FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

SENESTE KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1 (SENESTE MÅNED)

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 2019

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 2, (2018)

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 3, (2017 – 1999)

KOMMENTARER OG MORALER 1999-1975

 

 

Først lagt op 31-12-2015,,senest opdateret 10-02-2019 14:13:28

Hvorfor jeg aldrig er blevet til noget

En læsekreds har i en mail undret sig over, at jeg, som har skrevet så mange selvhjælpsbøger, ikke selv har gjort en mere storslået karriere.

 

 

130521SnydIkkeEpubForside2.jpg

Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2. rev. udg. KJOELLER.dk   2013

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere, KJOELLER.dk 2015

Læsekredsen fortæller samtidig i mailen, at flere af læsekredsens medlemmer med stort udbytte har læst og brugt forskellige af bøgerne. To deltagere mener, at de – takket være Snyd ikke dig selv ved eksamen – hele vejen op gennem folkeskolens overbygning og gymnasiet har scoret 1-2 karakterer over, hvad de ellers ville have fået. En er sluppet ud af et voldeligt parforhold ved hjælp af Manipulation. En håndbog. Tre har fået nye og bedre job ved hjælp af Netværk på godt og ondt. En ph.d. i filosofi (læsekredsen befinder sig nær en af landets mange universitetsbyer) erklærer, at hun kun har kunnet afslutte sin skriveblokerede afhandling efter tilfældigt at være stødt ind i Skriv bedre opgaver. Og ved efterfølgende brug af Netværk og Manipulation har hun nu fået et post.doc.-stipendium.

Læsekredsen er enige om, at bøgerne har gavnet dem. Derfor mener de, at jeg selv burde have fået endnu mere gavn af dem. Selv om de erkender, at det at have været universitetslektor, være forfatter med en stor og varieret produktion og være kommentator og foredragsholder er fint, så kunne man forvente, at jeg selv havde fået meget mere ud af de selvhjælpsbøger, jeg har skrevet. Læsekredsen synes, jeg havde fortjent priser for mit forfatterskab og fortjent plads i Kraks Blå Bog.

Jeg takker for mailen og de smigrende vurderinger. Jeg er klar over, at læsekredsens medlemmer af høflighed måske overdriver deres udbytte af mine bøger lidt. Men de har krav på et svar.

Hvis jeg ville bruge de teknikker, jeg beskriver i disse selvhjælpsbøger, til at gøre karriere med, så ville det være tåbeligt af mig at skrive bøgerne. Herved ville jeg jo røbe mine teknikker og min viden over for mine konkurrenter. De kunne så uden videre bruge teknikkerne mod mig. Og endnu værre: De ville kunne bruge bøgerne til at fremstille mig som en manipulerende, kynisk beregnende person. Det ville ødelægge mit omdømme.

At skrive og publicere bøgerne giver mine modstandere effektive våben i hænde og hæmmer således mine muligheder for at gøre karriere. Jeg bryder mindst disse to regler:

 

Høg over høg-reglen

Din situationsbevidsthed kan aldrig blive høj nok. Modstanderens aldrig lav nok

 

Ved at skrive bøgerne slår jeg mig selv på brystet og praler med min viden om enhver situation og dens magtmuligheder. Herved får jeg enhver modstander til at være ekstra forsigtig. Læs mere om dette i Manipulation, s. 35.

 

Dum gør ærlig-reglen

Jo mindre kompetence du har, jo lettere kan du styrke din ærlighed. Eller: Dumhed fremmer ærlighed.

 

Jo mere naiv og uvidende modstanderen vurderer dig til at være, jo mindre på vagt vil modstanderen være. Og jo mere vil modstanderen tro på din ærlighed. Læs mere om dette i Manipulation, s. 87.

Hvis jeg skulle have gjort karriere som magthaver i politik, i offentlig administration eller i erhvervslivet, så skulle jeg altså have holdt min bøtte med disse bøger. (Og hvis jeg læste dem, skulle jeg så vidt muligt holde det hemmeligt.) Men jeg må nok tilstå, at sådanne karrierer aldrig har fristet mig. Derimod har jeg lige siden jeg blev færdig som cand.mag. i 1972 jævnligt brændt for at forstå sammenhængen mellem magt og kommunikation. Og jeg har brændt for den gode tekst. Det er disse to lidenskaber, som ligger bag de selvhjælpsbøger, jeg har skrevet.

Men der er også en tredje lidenskab, eller med en mere jordnær betegnelse: lyst, der har drevet mig. Lysten til at lave noget, som interesserer mine medmennesker, bl.a. fordi de kan bruge det praktisk. Det er denne lyst, der har fået mig til at skrive selvhjælpsbøger til ”almindelige mennesker”, og i perioder lægge hele min arbejdskraft i det.

Tilsammen har disse tre lyster fået mig til gennem årene at producere en række selvhjælpsbøger, hvor jeg altid også har eksperimenteret lidt med formen. Hvis det ikke havde været for koldblodige forlagsredaktørers modstand, var der nok blevet eksperimenteret lidt mere.

Så det har altid ligget langt væk fra mig at gøre karriere inden for magt og mange penge. Grundlæggende er jeg en nørd, som på grund af de tre nævnte lidenskaber: 1) emneområdet, 2) æstetisk tekstfornemmelse og 3) klogere og gladere læsere, har skrevet udadvendte, praktiske bøger og derfor også har måttet optræde i medier for at udbrede dem. Det har været skægt, og er det stadig. I det omfang, jeg måtte få henvendelser fra medier. Jeg orker ikke mere selv at opsøge medieomtale.

Læs kommentaren Den almægtige forfatter.

Jeg har ikke grund til at beklage de udadvendte aktiviteter, jeg har været tvunget ud i for at udbrede bøgerne. Men det ændrer ikke ved, at jeg sætter og altid har sat umådeligt meget pris på at sidde stille og roligt ved skærmen og gennemtænke tingene og finde nogle gode formuleringer og få det hele til at gå op i en helhed, som kan gavne og glæde. Og som jeg selv finder æstetisk og etisk i orden. Som et stykke færdigt arbejde. Det er i parentes også derfor flere af dem er udkommet i 2. reviderede udgaver: for at gøre arbejdet helt færdigt.

Men jeg tager det som en kompliment, at I spørger, hvorfor jeg aldrig selv har virkeliggjort det enorme potentiale for rigdom, hæder og magt, som I finder i mine selvhjælpsbøger. Det viser, at den jeg-fortæller, jeg har konstrueret i bøgerne for at bryde ud af nørde-rollen og nå almindelige læsere, er blevet en succes. Og I er ikke ene om at forveksle jeg-fortælleren i mine selvhjælpsbøger med forfatteren Kjøller. Mange anmeldere har – ligesom jer – troet, at det jeg, de fandt i disse bøger, faktisk var mig. Og skældt mig ud for kynisme. Engang blev jeg endog anklaget for, at samfundet ville bryde sammen, hvis alle fulgte mine råd. Men jeg siger bare sandheden og giver råd derefter. Selvhjælpsformen er en pædagogisk teknik til at gøre de regler, jeg finder for sammenhænge mellem magt og kommunikation, så konkrete som muligt. De skal helt ind under huden i læserens liv her og nu. Mere mystisk er det ikke.

 

scan0008Manipulation. En håndbog. 2. reviderede udgave. (paperback), Borgens Forlag 2007

141123SkrivBedreOpgaverFors1000x1500.jpgSkriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet, 2.rev.udg. (paperback og e-bog), KJOELLER.dk 2015

141009SprogetsVej2ePubFors600x800.jpgSprogets Vej til Sindets Fred  (hardback og e-bog), KJOELLER.dk 2015

Den selvhjælpsbog, hvor jeg selv kan se det største lighed mellem fortæller-jeg og forfatter-jeg, dvs. mig selv, er Sprogets Vej til Sindets Fred. Men det er så også en bog, som man næppe kan bruge til at skaffe sig en storslået karriere med. I hvert fald ikke i form af jordisk magt, hæder og rigdom.

Jeg ønsker jer fortsat muntre og udbytterige studier af bøgerne. I har jo ikke skrevet dem, og kan derfor – uden frygt for, at det vil blive brugt mod jer – øse af de sandheder, der måtte være i dem, og virkelig blive til noget med en masse magt og mange penge. Må kraften være med jer!

Godt nytår og venlige hilsner…

 

 

 

 

**********************

 

 

 

Klaus Kjøller, ©klaus@kjoeller.dk

Opdatering 04-08-2017: to korrekturrettelser og indsættelse af to links.

01-06-2018: layoutforbedring.

02-06-2018: linkopdatering mm.

10-02-2019: layoutforbedring

 

 

SENESTE KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1 (SENESTE MÅNED)

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 2019

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 2, (2018)

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 3, (2017 – 1999)

KOMMENTARER OG MORALER 1999-1975

 

FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp