Først lagt op 2023,

senest opdateret 16-10-2023 21:14:22

 

 

 

 

Websted som bog, metabog og værksted

 

John Chr. Jørgensens glade amatør-redaktør træder i profil som webteoretiker

 

 

 

 

Indhold

Webstedet som bog og metabog. 1

Websted som værksted. 1

Hemmelige link i redaktionsprocessen. 1

 

 

 

 

Webstedet som bog og metabog

Der er flere ikke-banale webpointer at hente i at sammenligne et websted med den velkendte gamle genre: trykt bog.

 

Webstedet JohnChrJoergensens forside

 

Af webstedet kjoeller.dk/JohnChrJoergensens forside fremgår det klart at webstedet rummer hvad man i bogverdenen kalder kapitler: Den næstsidste spalte, ”Bøger”, synes at signalere at der er tale om en bibliografi med bl.a. disse underkategorier: ”Selvstændige publikationer” og ”Redigerede værker”. Og det fremgår af sidste kolonne, ”Artikler i andre medier end Kjoeller.dk”, og kolonne 4, ”Artikelserier og artikler på Kjoeller.dk”, at bibliografien også rummer oversigter over artikler.

   Men der er også dele af webstedet John Chr. Jørgensens indholdsfortegnelse/ forside som rimer dårligt med at det skulle være en bibliografi:

   ”Mest læste på John Chr. Jørgensen” (kolonne 2) måtte i bogverdenen vel nærmest svare til ”solgte bogeksemplarer af bibliografien”. Men hvorfor dog oplyse det i bogen? Desuden er det umuligt at oplyse bogsalgets størrelse allerede i første oplag.

   Og hvad laver monografien ”Nøglebarn i Viborggade” (kolonne 3) med 21 kapitler dog i en bibliografi? For ikke at tale om teksterne ”Parkinson Status. Af en stadig levendes iagttagelser” og ”Seneste nyt” (kolonne 5 og 6)? Og så har vi endda ikke nævnt de mange nyskrevne artikler og artikelserier på Kjoeller.dk (kolonne 4).

 

Visse af disse brud på god og fornuftig bogskik følger af at et websted har en meget kortere produktionstid end en bog. Læsernes viden om hvor hurtigt det kan lade sig gøre at opdatere et websted, og hvor let det er at linke til alt muligt, der kan højne brugernes appetit på webstedet, gør det naturligt at gøre samspillet mellem læsere og forfatter til en del af webstedet. Derfor er det naturligt for et websted at rumme en ”Mest læste”-menu som fx opdateres hver dag eller hver uge. Det er velkendt i webstedsbranchen, at brugere holder af at blive oplyst om hvad andre besøgende især læser på et websted. Desuden er det lærerigt for forfatter og redaktør at se hvad der (ikke) fænger.

   Den hurtige opdateringstid skaber en nærhed mellem læser, tekst og forfatter som gør flere aspekter af ”forfatteren her og nu” til relevant indhold på webstedet. Her: alvorlig sygdom med relevans for tekstens produktionsvilkår (”Parkinson Status”), hvordan teksten modtages (hvor mange klik: ”Mest læste”) og forfatterens fortid (barn- og ungdom: ”Nøglebarn i Viborggade”). Og pædagogisk hjælp til at få overblik over webtekstens fremadskriden (”Seneste nyt”).

   Al denne kommunikation om kommunikationen, såkaldt metakommunikation, kan fremme læserens interesse for webstedets egentlige substans: John Chr.’s bibliografi (kolonne 1).

   Og den lette adgang til at redigere og supplere teksten, så den placerer titler fra bibliografien centralt i forhold til aktuelle begivenheder i bogverdenen, er en åbenlys mulighed, som dog ofte må springes over, fordi forfatter og redaktør (som i dette tilfælde) mangler den fornødne tid.

   Men vi har dog fået tilføjet 4 bøger som John Chr. har udgivet, mens websitet har eksisteret. Og markedsført dem nogenlunde anstændigt på webstedet, da de udkom. Se Ekstra: Uden for nummer A, B, C og D i kolonne 7 i indholdsfortegnelsen på John Chr.’s websted.

 

Websted som værksted

Der er i alt 6 nyskrevne større antologier/ artikelserier på Kjoeller.dk/JohnChrJoergensen.

   De optræder på webstedet i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs: den først producerede serie står nederst; den senest producerede øverst. En rækkefølge som strider mod den altdominerende kronologiske rækkefølge i bogverdenen. Den omvendte rækkefølge er dominerende på websteder, fordi den seneste og det nyeste naturligvis skal stå øverst, fordi det bl.a. er den rækkefølge der imødekommer flittige webbesøgere, som kender ældre filer på webstedet, men som er nysgerrige efter de nyeste:

 

Antologierne er (produktionstiden i parentes):

Humor i Danmark (december 2021 – jan. 2023: artikler 1-20; derefter unummerede essays kaldet ”Humor i glimt”)

 

Antik serie (april – juni 2022) handler om inspirationer fra antikken.

 

Journalister i litteraturen (juli 2021 – nov. 2021) handler om journalister som helte og skurke i romaner og noveller.

 

Journalister i bogform (feb. – juni 2021): en serie om journalister, der ved siden af deres daglige arbejde med reportager og andre kortformer har skrevet bøger.

 

Minder og Mennesker (april – aug. 2020) hvor John Chr. Jørgensen giver sine professionelle erindringer fra forskning, undervisning og sit liv med pressen.

 

Dansk sagprosa (okt. 2019 – april 2020) beskriver stilen hos en række skribenter med en ligefrem stil, som skærer igennem og siger tingene ligeud.

 

De 4 nederste artikelserier er produceret som man producerer en bog. Først et forord, så indholdsfortegnelse og derefter kommer de enkelte artikler på en snor med 1-2-3 ugers mellemrum i produktionsprocessen. Og i den rækkefølge blev de enkelte artikler også bragt på webstedet.

   Men den næstøverste Antik serie og den øverste Humor i Danmark, blev produceret omvendt. Først blev der – især for serien Humor i Danmark – spredt over en længere periode, præsenteret en række enkeltstående artikler, som så til sidst blev sammenføjet til en eksplicit artikelserie om humor. Først efter produktionen af artiklerne så forfatteren en klar mulighed for at eksplicitere artiklerne som en serie ved at give dem deres egen samlede menu og forsyne den bl.a. med efterskrift og et lille leksikon om humor.

 

Det var teknisk ganske let at skabe en menu over et udvalg af fritstående artikler som allerede fandtes på webstedet. Kun nørder bemærker i dag – hvis de har sans for detaljer i et websteds linkstruktur – at denne humor-artikelserie er skabt på denne måde. Alle ikke-nørder er sandsynligvis komplet ligeglade. Og det skal de også helst være.

   Men en lignende hurtig forvandling af en række offentliggjorte enkeltartikler til en antologi/ artikelserie i den trykte bogverden ville have været langt mere omstændelig. Måske krævet fondsstøtte og en årrække hvor den folkelige efterspørgsel efter en bog med artiklerne, kunne vokse til noget økonomisk bærbart eller i hvert fald forsvarligt.

   I webverdenen kostede operationen en ganske lille indsats, som rigeligt belønnedes af forfatterens glæde over forvandlingen som satte fokus på det fælles tema Humor i Danmark.

   Og for produktionen af artikelserien var det en fordel at forfatteren kunne prøve sig frem med en række artikler, som så på et tidspunkt samledes under samme titel. Artikelserien gror på denne måde frem nedefra, i stedet for at være udtænkt oppefra. Det er en mere fri produktionsform, hvor man kan eksperimentere sig frem med artiklerne. En eksperimenterende tekst eller en mindre heldig layout kan let skrottes. Glæden ved at se sin tekst offentliggjort hurtigt, og flere allerede producerede tekster indpasset i en helhed, kan sætte ekstra spræl i enhver forfatter. Og give lyst til mere.

   John Chr. forklarer denne arbejdsmåde sådan i begyndelsen af artiklen ”Den bevingede Wessel”:

”Teksterne er publiceret i den rækkefølge, hvori jeg har haft lyst til at skrive dem. Denne kompositionsmetode er jo læserne uvedkommende - bortset fra, at der måske ikke blev så meget at læse, hvis jeg blev tvunget til at følge ét princip.”

Og han besvarer et spørgsmål fra læsere der måtte savne kronologi og anden systematik:

”Kunne I dog ikke i herrens navn have ventet med at publicere det hele, indtil det lå færdigt?

Den sad! Det kunne vi – ikke!”

 

Hemmelige link i redaktionsprocessen

Et websted inviterer til eksperimenter. Det er indlysende let at afprøve ny ideer. Ikke kun i teksten, men også i layout’en. Ja, i hele webstedets  struktur.

   Man skal ikke vente på at første oplag sælges ud, før man eventuelt får lov at revidere teksten til andet oplag. Der kan gås til sagen omgående.

   Det kan konkret ske ved at lade ny tekster og ny layout ligge på webstedet som link, der kun kendes af de berørte kreative sjæle (forfatter og redaktør), men er ukendte for webstedets offentlighed. På denne måde gøres godkendelsesprocessen af teksten og layout’en hurtigere og lettere, end hvis den kun foregår via mail. Man sparer en masse forklaringer, hvis det, de kreative sjæle skal forholde sig til, er filer som allerede ligger på webstedet i de rette omgivelser, men altså uden netstedets brugere ved det.

    Fordelen er at korrekturlæsning m.m. kan flyttes fra at være en del af forberedelsen, til at være forfatterens omgående reaktion på teksten som han straks kan se på nettet.

   Denne metode har vi ofte benyttet på kjoeller.dk/JohnChrJoergensen. Og det der med at det sker i hemmelighed lyder mere umoralsk end det er i virkeligheden. Realiteten er, at sålænge man undlader at gøre reklame for ny filer på webstedet, kan forfatter og redaktør normalt uden stor fare for utidig afsløring af idé-mangel og klodsethed arbejde med korrekturen i den tid det tager. Uden hemmelige links.

   Teknikkerne med at bruge webstedet på denne måde i korrekturarbejdet kan anbefales til alle samarbejdende forfattere og webredaktører. Ud over at fremme lysten til at fyre uprøvede ideer af i offentligheden mellem forfatter og redaktør, sparer metoden meget dobbeltarbejde. Alt det praktiske omkring tekstens uploading er jo udført, så snart forfatter og webredaktør/ layout’er har sagt god for det. Det eneste der mangler er så bare at gøre det link, der gør det nyskabte offentligt tilgængeligt, eksplicit og fx henvise til den ny tekst ved hjælp af salgstale og foto på webstedets forside.

 

 

Læs også

Krukken Bang, som blev Herman, Anmeldelse

Det er opbyggeligt for enhver forfatter at få dokumenteret i Jørgensens nyeste bog ”Herman Bang og Politiken”, hvor stor betydning helt irrelevante ting har for domme over litterære tekster.

 

 

Læs også

Tom Kristensen fuldendt, Anmeldelse

Tom Kristensen har nu fået sig det nødvendige supplementsbind, som ingen anede, han savnede.

 

 

 

 

 

copyright Klaus Kjøller     klaus@kjoeller.dk