FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

 

Først lagt op 08-01-2017, senest opdateret 01-01-2024 16:39:14

Donald Trump klipper en milliardærkollega skallet i en wrestlingkamp. Privatfoto fra tv: Klaus Kjøller

 

Trumps åbenbaring: Debat er wrestling

Den politiske debat er ikke en diskussion. Den er wrestling: et iscenesat verbalt slagsmål, rigt på overdrivelser, pralerier, grove udskældninger og provokationer, groteske slagsmål og humor. Det er den åbenbaring, som Trump har bragt til alle verdens demokratier.

[Teksten er skrevet lige inden Trump blev præsident første gang, men pointerne om Trump som politiker gælder stadig]

 

 

Der er især to ting, der stikker i øjnene ved Trump som kommunikator: hans udstrakte brug af det negative og hans løfter om handlinger, som alle straks kan se, ikke kan gennemføres. I hvert fald ikke nøjagtigt, som de loves.

Et almindeligt råd i (amerikansk) politik før Trump var: ”Never go negative.” En præsidentkandidat – og enhver, som gik efter et politisk topjob – skulle aldrig selv ”go negative”, men altid overlade det til sit underordnede personale eller tv- og radiokampagner at køre de negative budskaber. Topfiguren skulle holde sig ren og optimistisk dvs. udelukkende ”go positive.”Det var sådan, man løste det evige problem for enhver politiker i et demokrati: nådesløst at udstille sin modstanders svage punkter uden samtidig selv at kunne anklages for mudderkastning og personangreb. Problemet opstår, fordi alle ved, at negative kampagner er yderst effektive. En viden, som enhver toppolitiker skal gøre sit yderste for at nedtone og bortforklare ved enhver lejlighed.

 

 

Trumps brand vil derfor tage skade af præsident­posten.

 

160408DemokratiForside.jpg

Demokrati – mindst ringe, men mest udsat (paperback og e-bog), KJOELLER.dk 2016

Enhver politiker – især dem, der går efter et højt job – har brug for mest muligt af de fire dyder, som ethvert godt image bygger på:

Ærlighed

Idealisme (at man kæmper for noget højere end sin egen karriere)

Stabilitet (en forudsætning for at have samme identitet i forskellige situationer)

Kompetence (både indsigt i de ting, man udtaler sig om, og kommunikationskompetence)

Læs lidt mere om dyderne.

Flere af disse dyder har Trump et utraditionelt forhold til. Det kan se ud, som om han nærmest søger væk fra dem, ja bekæmper dem aktivt. Sådan opfatter det politiske establishment ham: Gang på gang begik han i begyndelsen af sin kamp for at blive præsidentkandidat grove fejl, som ødelagde hans dyder, og som derfor ville fælde ham. Men til alle etablerede mediers undren blev han ved med at vokse og er nu endt som præsident. Det skyldes ikke mindst, at medier, kommentatorer og analytikere systematisk har fejlvurderet hans brug af de fire dyder.

Men for at forstå, at også politikeren Trump kæmper for disse dyder, så må han ses med målgruppens øjne. Enhver dyd, som en mand (eller kvinde) måtte have, er udelukkende en dyd, som en bestemt gruppe opfatter, han (eller hun) har. Og Trumps målgruppe er jo netop ikke The Establishment.

Målgruppen hader det politiske establishment og afskyr dermed også politikeres traditionelle håndtering af de fire dyder. I Danmark er vi vant til at ca. 87 % af de stemmeberettigede stemmer ved vores landsdækkende valg. I USA er man glade, hvis man når 50 %. At Trump scorer præsidentposten med sin særlige håndtering af dyderne skyldes, at denne halvdel af vælgerne, som almindeligvis står ret fremmed for selv en minimal deltagelse i politik, aktuelt er gjort ekstra aggressive ved globalisering, indvandring og en, ifølge dem, passiv og svag Obama.

Det er disse vælgere, som Trumps utraditionelle, politiske figur fænger blandt. Hans løfter, f.eks. om at bygge en mur til Mexico og lade mexicanerne betale den, vil være dødelige for en ordinær politiker, fordi løftet jo straks vil nedbryde en ordinær politikers ærlighed og kompetence. Enhver kan se, at det ikke kan lade sig gøre i praktisk politik. Men når Trump igen og igen lovede det i sin kampagne, vakte det stor jubel – med klimaks, når han også lovede, at Mexico selv skulle betale den.

 

 

 

160808DetPolitiskeSprogForside.jpg

Det politiske sprog. Nødvendige løgne, platheder og bullshit (paperback og e-bog), KJOELLER.dk 2016

Der skal nok være enkelte af tilhørerne, der tror, at det skal lykkes at få bygget og betalt muren således. Men det, folkemassen jubler over, er Trumps oprør mod de traditionelle fedtspillende politikere og deres artige, rituelle dans om dyderne og den medfølgende bullshit. Det væsentlige ved enhver Trump-optræden i kampagnen var den tætte kontakt, han etablerede og intensiverede til folkemassen. Det skete ved udelukkende at improvisere over nogle få, grove løfter med en masse gentagelser. Selvfølgelig kunne han ikke have lovet hvad som helst, f.eks. medvind på cykelstierne, og alligevel have opnået samme kontakt. Jublen over ham på hans velbesøgte valgmøder byggede på hans dygtige fodring af hadet mod Washingtons politiske elite med provokerende udspil. Hans løfte om Mexico-muren og de andre grove løfter var faste akkorder, som han kunne improvisere meget frit over for hele tiden at skabe den tættest mulige kontakt til tilhørerne. Når Trump vandt præsidentposten var det, fordi han fuldstændig suverænt med denne enkle teknik kunne skabe en tæt kontakt til de folkemasser, som mødte frem for at få udløst deres had og få håb om noget nyt.

 

 

 

141001PolKomParEpubFors600x800.jpg

Den politiske komedies paradokser (paperback og e-bog), KJOELLER.dk 2016

Almindeligt, politisk interesserede vælgere og professionelle kommentatorer ved medierne forstår ikke Trumps tilgang til politisk debat. Det skyldes, at de opfatter politisk debat som en slags udvandet videnskabelig diskussion. Det har altid – selv i dansk politik – været absurd at sammenligne en politisk debat med en videnskabelig diskussion mellem ligemænd, hvor fornuften sejrer. Men denne absurde opfattelse er meget udbredt og fører dagligt til forkerte vurderinger af, hvad der foregår på den politiske scene. Og desværre opdrages vores ungdom også i skolen til at vurdere en politisk debat, som om den var – eller i det mindste burde være – en slags videnskabelig diskussion.

Læs mere i bogen Den politiske komedies paradokser.

Men fænomenet Trump gør det klart, at politisk debat ikke meningsfuldt kan ses som en variation af en videnskabelig diskussion. En offentlig politisk debat kan kun meningsfuldt ses som verbal wrestling (professionel, iscenesat amerikansk brydeshow): et iscenesat verbalt slagsmål, rigt på overdrivelser, pralerier, grove udskældninger og provokationer, groteske slagsmål og humor. Dette er den åbenbaring, som Trump har bragt til verdens demokratier. Det er ikke muligt på én gang at tro på, at demokratiets debat er en slags videnskabelig diskussion, og så samtidig se i øjnene, at Donald Trump er blevet valgt som præsident for verdens mægtigste demokrati USA.

Læs om wrestling (wikipedia).

Kun fordi offentlig politisk debat er iscenesat, verbal wrestling, kan Trump med succes sige snart det ene, snart det andet - overdrevet i modsatte retninger, men altid overdrevet. Og af samme grund kan han hele tiden ”go negative” og angribe enhver personlig svaghed og dumhed hos sin modstander. Derfor praler han mere end almindeligt over sin rigdom og sine (påståede) bedrifter. Og han gør det med medvind, for hver gang, han optræder således, signalerer han klart: ”Jeg er ikke som de andre (= dem i eliten, som I hader).” For han gider i modsætning til dem ikke skjule, at den politiske offentlige debat er professionel, verbal wrestling. Og hans målgruppe elsker ham for det, og har gjort ham til præsident.

Men der er stadig, selv hos Trump, tale om de samme fire dyder. Han erobrer ærlighed ved hele tiden at holde tæt kontakt til tilhørerne, reagere på alt, der sker i folkemassen og tale uden teleprompter og manus. Også hans intensive brug af twitter signalerer ærlighed og åbenhed med spontane, følelsesstærke reaktioner. Som milliardær, der kunne leve fedt resten af sine dage uden at gå ind i politik, bliver enhver optræden i valgkampen en demonstration af idealisme: ”Make America Great Again.” Han lover stabilt de samme fem-seks ting hver gang, han optræder, og forsyner ved hver lejlighed sin modstander med de samme nedladende tilnavne, f.eks. ”crooked Hillary.” Og ingen tvivler på, at Trump er en yderst kompetent kommunikator, som når alle tilstedeværende.

 

Trump har igennem årtier omhyggeligt opbygget det image, brand, som hele verden først opdager nu, fordi han er blevet USA's præsident. Det fremgår bl.a. af bogen ”Trump Revealed” (2016, redigeret af Michael Kranish og Marc Fisher), at han startede med at bygge og administrere ejendomme sammen med sin far. Senere byggede han Trump Towers og lignende rundt om i verden, drev kasinoer og købte og ledede skønhedskonkurrencer, f.eks. Miss Universe. I mere end ti år var han vært i det meget populære reality-show ”The Apprentice”, hvor han bl.a. blev berømt for replikken: ”You’re fired”, hvormed deltagere blev sendt ud af showet. Trumps rolle i showet var nøjagtigt den samme, som han spillede i medierne: den succesfulde milliardær, som i øvrigt også (med ghostwriters) har skrevet flere bestsellers om, hvordan man får succes. Han har med stort talent og stor succes – også økonomisk – deltaget i wrestler-shows, hvor han wrestlede med en anden milliardær – dog delvist med stand in.

Se videoen Donald Trump bodyslams, beats and shaves Vince McMahon at Wrestlemania XXIII (YouTube).

Han har gennem årtier demonstreret et suverænt mesterskab i at få sit privatliv, bl.a. tre bryllupper og to skilsmisser omsat til medieopbygning af sit brand, især i sladdermedierne. Mange af hans indtægter stammer direkte fra hans brand, som han i dyre domme udlejer til projekter, især inden for byggeri. Når hans navn står på papirerne, er det lettere for bygherrer at få banker med på lån, fordi alle ved, at han er så populær i den brede befolkning i kraft bl.a. af sit populære tv-show og sit succesrige liv. Og uanset om projekterne bliver virkeliggjort eller går ned, så får Trump betaling for at have velsignet projektet med sit brand. Et brand, som Trump selv – i forbindelse med nogle af sine utallige retssager mod kritikere og utilfredse forretningsforbindelser – har anslået til omkring 2 mia. dollars. Denne værdi på hans brand overstiger, så vidt jeg kan se i de ret uklare, svingende opgørelser over hans formue, den samlede værdi af alle hans ejendomme, kasinoer m.m.

Trumps historie viser, at hans figur og teknikker ikke er spor nye. Figuren og teknikkerne, bl.a. hans intensive brug af twitter, er udviklet og praktiseret med stor succes på mange scener i mange år. Det eneste nye er, at Trump nu også praktiserer dem på den politiske verdensscene.

Det er en stor udfordring for enhver at være præsident for USA. Det er klodens mest ansvarsfulde og krævende job. Men jeg tror, det vil være særligt svært for Trump.

Inden han stillede op som præsidentkandidat, var hans eneste projekt at gøre sit brand som Donald Trump så stort som muligt. Alt, han gjorde på sine forskellige scener – ejendomsinvestor, kasinoejer, skønhedskonkurrenceleder, tv-realityshowvært, bestsellerforfatter, wrestlebryder, superkendis i sladderpressen – var underordnet det projekt. Også hans erobring af præsidentposten indgår i dette succesfulde brand-projekt. Men nu er han så blevet præsident, og nu ser det anderledes ud.

Som præsident er Trump bundet til én bestemt scene, præsidentposten. Han er ikke de næste fire, eventuelt otte, år den omkringfarende Trump, som wrestler på flere scener samtidigt og derved kan forsvinde og dukke op, alt efter om det er bedst for hans brand at være til stede eller ikke at være til stede. Denne bundethed til en bestemt offentlig rolle vil fjerne meget af magien omkring Trump-figuren. Desuden vil hans store magt som topfigur i et kæmpe bureaukrati og i et gigantisk militær hæmme hans festlige udfoldelser som wrestler med overdrivelser og angreb i alle retninger. Denne binding af hans brand til præsidentposten vil medføre, at hans figurs manerer og teknikker først må nedtones, og derfor efterhånden vil virke monotone. Det vil skabe træthed, irritation og kvalme, også hos dem, der stemte på ham.

Trumps brand vil derfor tage skade af præsidentposten. Set fra hans egen vinkel, hvor hans største aktiv er hans brand, bliver hans erobring af præsidentposten derfor en Pyrrhus-sejr – hvad han naturligvis altid vil kraftigt benægte, at den blev.

Men det er klart, at hvis han faktisk får bygget den mur og får mexicanerne til at betale den, og får gennemført alle de andre løfter, som folkemassen jublede over, så vil hans brand vokse ind i himlen.

 

Links til mere opbyggelig Trump-læsning:

Læs kommentaren Halløj i kommentariatet. Det er tragisk, at selv en grotesk lærestreg som Trumps sejr trods alle forudsigelser om det modsatte, ikke får medier og kommentatorer til at erkende den systematiske skævhed i deres opfattelse af den politiske virkelighed.

Læs Køllebank’en Sextumpen Trump. Trump har helt misforstået, hvordan rigtigt store mænd håndterer kvinder.

Læs Køllebank’en Politik med og uden noder. Det var klassisk klavermusik mod improviseret jazz, da Hillary Clinton og Donald Trump mødtes til duel mandag.

Læs kommentaren Trumps trumf: Eliten tilstår. Det er tumpet, at den politiske elite kritiserer Donald Trump på måder, som bekræfter hans påstande om, at eliten lever i sin egen verden og ikke fatter en skid af, hvad der foregår.

Læs kommentaren Paradoksernes mørke side. De aktuelle bevægelser i det europæiske og amerikanske vælgerhav bekræfter endnu engang reglerne Lig på bordet og Flytte-høste-reglen.

Læs Groft sagt’en Det kroniske vælgeroprør. Også den danske befolknings nej til at ophæve retsforbeholdet, Storbritanniens brexit og stort set alle folkeafstemninger om EU-forhold i de senere år har medier og kommentatorer fælt fejlvurderet.

Læs Groft sagt’en Trumps demokratibevis. Trumps vej frem til nomineringen har bevist for alle, at en interessant, farverig figur i den politiske tv-serie vejer tungere end tusind kloge i kulisserne, som konkurrerer om at afsløre ham som fup og fidus.

Læs Groft sagt’en Gode, gamle Trump. Simon Spies kneppede jo heller ikke med nøgen bagdel i orgier på de charterrejser, han levede fedt af.

 

 

Trump Revealed

 

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

Opdatering: 09-01-2017: En enkelt tekstforbedring. Indsættelse af link til bogen ”Det politiske sprog” og til YouTube-video. Indsættelse af billede over kommentarens titel.

30-09-2020: opdatering af links og layout.

 

 

FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk

Seneste kommentarer

KjoellerNEWS

Alle bøger

 

 

 

 

Senest opdateret 01-01-2024 16:39:14

 

 

© klaus@kjoeller.dk