Kommen­tarer og moraler.

   16-04-2018

 

Adfærd endelig blotlagt

Seneste resultater fra 50 års forskning i purunge, velskabte pigers adfærd på badestrande.

 

Den energi og optimisme, en person lægger i sin gang, viser, hvor opsat personen er på at nå det mål, personen tror, han eller hun er på vej hen til.

Det har adfærdsforskeren, docent, ph.d. Goodenough påvist efter 50 års forskning og studier på badestrande verden over.

Oprindeligt havde han planlagt blot at gøre studier ude på universitetets campus. Men på grund af de meget store sæsonsvingninger i temperatur, fugtighed og påklædning besluttede han at henlægge studierne til egne med nogenlunde konstant klima.

-- Det gælder om i den slags internationale adfærdsstudier at holde så mange faktorer som muligt konstante, udtaler Goodenough. -- Derfor måtte jeg flytte min observationspost efter klimaet. Da forskellige klædedragte også skjuler de tværkulturelle forskelle, var det nødvendigt at vælge situationer, hvor påklædningen var mest mulig ens. Det blev badetøj. Her træder kroppen og dermed adfærden tydeligst frem, uanset hvilken kultur der er tale om. Bortset fra arabiske lande, hvor min forskning har bekræftet, at kvinder bader tildækket.

I sin udforsknings sidste fase har Goodenough yderligere måttet indskrænke observationerne til helt unge piger. Med årene blev de yngre og yngre, fordi forskningen blev  mere og mere kompliceret og derfor krævede fravalg. Og observationerne måtte suppleres med grundige laboratorieøvelser, hvor Goodenough selv deltog som den ene gennemgående af de to forsøgspersoner. 

Det er idag ikke for meget sagt, at Goodenough er verdens mest anerkendte ekspert i helt purunge, velskabte pigers adfærd med særligt henblik på, hvordan de undviger en vital, sprænglærd olding, der optimistisk forsøger at indfange dem med et stort hundefangernet.

Goodenough er nu ved at udtænke en metode, som vil gøre det muligt at teste om hans teori også gælder i arabiske lande.

--- Hypotesen er, at hvis først jeg får tøjet af purunge arabiske piger, så vil det være det samme, slutter Goodenough med al den energi og optimistisme, som hans forskning har vist, fører til målet.

 

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

 

 

Hvis du vil af med noget efter at have læst kommentaren, så skriv på www.facebook.com/klauskjoeller

151217klauskjoellerDKforside.bmp