (1984). En klassisk funktion af et seminar.

 

Diskussionerne om vurderinger fortsatte ind i seminarer om anmeldelsen, hvor jeg efterhånden blev veteran og entertainer (se f.eks. “Lille håndbog i nudansk anmelderi” i Carsten Hansen (red.): Anmeldelsens teori og praksis, 1997).

Mere fornyelse, både teoretisk og praktisk, var der i mine seminaroplæg om kortbiografien og værkkarakteristikken udarbejdet i tilknytning til udgivelsen af Dansk forfatterleksikon, som jeg redigerede under Thomas Bredsdorffs medvirken i 2001: “Værkkarakteristikken” 258-67 i Erik Svendsen & Henrik Ljungberg (red.): Ud af det moderne, 2000, og “Om at gøre lange liv korte” i Hans Jørn Nielsen m.fl. (red.): Biblioteksarbejde, nr. 61, 2001.

Endelig vil jeg nævne et par for mig genremæssigt fornyende seminaroplæg, begge udløbere af mit arbejde med biografien om Leif Panduro:

På en nordist-konference afholdt i Wien i 1985 talte jeg om “Det samtidsrealistiske tv-spil som kilde til viden om det moderne skandinaviske samfund”. Foredraget blev underbygget af klip fra Panduros tv-spil. Teksten er optrykt i Norden nu. Lektor-konferencen, Wien 1985.

Det var et eksempel på anvendt forskningsformidling. Fornyelsen lå i billeddækningen.

På et Hindsgavl-seminar i 1994 om “Litteraturteori i praksis” udkastede jeg “Tredive tanker om digterbiografiens status”. Formen var essayistisk og aforistisk - og på den måde fornyende. Samtidig forsøgte jeg med en Panduro-novelle som eksempel (“Vi har kun eet liv”) at vise værdien af biografisk tekstlæsning. Forelæsningen blev trykt i Thomas Bredsdorff og Finn Hauberg Mortensen (red.): Hindsgavl Rapport (1995). Jeg ved fra de årlige opgørelser fra CopyDan, at artiklen stadig er i brug i undervisningen.

Konklusionen på denne opremsende og momentvis også ræsonnerede rapport er, at en stor del af mit forsknings- og formidlingsarbejde - en større del end jeg troede - har været forbundet med seminarer og kongresser og at disse har tjent en række forskellige, hver for sig nyttige formål.

Helt overordnet fungerer seminarer og kongresser som en generator for forskningen og formidlingen, holder den i gang, etablerer debatfora, skaber ideudvikling, sætter deadlines, organiserer, produktudvikler osv.

Jeg har i denne gennemgang holdt mig til de seminarer og kongresser, som mundede ud i synlige resultater, typisk samleværker. Jeg kunne også have nævnt seminarer om enkeltdigtere og kritikere. Og seminarer arrangeret af Dansklærerforeningen, som dengang i 70’erne, hvor man fik en gruppe af instituttets lærere til at henlægge residensen til Hindsgavl for at fortælle gymnasielærerne om de nyeste udviklinger indenfor litteratursociologien. Mens vi udviklede dansklærernes sans for litteraturens sociale dimensioner, lærte vi internt i lærergruppen hinanden bedre at kende. En utilsigtet, men gunstig sideeffekt.

Så konklusionen er, at jeg bestemt ikke har spildt min tid på seminarer og kongresser.

 

P.S.

Hvis nogen tror, at kongresrejser er et liv i sus og dus, med rejemadder og champagne i dybe hotellounger, må jeg stilfærdigt have lov til at dementere. Ved nordist-konferencen i Wien i 1985 fik jeg anvist et kollegie-værelse med to brikse. Historikeren Henrik S. Nissen skulle sove på den anden briks. Vi havde ikke noget decideret imod hinanden, men ligefrem dele soveværelse! Problemet blev løst, men det var ikke arrangørernes fortjeneste.

 

©John Chr. Jørgensen