Først lagt op i sept. 2018, senest opdateret 20-01-2022 16:58:54

 

 

John Chr. Jørgensen om Algoritmen som åd sin skaber (i mail modtaget umiddelbart efter udgivelsen i nov. 2018):

 

”Jeg kluklo mig gennem de første hundrede sider af din algoritme-roman. Den emmer af satire og selvironi. Med interessen for den kriminalistiske side af litteraturen nærmer vores produktionslinjer sig hinanden! Glæder mig til at grine videre, når jeg kommer hjem fra dagens træning.”

”Den holdt niveauet. Jeg har moret mig til sidste blad. Du er en prima litterær satiriker og en glimrende campusforfatter. Man mærker, at du selv har moret dig. Tillykke med bogen - og skriv glad videre.”

John Chr. Jørgensen, f. 1944, er dr. phil. på en afhandling om Det danske anmelderis historie. Anmeldte og redigerede gennem 34 år bøger i Politiken og Ekstra Bladet samtidig med at han forskede og underviste i kritik og kulturformidling på Københavns Universitet.

Den netop udgivne bog som der referes til i brevet (”kriminalistiske side af litteraturen”) er Perfide portrætter, nr 42 på listen over Selvstændige publikationer – med biografiske noter.

 

Lektørudtalelse – med efterfølgende forfatterkommentar
 
Kort om bogen

Satirisk roman om en verden, hvor teknologien er tæt på, at kunne skrive den perfekte litterære roman. Til dem som holder af fabulerende humor med en snert af virkelighed

 

Beskrivelse

Tekstforskeren Herman Melasse arbejder på at kombinere kendte danske forfatteres bøger, og ved hjælp af en algoritme skabe den perfekte roman. Men kan man det? Sammen med forlægger Max Kuller og en mængde andre personer går den vilde tekstjagt, og snart må de involverede kigge på den kunstig intelligens’ for- og bagsider. For kan de styre algoritmen Algot 2.2?

 

Vurdering

Det er et spændende emne som Klaus Kjøller tager hul på. Kunstig intelligens og dens muligheder for frembringelse af tekst. For kunne man forestille sig en algoritme være i stand til at skrive en bestseller? Desværre er det få passager som fænger og satiren og humoren virker anstrengt og konstrueret. Det ene skøre og fabulerende indfald afløser det andet. Sproget er meget svingende, og det bliver til en rodet og usammenhængende fortælling

 

Andre bøger om samme emne

Bogen ligger i sin stil i forlængelse af Klaus Kjøllers tidligere satiriske bøger. Den er svært at sammenligne med andre romaner. Et godt bud på en bog med satire, der tager pulsen på den litterære verden er Ofte stillede spørgsmål af Kirsten Hammann

Lektørudtalelse: Michael Linde Larsen

 

Forfatterens kommentar

Det udtrykkes klart at satiren ikke virker på lektøren. Men samtidig oplyses det at bogen i sin stil ligger i forlængelse af mine tidligere satiriske bøger. Men her bør det så også nævnes, at flere af disse tidligere satiriske bøger er blevet rost overvældende af lektørerne. Ellers virker det som om nærværende lektør vurderer, at lektører generelt har fundet det håbløst hver gang jeg skriver satire.

Men det strider mod kendsgerningerne :

De to tidligere, mest udpræget satiriske bøger er Foredrag Frit! (2018) og Aktiv seer, eller: Hvordan Steven Spielberg lærte mig at elske politikerne. 2. revolutionerende udgave (2015). Begge disse bøger har fået bemærkelsesværdigt flotte lektørudtalelser (klik på bogtitlerne og læs dem). Hertil kommer at to af romanerne i min satiriske uni-krimi-serie: Kong Klaks sten (1998, 2004) og Breaking Bullshit (2017) også har fået flotte lektørudtalelser. (Ligesom i øvrigt også den seneste tredje bog i denne satiriske uni-serie: Epistel 666 som er kommet senere (2019).)

Ingen af de nævnte satiriske bøger, der er udgivet efter Kong Klaks sten, har været udsendt til anmeldelse i medierne. Og har altså ikke været anmeldt andre steder end på Bibliotek.dk. Det giver lektørudtalelserne dér en særlig betydning.

 

Algoritmen som åd sin skaber.

Kunstig intelligent roman,

trykt af frivillige på Frilandsmuseets Håndtrykkeri

 

 

 

Kolofon:

Titel: Algoritmen som åd sin skaber. Kunstig intelligent roman, trykt af frivillige på Frilandsmuseets Håndtrykkeri

© 2018 Klaus Kjøller

Forside: Collage af foto af Frilandsmuseets tanghytte og emojis

Published by KJOELLER.dk

Printed by SAXO Publish, Copenhagen 

Bogen er sat med Word

ISBN 9788740969719

Paperback-version 27-09-2018 (første officielle version på bogens udgivelsesdag: 01-11-2018).

Emneord: kunstig intelligens, forfattere, forskere, historier, humor

Sider i farve: 9,58,59,61,79,136,173,191,195,196

196 s.

Køb paperbacken på SAXO.com eller i enhver anden boghandel.

Læseprøve: Læs bogens begyndelse.

 

Læs

 

 

 

Det er ikke længere muligt at skelne mellem menneske og robot. Kunstigt intelligente robotter har fået tilført den galskab, humor og selvironi, som i dag desværre gør det umuligt at skelne dem åndeligt fra mennesker. Denne bog rummer den ucensurede, autentiske historie om, hvordan det skete. Ved et uheld.

Det begyndte med tekstforskeren, som med IT-parringer af kendte, populære danske forfatteres bestsellere søgte at skabe næste bogsæsons succesroman. Det sluttede med, at forskerens unge, kvindelige assistent gennem sit netværk kontaktede et ukendt enmandsforlag, som påtog sig opgaven med – skjult for den kunstige intelligens -- at udgive forskerens ufuldendte rapport om projektet. For at advare dig og andre mennesker om farerne ved kunstig intelligens.

Bogen er håndtrykt uden brug af IT. Ellers ville denne bog af allestedsnærværende kunstig intelligens være lavet om til mere af det sædvanlige fake news om harmløs kunstig intelligens: klodsede arbejdsrobotter, som vælter, selvstyrende biler, som kører cyklister ned, barnagtige tale-robotter med idiotiske klæbehjerner, kælne sælunger på plejehjemmene.

 

Hvad medierne ville skrive, hvis de kendte bogen:

”Ingen kender dansk litteraturs sande potentiale, før de læser ”Algoritmen som åd sin skaber” (Bo Tao Michaëlis, Politiken).

”Efter læsningen af ”The Algorithm who Ate its Creator” har jeg besluttet at lukke Facebook og destruere algoritmen.” (Mark Zuckerberg, terminalt opslag, Facebook).

”Værste sludder i mands minde. Kun kunstig intelligens kunne have lavet det værre.” (Anonym lækage fra IBM, bragt i alle verdens førende medier).

 

Klaus Kjøller har venligst accepteret at stå som forfatter af denne bog: ”Det glæder mig, hvis mit navns velkendte evne til at holde udgivelser skjult for medierne, kan være til nytte i kampen for menneskehedens overlevelse.”

 

Køb bogen på SAXO.com eller i enhver anden boghandel

Først lagt op 2018 senest opdateret 20-01-2022 16:58

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp