Et fremragende arbejdsredskab for både politikere, Iobbyister, spindoktorer og chefer og for de vælgere og medarbejdere, der gerne vil vide, hvad de kan blive udsat for, og som har lyst til at tage del i spillet om magten.

Lisbeth Knudsen, Berlingske Tidendde

 

Bogen anbefales med den varmeste kynisme.

Jakob Levinsen, Jyllands-Posten, 5 stjerner

 

 En fræk og rap bog er det, ikke anbefalelsesværdig for svage, uanstændige sjæle, men nyttig for andre som vaccination mod tidens lumpenhed.

Johannes Værge, Weekendavisen

Og så opfordrer han ellers til, at man gør hans bog til pensum i 9. klasse. Fulgte Undervisningsministeren hans råd, ville velfærdsstaten bryde sammen. (Anna Libak, Weekendavisen).

 

Kjøllers ligefremme skrivestil og opfindsomme eksempler får én til at briste i latter flere gange. Man bliver efter læsningen af bogen også bedre i stand til at forstå, hvad der foregår i det politiske liv, i organisationerne, i virksomhederne og i alle andre fora. (Erhvervsbladet).

 

Hans argumentation og eksempler er (desværre!) ret overbevisende. (John Chr. Jørgensen, Ekstra Bladet)

Aldrig udsendt til pressen, grundet forfatterens afsky for undertrykkelse.

Bibliotekerne fik dog mulighed for at lave en lektørudtalelse:

Selvhjælpsbog, hvor du i teori og letforståelig praksis lærer at bruge "magtens enkle teknikker". For alle der ønsker at blive klogere på, hvad magt er for en størrelse.

Forfriskende direkte bog om magt, der kan få alle til at reflektere over sin egen rolle i spillet om magten.

2023, paperback, 2. rev. udg. 17. oplag

2004, 2007, paperback, 2016, print on demand. ePub

2015- , print on demand. ePub siden 2013

 

 

 

 

Først lagt op 15 -02-2024; senest opdateret 15-02-2024 13:30:00

 

Selv når kommunen synes den svarer, savner forældre

og medier stadig svar

Privatfoto fra TV: Klaus Kjøller

 

Mens alle holder kæft, arbejder Big Brother

 

Køge-sagen er et aktuelt lærestykke i, hvordan undersåtter trænes i frivilligt at undertrykke sig selv i forlængelse af Big Brothers tvang. Sagen bør derfor straks indgå forebyggende i folkeskolens undervisning.

 

 

 

 

Den fortielse og passivitet som de volds-krænkede elever på Borup Skole har oplevet de seneste ca. 3 år fra de lokale myndigheders side, svarer til en langvarig, massiv fysisk tvang fra Big Brother. Alle skoleelever er undersåtter i denne Big Brothers territorium, men især de elever som direkte mærker volden og undertrykkelsen, må også lære at overleve med den. Fordi alt stort set fortsætter på skolen uden nogen ansvarlige forhindrer det. Big Brother Tavshed hersker.

Ydmygelsen ved fysisk undertrykkelse er et direkte angreb på ens selvrespekt. Når du er tvunget til at handle -- fx altid tisse med en ”makker” -- og tale på bestemte måder igennem længere tid, så vil du efterhånden retfærdiggøre det på en måde, som bevarer din selvrespekt. Det er grundlaget for hjernevask, men samme mekanisme er på spil, når undersåtter udsættes for mildere former for påvirkning, fx i skolegangen. Det betyder, at det, som Big Brother tvinger dig og de andre undersåtter til at udholde og sige, gradvis bliver en del af jeres indre virkelighed – fordi det på den ene eller anden måde er nødvendigt for jer at retfærdiggøre over for jer selv, at I frivilligt gør og siger sådan. For at redde jeres selvrespekt.

I dine og alle andre undersåtters behov for at anerkende og respektere sig selv, få anerkendelse fra sine omgivelser og skabe og bekræfte en mening med sit liv, ligger enhver Big Brother’s bedste muligheder for at få total magt over jer. Dette gælder også i skoler i Køge.

Myndighedernes tavshed og handlelammelse gennem 3 år er utvivlsomt sket ud fra de bedste motiver om at undgå en masse mediepostyr omkring børnene. Men det har altså også betydet at Big Brothers ydre tvang gennem 3 år er blevet indarbejdet i de udsatte elever, så de nu i højere grad frivilligt indretter sig efter Big Brother.

 

 

© Klaus Kjøller

 

 

 

Læs

 

 

Læs

 

Læs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk