Kjøller forside >> alle artikler >> Manus: Klumme i Magisterbladet

[senest layoutrevideret 15/7 2021]

Magisterliv, klummer fra Magisterbladet 1998-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperat forsvar for fodboldlandsholdets nedtur

Ingen jobsamtale, ingen ledelse

Oprørske elever

Magister ude at svømme

Fedt

Om valgte ledere på universitetet

Min hobby

Om salg af religioner

50+

Habittens fordele

Lyst

Første skoledag

Særlige øjeblikke

Hvad kan en magister?

Bevaringsværdigt lort

Årtusindskiftet 1999-2000

Universitetslektorens selvopgør

Styrk dansk: Drik mere øl!

Værdien af eksamensangst

Takketale for Nobelprisen

Hvad kan forfattere lære af finansloven?

Humor er nødvendig

Har magistre fjender?

Lektor med søm gennem hovedet

Ud af hængekøjen!

Casting i ledelse og politik

Bogens fremtid

Korpsånd og dødsforagt

Karisma, Adolf Hitler og Amdi Petersen

Jul

Netværk

Lektor på landevejene

Anerkendelse

 

 

Titel og medium                            

[uden titel] offentliggjort som klumme i Magisterbladet juni 2001. Stykket er som en særlig læserservice nu blevet forsynet med titel og underrubrik (d. 31/12 2012)

© klaus@kjoeller.dk

 

 

 

Casting i ledelse og politik

 

Det hold spindoktorer som er først med den rigtigste fortolkning af mediestrømmen, kan også bedst erobre næste scene og dreje fortællingen i en retning som er gunstig for deres politiker. I et demokrati vokser magten ud af den bedste tekstfortolkning.

Af Klaus Kjøller

Når man holder for rødt ved H.C. Andersens Boulevard i København og betragter et tilfældigt kuld meddanskere lunte over fodgængerovergangen, indser man hvor vigtig casting er. Ethvert reality-tv-program som bare indfangede disse tilfældige fodgængere til udsendelse, ville blive en forretningsmæssig fiasko. Eller hvad med en arbejdsplads-soap fra et universitetsinstitut? Håbløst. Der er masser af plot til årevis af ugentlige udsendelser, men nul casting egnet for forudsætningsløse seere.

For alle der har brug for at stå offentligt frem, er det af stor betydning at vide hvilke følelser og fantasier man automatisk fremkalder hos andre ved sit udseende, sin påklædning, sit kropssprog og måden at tale på. Lederens personlige fremtræden er ifølge Børsens Nyhedsmagasins Guldnummer i maj én af de mest imagepåvirkende faktorer for den organisation han troner over. Det internationale konsulentfirma Burson-Marsteller har sat tal på i 1999 ved en undersøgelse blandt amerikanske ledere, finansanalytikere, journalister, headhuntere og regeringsembedsmænd. Den viste at den administrerende direktør tegner sig for 45% af virksomhedens image, en stigning på 14% i forhold til en lignende undersøgelse to år før.

Det er en nærliggende hypotese at de audiovisuelle medier vil få en stadig mere dominerende plads i vores hverdag i de kommende år, og at det vil medføre at lederens rette casting bliver af stadig større betydning for organisationens image, og hermed for aktiekurser, samarbejdsrelationer og medarbejdertilfredshed. Pudsigt nok er det stadig, efter min og mange andres vurdering, en dominerende norm i erhvervslivet at den der lever skjult, lever godt. Man hyrer hellere en dygtig journalist med star quality som pressechef end står frem selv.

Sådan er det ikke i politik. I et demokrati er casting indbygget som en væsentlig faktor i en politikers karriere. Alle vælgere er klædt på til at vurdere om det er Rasmussen eller Rasmussen der ligner en lovende statsminister mest – og give ham rollen.

Og ingen figur uden historie. Det bliver stadig mere vigtigt for politikere at styre den daglige fortælling om Big Brother-huset Christiansborg. Det er én af grundene til at partiernes sekretariater stadig vokser i disse år, bl.a. med magistre.

Én af de ting magistre kan, er at analysere fortællinger. Og en særlig livsvigtig fortælling for os alle sammen er føljetonen om vores land således som den hver dag fortælles i aviser, i radio og især i tv. Det hold spindoktorer som er først med den rigtigste fortolkning af mediestrømmen, kan også bedst erobre næste scene og dreje fortællingen i en retning som er gunstig for deres politiker. I et demokrati vokser magten ud af den bedste tekstfortolkning.

Så magistre: Vend og drej bladene nøje rundt om på læsesale og i filologiske laboratorier: I selv den sirligst spundne kærlighedslyrik kan ligge kim til kommende valgslogans.

 

© Klaus Kjøller, klaus@kjoeller.dk , d. 14/5 2001.

                

Øverst i dokumentet