Først lagt op 13-03-2018, senest opdateret 03-11-2022 17:16:47

 

 

 

Håndbog for undertrykte

 

 

 

 

 

 

Kolofon:

Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit

© 2015 Klaus Kjøller

Published by KJOELLER.dk

Trykt af Saxo Publish, Kbh.

Bogen er sat med Word, typografi: sylfaen

ISBN 9788740912999

Første p-udgave, version 29-09-2017 14:48 (første version nov. 2015; første e-bogsversion, ”E-håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit” 2013)

Emneord: Magt, Bullshit, Kommissær, Undertrykkelse, Manipulation.  

Sider i farver: 

11,18,19,22,31,37,38,44,46, 49,54,55,57 ,62,63,64,66,68,70,76,77,78,89, 93,97,101,106,

107,118,127,140,143,156,186,208, 213,216,232,236

Bogen tilegnes alle undertrykte og deres kommissærer

288 s.

Læseprøve: Læs bogens begyndelse.

Læs om reglen Tvang gør frivillig

 

Indtil 10-11-2022: Køb paperbacken på SAXO.com eller i enhver anden boghandel på nettet eller i virkeligheden.

Også efter 10-11-2022: Køb e-bogen på SAXO.com eller i andre e-boghandler.

Læs kommentaren Læren af Muhammedsagen. Hvis den svage argumenterer godt for noget, som den stærke er imod, så får den svage stryg. Denne vigtige detalje udelades ofte, når skolen underviser eleverne i demokrati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor hjælpe sig selv, hvis man kan få andre til at hjælpe sig? Og til at gøre det med glæde? Og bedre end man selv kan?

Nej, vel. Derfor kommer her selvhjælpsbogen, som gør alle andre selvhjælpsbøger overflødige. Fordi denne bog hjælper dig til at få magt. Og når du har magt, så står dine undersåtter på pinde for dig.

Bogen lærer dig, hvordan du får andre til at pleje dit ego, passe din have, skaffe dig et godt job, give dig store gaver, hjælpe dine venner, forfølge dine fjender og meget andet. Og elske dig samtidig. Bogen hjælper dig med at få tingene til at gå din vej: Forklarer, hvordan du indretter dig, således at mennesker omkring dig siger og handler på måder, som du godt kan lide og har gavn af. Familie, venner, arbejdskolleger og frivillige. Og hvordan du gør det med mindst muligt besvær.

Løsningen hedder magt. Bogen åbner dine øjne for, hvad magt kan gøre for dig. Og træner dig i brug af magtens enkle teknikker, når undersåtter skal trynes.

Stop strømmen af nederlag og ydmygelser! Giv dig selv magten over dit liv!

Og hvis du ønsker at fortsætte dit liv som magtesløs, så kan bogen også bruges til at træne i at blive et endnu lettere offer for andres magt, end du er i øjeblikket.

Så valget mellem magt og magtesløshed er dit.

 

 

Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation.

Læs kommentaren Hvorfor jeg ikke er blevet til noget.

Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit er tredje bind i en magttrilogi: bestselleren Manipulation. En håndbog. 2. reviderede udgave – nu med indoktrinering, vold og hjernevask (Borgen 2007, Gyldendal Business 2013) og Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere (Borgen 2004, KJOELLER.dk 2016). Alle bind kan læses og bruges uafhængigt af hinanden. Trilogiens to første bøger lærer dig, hvordan du – inden for de givne magtrammer – gør din kommunikation effektiv, så du når dine mål. Håndbog for undertrykte lærer dig, hvordan du erobrer magten og derefter indretter dit territorium, således at dine undersåtter kommunikerer, som du vil have det.

 

Læseprøve: Læs bogens begyndelse.

 

 

Bibliotekernes vurdering

 

 
Kort om bogen

Selvhjælpsbog, hvor du i teori og letforståelig praksis lærer at bruge "magtens enkle teknikker". For alle der ønsker at blive klogere på, hvad magt er for en størrelse

 

Beskrivelse

"Der er ikke noget galt med magt. Derfor er magt selvfølgelig også noget for dig." Sådan skriver forfatteren i sin bog om magtens metodik. Overskrifterne er "Valget mellem magt og magtesløshed er dit", "Livet som undersåt: Magtens anatomi", "Fra undersåt til Big Brother" og "Livet som Big Brother: Håndtering af undersåtter". I sidste afsnit kategoriserer Kjøller det han kalder "undersåtter". Undersåtterne er os alle, når vi ikke er "Big Brother" og bevidst udøver magten. Kategorierne er "Tryghedsnarkomanen", "Karrieremageren", "Fanatikeren", "Formanden" og "Statsmanden". I samme afsnit præsenterer Kjøller også en værktøjskasse, når man vælger magten og status som Big Brother. Bogen er tidligere udkommet som e-bog med titlen "E-håndbog for undertrykte". Klaus Kjøller (f. 1944) var 1978-2015 lektor på Københavns Universitet. Han har skrevet en del fagbøger og fx også en krimi Breaking bullshit

 

 

 

 

 
Vurdering

Forfriskende direkte bog om magt, der kan få alle til at reflektere over sin egen rolle i spillet om magten

 

Andre bøger om samme emne

Del af trilogi, hvor de andre titler er Manipulation og Netværk på godt og ondt. Om magtens virkemidler fx også Magtens bog

 

Lektørudtalelse

 

 

 

 

 

Reglen Tvang gør frivillig

Forklaret med et par citater fra Håndbog for undertrykte

 

Fra fysisk tvang til frivillig selvkontrol

At have magt over nogle vil sige at kunne bestemme, hvad de skal gøre og sige eller skrive. Magten kan være direkte: gennem fysisk kontrol. Eller indirekte ved, at undersåtterne er indoktrineret, så de frivilligt gør, mener og siger, hvad magthaveren vil have dem til at gøre, mene og sige.

De to former for magt: den direkte fysiske og den indirekte gennem undersåtternes selvkontrol, er tæt forbundne.

Når du er tvunget til at handle og formulere dig på bestemte måder igennem længere tid, så vil du efterhånden retfærdiggøre det på en måde, som bevarer din selvrespekt. Det er grundlaget for hjernevask[1], men samme mekanisme er på spil, når undersåtter udsættes for mildere former for påvirkning, fx i opdragelsen, skolegangen, og når man skal socialiseres ind på en arbejdsplads. Det betyder, at det, som Big Brother tvinger dig og de andre undersåtter til at gøre og sige eller skrive, gradvis bliver en del af jeres indre virkelighed – fordi det på den ene eller anden måde er nødvendigt for jer at retfærdiggøre over for jer selv, at I gør, siger og skriver sådan.

Der er ikke meget selvrespekt at hente i at være en undersåt, der gør ting af tvang. Eller som efterplaprer chefens bullshit. Derfor bliver du og de andre undersåtter efterhånden selv, hvad Big Brother oprindeligt tvang jer til at gøre, sige eller skrive: Stille og roligt begynder du og andre undersåtter frivilligt at gøre, hvad I tidligere gjorde af tvang, og I kommer til at synes, at Big Brother’s meninger egentlig er ganske fornuftige.

I dine og alle andre undersåtters behov for at

 

·         anerkende og respektere sig selv og

·         få anerkendelse fra sine omgivelser

·         skabe og bekræfte en mening med sit liv

 

ligger enhver Big Brother’s bedste muligheder for at få total magt over jer.

 

Tvang gør frivillig

Når undersåtter tvinges til at handle og formulere sig på bestemte måder igennem længere tid, så vil de efterhånden retfærdiggøre det over for sig selv på en måde, som styrker deres selvrespekt og livsmening.

 

Den fysiske kontrol over undersåtter er nødvendig, men aldrig tilstrækkelig. Kun ved at få undersåtterne til at kontrollere sig selv på sin måde kan Big Brother kontrollere dem 100 %.

 

 

 

 Fra ydmygelser til kærlighed – via selvcensur

Takket være reglen Tvang gør frivillig så vil den selvcensur, som undersåtterne praktiserer, når de skjuler deres ydmygelser, efterhånden medføre, at de ikke oplever magthaverens tvang som ydmygelser, men fx som et tegn på omsorg eller kærlighed fra magthaveren. Det, de først opfattede som ydmygende, opfatter de efterhånden som noget, der bekræfter deres selvrespekt og betydning.

 

­

 

Således skaber Big Brother den Ydre respekt og kærlighed hos undersåtterne, i kraft af reglen Tvang gør frivillig. Og samtidig opbygges og styrkes Big Brother den Indre, Store Ånd, i undersåtterne.

Det er næsten altid en stor fordel for Big Brother, at undersåtterne slet ikke bemærker hans magt, fordi de elsker ham så meget, at hans eller hendes ord er lov. Der gælder denne regel:

 

Kærlighedsreglen[2]

Jo mere sympati undersåtterne har for dig, jo mindre modstand gør de. Få undersåtterne til at elske dig mest muligt.

 

Kærlighedsreglen er bindeleddet mellem Big Brother den Ydre og Big Brother den Indre. Big Brother den Indre, Store Ånd, gror frem af undersåtternes kærlighed til Big Brother den Ydre, Kolossen på Lerfødder.

Derfor er kærlighed også fremtrædende i Big Brother’s Bullshit. Mest direkte i Aftershit Gengældt Kærlighed: Jeg elsker mine ansatte, borgerne, klienterne, patienterne. Og kærligheden er gengældt.

 

Big Brother’s Bullshit Midlet: Aftershit Gengældt Kærlighed

Jeg elsker mine ansatte, borgerne, klienterne, patienterne. Og kærligheden er gengældt.

 

Hvis Big Brother den Ydre – bl.a. gennem gentagen brug af dette aftershit – ikke kan skabe denne kærlighed, så er hans eneste midler over for undersåtterne fysisk kontrol: et udbygget efterretningsvæsen, eventuelt støttet af terror. Men på en almindelig dansk arbejdsplads er sådan noget jo ikke realistisk. Dels vil fagforeningen protestere, dels kan de ansatte sige op.

Evnen til at skabe kærlighed og hengivenhed omkring sig er i høj grad en personlig kvalitet ved Big Brother den Ydre. Det betyder, at magt altid i høj grad bygger på de personlige kvaliteter, som undersåtter oplever hos Big Brother, når de er sammen med ham ansigt-til-ansigt – eller ser ham på TV. Big Brothers, som har en særlig stærk evne til at skabe drømme og kærlighed omkring sig, kaldes karismatiske[3]. De er næsten allerede fra begyndelsen accepteret som Stor Ånd af enhver undersåt, som oplever dem.

 

 

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp

 

Hvis du vil af med noget efter at have læst noget på KJOELLER.dk, så skriv på www.facebook.com/klauskjoeller

 

Link: Mine mest populære, mest sælgende bøger på SAXO.com (dagligt opdateret hitliste)

 

 

 

 

 

 [1] Taylor Brainwashing (2004).

[2] Tilpasset efter Kjøller: Manipulation, en håndbog (2007), s. 27.

[3] Scott Power (2001).