Først lagt op 16-03-2018,

senest opdateret 09-08-2020 14:00:25

 

ALLE BØGER

ALLE KOMMENTARER

KJOELLER NEWS

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

KLAUSKJOELLER.dk

 

Kølletæppebank

Index

Stikordsregister

Den alfabetiske genvej til vigtige ting på KJOELLER.dk

Under udarbejdelse – efter princippet ”vigtige ting som jeg ikke selv gider sidde og rode efter på sitet”.

Hvis du ønsker at bruge bestemte søgeord eller søgeudtryk på Kjoeller.dk, så skriv i browserens søgefelt sådan: søgeudtryk site:kjoeller.dk. Fx geni site:kjoeller.dk, eller politisk argumentation site:kjoeller.dk.

 

 

 

 

6 – 94 – reglen

http://www.kjoeller.dk/komtar/170624TVsDiskretePolitiskePropaganda

 

1984, af George Orwell

http://www.kjoeller.dk/komtar/100830LatterensMagt.htm

 

2016: Årets bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/190208KoelleBankAaretsBedste2016

 

2017: Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

 

2017: Årets måske bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/180104KoelleBankAaretsBedste2017

 

2018: Årets bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/2018KoelleBankAaretsBedste

 

2019: Årets bedste Køllebank 2019

https://www.kjoeller.dk/komtar/2019KoelleBankAaretsBedste

 

2020: Månedens bedste Køllebank 2020

https://www.kjoeller.dk/komtar/2020KoelleBankMaanedensBedste

 

Akademi, Det Svenske: Dylan og diller

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankSvenskAkademiDylanOgDiller

 

Ammitzbøll-Bille, Simon Emil

http://www.kjoeller.dk/komtar/191107KoelleTaeppeBankAmmitzboell

 

Bagger, Stein

”Den karismatiske leder”. Kronik i Berlingske Tidende d. 29/12 2008

http://www.kjoeller.dk/kkarkiv/081215BerlingskeTidendeKronikDenKarismatiskeLeder.htm

”Manipulatoren der sejrede ad helved’ til.” Kronik i Berlingske Tidende 13/6 2009.

http://www.kjoeller.dk/komtar/090612LaerenAfStein.htm

 

Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

 

Berlingske Medias ny formand, En grov velkomstbuket til

http://www.kjoeller.dk/komtar/180326KoelleTaeppeBankEnGrovVelkomstbuket

 

Bjørn Nørgaard: Karriere i glas

http://www.kjoeller.dk/komtar/180425KoelleTaeppeBankBjoernNoergaardKarriereIGlas

 

Bornholm

Folkemøde-tamtam (Folkemøderne på Bornholm)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180615KoelleTaeppeBankGakkedePolitiskeNoerdersFeriekoloni

Bornholmske galskaber

http://www.kjoeller.dk/komtar/181102KoelleTaeppeBankBornholmskeGalskaber

 

Brexit

http://www.kjoeller.dk/komtar/190113KoelleTaeppeBankBrexit

 

Brittasagen: Ustyrlig styrelse (Socialstyrelsen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

 

Bullshit

http://www.kjoeller.dk/boeger/1610DetPolitiskeSprog#_Bullshit

 

Carl Gustav til hest (om Sverige)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180413KoelleTaeppeCarlGustavTilHest

 

Corona

https://www.kjoeller.dk/komtar/200407KoelleTaeppeBankCorona

 

Dansk Sprognævn: komma, koma eller bullshit?

http://www.kjoeller.dk/komtar/180610KoelleTaeppeBankDanskSprognaevnKommaKomaEllerBullshit

 

Dronningen, Kølletæppebank

https://www.kjoeller.dk/komtar/200414KoelleTaeppeBankDronningen

 

Dyder

www.kjoeller.dk/komtar/101230Dyderne.htm

 

Elbæk, Uffe: Partiet Alternativet: Alternativt gæk, gak og guf

http://www.kjoeller.dk/komtar/181018KoelleTaeppeBankAlternativtGaekGakOgGuf

 

EU: Vælgere er dummere, end EU tillader

http://www.kjoeller.dk/komtar/190526KoelleTaeppeBankVaelgereErDummereEndEUTillader

 

Fast fartkontrol, ”Stærekasser”

http://www.kjoeller.dk/komtar/180627KoelleTaeppeBankKoelFartenNed

 

Feministisk fotokamp

http://www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankFeministiskFotokamp

 

Fodbold – og håndbold

http://www.kjoeller.dk/komtar/180909KoelleTaeppeBankFodbold

 

Folkemøde-tamtam (Folkemøderne på Bornholm)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180615KoelleTaeppeBankGakkedePolitiskeNoerdersFeriekoloni

 

Folketingets åbning med tweets og pipfugle

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankFolketingetsAabningMedTweetsOgPipfugle

 

Forfatterbanket

bl.a. med Kim Leine, Morten Sabroe, Carsten Jensen, Svend Brinkmann, Lars von Trier, Ingolf Gabold, Bornedal, Habermas, Stig Dalager, Klaus Rifbjerg, Suzanne Brøgger, Thomas Bredsdorff, Morten Hesseldahl, Jussi Adler-Olsen, Ole Hyltoft, Ib Michael

http://www.kjoeller.dk/komtar/180320KoelleTaeppeBankForfatterbanket

 

Forskning

http://www.kjoeller.dk/komtar/181215KoelleTaeppeBankForskning

 

Fogh Rasmussen, Anders

Kommentar: Læren af Muhammedsagen

http://www.kjoeller.dk/komtar/171001LaerenAfMuhammedsagen

Kommentar: Fogh satser hele butikken

http://www.kjoeller.dk/komtar/090312FoghSatserHeleButikken.htm

 

Frede: Kronprins Frederik: Kronprinsens 50års-Tattoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180507KoelleTaeppeBankKronprinsens50aarsTattoo

 

Frederiksen, Mette

https://www.kjoeller.dk/komtar/200312KoelleTaeppeBankMetteFrederiksen

 

grove gys, Tantes (med Tante måtte lægge sig)

Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

Tantes samlede grove gys

http://www.kjoeller.dk/komtar/180328TantesGroveGysAlle

 

Gyldendal, direktører og forfattere

https://www.kjoeller.dk/komtar/200413KoelleTaeppeBankGyldendalDirektoererOgForfattere

 

Hansen, Erik

Nekrolog

http://www.kjoeller.dk/komtar/170906ErikHansenVarMangeTing

”Den artige oprører, Erik eller Essensen af Hansen. Et bidrag til udforskningen af sagprosaens fortællerstemmer (længere portræt i kollegialt festskrift i anledning af 70-årsdagen, 2001)

http://www.kjoeller.dk/kkarkiv/010703eh.htm

 

Harari, Yuval

http://www.kjoeller.dk/komtar/171231LaertOgPaataltHomoSapiensSisyfos

 

Hawking, Stephen

http://www.kjoeller.dk/komtar/180314KortOgGultLammetUniversIKoerestol

http://www.kjoeller.dk/komtar/180314KoelleTaeppeBankHawkingEvakuerJorden

 

Hedegaard, Connie

En grov velkomstbuket til Berlingske Medias ny formand

http://www.kjoeller.dk/komtar/180326KoelleTaeppeBankEnGrovVelkomstbuket

 

Hemmelige socialdemokrat, den

KølletæppebankEkstra: Den afslørede socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150728DenAfsloeredeSocialdemokrat.htm

Den unævnelige socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150806DenUnaevneligeSocialdemokrat.htm

Storyboard: EXODUS – vejen frem for Sass

http://www.kjoeller.dk/komtar/180519StoryboardEXODUS_VejenFremForSass

 

Humor

I foredragsvirksomhed: Foredrag Frit!

http://www.kjoeller.dk/boeger/1803ForedragFrit

I børneopdragelse: Opdræt af småbørn for begyndere

http://www.kjoeller.dk/boeger/1406OpdraetAfSmaaboern

Når du ser politik i tv: Aktiv seer

www.kjoeller.dk/boeger/1511AktivSeer2

I politikeres måde at tale på: Hej Danmark

http://www.kjoeller.dk/boeger/9311hejDanmark.htm

 

Håndbold og fodbold

http://www.kjoeller.dk/komtar/180909KoelleTaeppeBankFodbold

 

Integration

http://www.kjoeller.dk/komtar/180302KoelleBankIntegrationspotpourri

 

Jul

http://www.kjoeller.dk/komtar/181221KoelleTaeppeBankJul

 

Jørgensen, John Chr.

Selvbibliografi

http://www.kjoeller.dk/JohnChrJoergensen/

 

Kastholm, Claes

Nekrolog

http://www.kjoeller.dk/komtar/160207ClaesKastholmsDoedEnGrovhedViGodtKunneHaveUndvaeret.htm

Mindeord et år efter

http://www.kjoeller.dk/komtar/161217KastholmDetTekstligeFyrtaarn

 

Kinagrillens prisliste, Tibetsagen, eller:

http://www.kjoeller.dk/komtar/180419KoelleTaeppeBankTibetsagenEllerKinagrillensPrisliste

 

Kristian Thulesen Dahl, stueren og sengeklar

http://www.kjoeller.dk/komtar/180915KoelleTaeppeBankKristianThulesenDahl

 

Kronprins Frederik: Kronprinsens 50års-Tattoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180507KoelleTaeppeBankKronprinsens50aarsTattoo

 

Krænkelser

http://www.kjoeller.dk/komtar/190115KoelleTaeppeBankraenkelser

 

Kvindeundertrykkelse

www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankFeministiskFotokamp

 

Køllebank

2019: Månedens bedste Køllebank 2019

http://www.kjoeller.dk/komtar/2019KoelleBankMaanedensBedste

 

Kølletæppebank (Køllebank samlet efter emner)

2016: Årets bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/190208KoelleBankAaretsBedste2016

2017: Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

2017: Årets måske bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/180104KoelleBankAaretsBedste2017

2018: Årets bedste Køllebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/2018KoelleBankAaretsBedste

    2019: Årets bedste Køllebank 2019

https://www.kjoeller.dk/komtar/2019KoelleBankAaretsBedste

    2020: Månedens bedste Køllebank 2020

https://www.kjoeller.dk/komtar/2020KoelleBankMaanedensBedste

Akademi, Det Svenske: Dylan og diller

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankSvenskAkademiDylanOgDiller

Alternativet, partiet: Alternativt gæk, gak og guf

http://www.kjoeller.dk/komtar/181018KoelleTaeppeBankAlternativtGaekGakOgGuf

Ammitzbøll-Bille, Simon Emil

http://www.kjoeller.dk/komtar/191107KoelleTaeppeBankAmmitzboell

Bank-bank (om bankskandaler og lignende)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181121KoelleTaeppeBankBankBank

Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

Bjørn Nørgaard: Karriere i glas

http://www.kjoeller.dk/komtar/180425KoelleTaeppeBankBjoernNoergaardKarriereIGlas

Bornholm

Folkemøde-tamtam (Folkemøderne på Bornholm)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180615KoelleTaeppeBankGakkedePolitiskeNoerdersFeriekoloni

Bornholmske galskaber

http://www.kjoeller.dk/komtar/181102KoelleTaeppeBankBornholmskeGalskaber

Brexit

http://www.kjoeller.dk/komtar/190113KoelleTaeppeBankBrexit

Brittasagen: Ustyrlig styrelse (Socialstyrelsen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

Carl Gustav til hest (Sverige)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180413KoelleTaeppeCarlGustavTilHest

Caroline Wozniacki, Fede

http://www.kjoeller.dk/komtar/190106KoelleTaeppeBankFedeCarolineWozniacki

     Corona

https://www.kjoeller.dk/komtar/200407KoelleTaeppeBankCorona

Dansk Sprognævn: komma, koma eller bullshit?

http://www.kjoeller.dk/komtar/180610KoelleTaeppeBankDanskSprognaevnKommaKomaEllerBullshit

     Dronningen

https://www.kjoeller.dk/komtar/200414KoelleTaeppeBankDronningen

EU: Vælgere er dummere, end EU tillader

http://www.kjoeller.dk/komtar/190526KoelleTaeppeBankVaelgereErDummereEndEUTillader

Facebook

https://www.kjoeller.dk/komtar/200604KoelleTaeppeBankFacebook s

Fast fartkontrol, ”Stærekasser”,

http://www.kjoeller.dk/komtar/180627KoelleTaeppeBankKoelFartenNed

Feministisk fotokamp

http://www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankFeministiskFotokamp

Fodbold – og håndbold

http://www.kjoeller.dk/komtar/180909KoelleTaeppeBankFodbold

Folkemøde-tamtam (Folkemøderne på Bornholm)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180615KoelleTaeppeBankGakkedePolitiskeNoerdersFeriekoloni

Folketingets åbning med tweets og pipfugle

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankFolketingetsAabningMedTweetsOgPipfugle

Forfatterbanket

http://www.kjoeller.dk/komtar/180320KoelleTaeppeBankForfatterbanket

Forskning

http://www.kjoeller.dk/komtar/181215KoelleTaeppeBankForskning

Frede: Kronprins Frederik: Kronprinsens 50års-Tattoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180507KoelleTaeppeBankKronprinsens50aarsTattoo

    Frederiksen, Mette

https://www.kjoeller.dk/komtar/200312KoelleTaeppeBankMetteFrederiksen

grov velkomstbuket til Berlingske Medias ny formand, En

http://www.kjoeller.dk/komtar/180326KoelleTaeppeBankEnGrovVelkomstbuket

    Gyldendal, direktører og forfattere

https://www.kjoeller.dk/komtar/200413KoelleTaeppeBankGyldendalDirektoererOgForfattere

Hawking: Evakuér Jorden!

http://www.kjoeller.dk/komtar/180314KoelleTaeppeBankHawkingEvakuerJorden

Hemmelige socialdemokrat, den (bogen)

KølletæppebankEkstra: Den afslørede socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150728DenAfsloeredeSocialdemokrat.htm

Håndbold og fodbold

http://www.kjoeller.dk/komtar/180909KoelleTaeppeBankFodbold

Integrationspotpourri

http://www.kjoeller.dk/komtar/180302KoelleBankIntegrationspotpourri

Jul

http://www.kjoeller.dk/komtar/181221KoelleTaeppeBankJul

Kinagrillens prisliste, Tibetsagen, eller:

http://www.kjoeller.dk/komtar/180419KoelleTaeppeBankTibetsagenEllerKinagrillensPrisliste

Kristian Thulesen Dahl, stueren og sengeklar

http://www.kjoeller.dk/komtar/180915KoelleTaeppeBankKristianThulesenDahl

Kronprins Frederik: Kronprinsens 50års-Tattoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180507KoelleTaeppeBankKronprinsens50aarsTattoo

Krænkelser

http://www.kjoeller.dk/komtar/190115KoelleTaeppeBankraenkelser

Lig på bordet

http://www.kjoeller.dk/komtar/190722KoelleTaeppeBankLigPaaBordet

Lykketofts (Mogens) grove erindringer

http://www.kjoeller.dk/komtar/191007KoelleTaeppeBankMogensLykketoftsGroveErindringer

Løkke Rasmussen, Lars: Den totale Løkke

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankDenTotaleLoekke

Løkke Rasmussen, Lars: Underbukseløkken

http://www.kjoeller.dk/komtar/180923KoelleTaeppeBankUnderbukseloekken

    Mette Frederiksen

https://www.kjoeller.dk/komtar/200312KoelleTaeppeBankMetteFrederiksen

Metoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankFeministiskFotokamp

Mærsk og resten

http://www.kjoeller.dk/komtar/180430KoelleTaeppeBankMaerskOgResten

Mogens Lykketofts grove erindringer

http://www.kjoeller.dk/komtar/191007KoelleTaeppeBankMogensLykketoftsGroveErindringer

    Monty Python

https://www.kjoeller.dk/komtar/200124KoelleTaeppeBankMontyPython

Månedens bedste Køllebank 2018

http://www.kjoeller.dk/komtar/2018KoelleBankMaanedensBedste

Ni gange prins Henrik in memoriam

http://www.kjoeller.dk/komtar/180220KoelleBankSyvGangePrinsHenrikInMemoriam

Nordkorea i os

http://www.kjoeller.dk/komtar/180613KoelleTaeppeBankNordkoreaIOs

Nul sex, jeg er lektor

http://www.kjoeller.dk/komtar/191202KoelleTaeppeBankNulSexJegErLektor

Nørgaard, Bjørn: Karriere i glas

http://www.kjoeller.dk/komtar/180425KoelleTaeppeBankBjoernNoergaardKarriereIGlas

Partiet Alternativet: Alternativt gæk, gak og guf

http://www.kjoeller.dk/komtar/181018KoelleTaeppeBankAlternativtGaekGakOgGuf

Pind, Søren: Den verbale Pindehugger

http://www.kjoeller.dk/komtar/180502KoelleTaeppeBankDenVerbalePindehugger

Politiken: Tak til den grove selvsatires mester (Bo Lidegaard)

http://www.kjoeller.dk/komtar/SmaatBraendbart/160430TakTilDenGroveSelvsatiresMester.htm

prins Henrik in memoriam, Ni gange

http://www.kjoeller.dk/komtar/180220KoelleBankSyvGangePrinsHenrikInMemoriam

Putins grove festfyrværkeri

http://www.kjoeller.dk/komtar/180318KoelleTaeppeBankPutinsGroveFestfyrvaerkeri

Regelforbistring

http://www.kjoeller.dk/komtar/180827KoelleTaeppeBankRegelforbistring

Selvcensur

http://www.kjoeller.dk/komtar/181222KoelleTaeppeBankSelvcensur

Sex, Nul sex, jeg er lektor

http://www.kjoeller.dk/komtar/191202KoelleTaeppeBankNulSexJegErLektor

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

http://www.kjoeller.dk/komtar/191107KoelleTaeppeBankAmmitzboell

Skat

http://www.kjoeller.dk/komtar/190305KoelleTaeppeBankSkat

Socialdemokrat, den hemmelige (bog)

KølletæppebankEkstra: Den afslørede socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150728DenAfsloeredeSocialdemokrat.htm

Socialstyrelsen: Ustyrlig styrelse (Brittasagen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

Sprognævn, Dansk: komma, koma eller bullshit?

http://www.kjoeller.dk/komtar/180610KoelleTaeppeBankDanskSprognaevnKommaKomaEllerBullshit

”Stærekasser”, fast fartkontrol

http://www.kjoeller.dk/komtar/180627KoelleTaeppeBankKoelFartenNed

    Støjberg, Inger

https://www.kjoeller.dk/komtar/2005025KoelleTaeppeBankIngerStoejberg

Svenske Akademi, Det: Dylan og diller

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankSvenskAkademiDylanOgDiller

Sverige: Carl Gustav til hest

http://www.kjoeller.dk/komtar/180413KoelleTaeppeCarlGustavTilHest

    svømme er at leve, At

https://www.kjoeller.dk/komtar/200809KoelleTaeppeBankAtSvoemmeErAtLeve

Tantes samlede grove gys

http://www.kjoeller.dk/komtar/180328TantesGroveGysAlle

Tavshed, Visse ord er værre end tavshed

www.kjoeller.dk/komtar/180409KoelleTaeppeBankVisseOrdErVaerreEndTavshed

Thulesen Dahl, Kristian: Kristian Thulesen Dahl, stueren og sengeklar

http://www.kjoeller.dk/komtar/180915KoelleTaeppeBankKristianThulesenDahl

Tibetsagen, eller: Kinagrillens prisliste

http://www.kjoeller.dk/komtar/180419KoelleTaeppeBankTibetsagenEllerKinagrillensPrisliste

totale Løkke, Den

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankDenTotaleLoekke

Trump, Donald: Trumpiana

http://www.kjoeller.dk/komtar/180719KoelleTaeppeBanktrumpiana

Tvang gør frivillig-kavalkade

http://www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankTvangGoerFrivillig

Ulven kommer ikke!

http://www.kjoeller.dk/komtar/180306KoelleTaeppeBankUlvenKommerIkke

Underbukseløkken (om Løkke)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180923KoelleTaeppeBankUnderbukseloekken

Ustyrlig styrelse (Socialstyrelsen, Brittasagen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

Valgkamp

http://www.kjoeller.dk/komtar/190508KoelleTaeppeBankValgkamp

Vold

http://www.kjoeller.dk/komtar/190428KoelleTaeppeBankVold

Vælgere er dummere, end EU tillader

http://www.kjoeller.dk/komtar/160625VaelgereErDummereEndEUTillader.htm

Årets måske bedste Køllebank 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180104KoelleBankAaretsBedste2017

verbale Pindehugger, Den

http://www.kjoeller.dk/komtar/180502KoelleTaeppeBankDenVerbalePindehugger

Visse ord er værre end tavshed

www.kjoeller.dk/komtar/180409KoelleTaeppeBankVisseOrdErVaerreEndTavshed

Wozniacki, Fede Caroline

http://www.kjoeller.dk/komtar/190106KoelleTaeppeBankFedeCarolineWozniacki

    Yahya Hassan in memoriam

https://www.kjoeller.dk/komtar/200504KoelleTaeppeBankYahyaHassanInMemoriam

åbning, Folketingets – med tweets og pipfugle

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankFolketingetsAabningMedTweetsOgPipfugle

 

Lidegaard, Bo (Politiken): Tak til den grove selvsatires mester

http://www.kjoeller.dk/komtar/SmaatBraendbart/160430TakTilDenGroveSelvsatiresMester.htm

 

Lig på bordet, Kølletæppebank

http://www.kjoeller.dk/komtar/190722KoelleTaeppeBankLigPaaBordet

 

Lykketoft, Mogens

Mogens Lykketofts grove erindringer

http://www.kjoeller.dk/komtar/191007KoelleTaeppeBankMogensLykketoftsGroveErindringer

 

Løkke Rasmussen, Lars

Kommentaren Løkke som elastikspringer [analyse af Løkke-figurens udfordringer og løsninger i det politiske tv-realityshow, Den politiske Komedie]

http://www.kjoeller.dk/komtar/131223LoekkeSomElastikspringerWeb.htm

Kølletæppebank: Den totale Løkke

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankDenTotaleLoekke

Kølletæppebank: Underbukseløkken

http://www.kjoeller.dk/komtar/180923KoelleTaeppeBankUnderbukseloekken

 

Manipulation, kort

To introducerende, små artikler i Retorikmagasinet

http://www.kjoeller.dk/kkarkiv/160329RetorikMagasinetArtikelMnaipulationPaaDydensVej.htm

http://www.kjoeller.dk/kkarkiv/101012RetorikMagasinetArtikelSaadanManipulererDu.htm

Kommentar: Læren af Muhammedsagen

http://www.kjoeller.dk/komtar/171001LaerenAfMuhammedsagen

Eksempel: Stein Bagger (kronik i Berlingske)

http://www.kjoeller.dk/komtar/090612LaerenAfStein.htm

Manipulation, vold og selvcensur (kronik i Berlingske)

http://www.kjoeller.dk/kkarkiv/060618BerlTidKronikManipulationVoldSelvcensur.htm

 

Metoo

http://www.kjoeller.dk/komtar/180308KoelleTaeppeBankFeministiskFotokamp

 

Mogens Lykketofts grove erindringer

http://www.kjoeller.dk/komtar/191007KoelleTaeppeBankMogensLykketoftsGroveErindringer

 

Monty Python

https://www.kjoeller.dk/komtar/200124KoelleTaeppeBankMontyPython

 

Mærsk

http://www.kjoeller.dk/komtar/180430KoelleTaeppeBankMaerskOgResten

 

Nordkorea

http://www.kjoeller.dk/komtar/180613KoelleTaeppeBankNordkoreaIOs

 

Nul sex, jeg er lektor

http://www.kjoeller.dk/komtar/191202KoelleTaeppeBankNulSexJegErLektor

 

Nysprog (som det findes i Orwells ”1984”)

http://www.kjoeller.dk/komtar/100830LatterensMagt.htm

 

Nørgaard, Bjørn

http://www.kjoeller.dk/komtar/180425KoelleTaeppeBankBjoernNoergaardKarriereIGlas

 

Orwell, George ”1984”

http://www.kjoeller.dk/komtar/100830LatterensMagt.htm

 

Partiet Alternativet: Alternativt gæk, gak og guf

http://www.kjoeller.dk/komtar/181018KoelleTaeppeBankAlternativtGaekGakOgGuf

 

Pind, Søren

http://www.kjoeller.dk/komtar/180502KoelleTaeppeBankDenVerbalePindehugger

 

Politiken: Tak til den grove selvsatires mester (Bo Lidegaard)

http://www.kjoeller.dk/komtar/SmaatBraendbart/160430TakTilDenGroveSelvsatiresMester.htm

 

Prins Henrik

http://www.kjoeller.dk/komtar/180220KoelleBankSyvGangePrinsHenrikInMemoriam

 

Putin, Vladimir

http://www.kjoeller.dk/komtar/180318KoelleTaeppeBankPutinsGroveFestfyrvaerkeri

 

Påskenoveller

http://www.kjoeller.dk/boeger/1810Paaskenoveller

 

Regelforbistring

http://www.kjoeller.dk/komtar/180827KoelleTaeppeBankRegelforbistring

 

Sass Larsen, Henrik

http://www.kjoeller.dk/komtar/180519StoryboardEXODUS_VejenFremForSass

 

Selvcensur

http://www.kjoeller.dk/komtar/181222KoelleTaeppeBankSelvcensur

 

Sex, Nul sex, jeg er lektor

http://www.kjoeller.dk/komtar/191202KoelleTaeppeBankNulSexJegErLektor

 

Skat

http://www.kjoeller.dk/komtar/190305KoelleTaeppeBankSkat

 

Socialdemokrat, den hemmelige (bog)

KølletæppebankEkstra: Den afslørede socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150728DenAfsloeredeSocialdemokrat.htm

Den unævnelige socialdemokrat

http://www.kjoeller.dk/komtar/150806DenUnaevneligeSocialdemokrat.htm

Storyboard: EXODUS – vejen frem for Sass

http://www.kjoeller.dk/komtar/180519StoryboardEXODUS_VejenFremForSass

 

Socialstyrelsen: Ustyrlig styrelse (Brittasagen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

 

Sprognævn, Dansk: komma, koma eller bullshit?

http://www.kjoeller.dk/komtar/180610KoelleTaeppeBankDanskSprognaevnKommaKomaEllerBullshit

 

Studievært 2.00

"Katty" Kay og Christian Fraser, BBC World News

http://www.kjoeller.dk/komtar/170701StudievaertDuoVersion2

 

”Stærekasser”, fast fartkontrol

http://www.kjoeller.dk/komtar/180627KoelleTaeppeBankKoelFartenNed

 

Støjberg, Inger

https://www.kjoeller.dk/komtar/2005025KoelleTaeppeBankIngerStoejberg

 

Svenske Akademi, Det: Dylan og diller

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankSvenskAkademiDylanOgDiller

 

Sverige (Carl Gustav til hest)

http://www.kjoeller.dk/komtar/180413KoelleTaeppeCarlGustavTilHest

 

Tantes grove gys

Bedste 5 Tantes grove gys 2017

http://www.kjoeller.dk/komtar/180112TantesGroveGysAaretsBedste2017_2

Tantes samlede grove gys

http://www.kjoeller.dk/komtar/180328TantesGroveGysAlle

 

Tavshed

www.kjoeller.dk/komtar/180409KoelleTaeppeBankVisseOrdErVaerreEndTavshed

 

Thulesen Dahl, Kristian: Kristian Thulesen Dahl, stueren og sengeklar

http://www.kjoeller.dk/komtar/180915KoelleTaeppeBankKristianThulesenDahl

 

Trump, Donald: Trumpiana

http://www.kjoeller.dk/komtar/180719KoelleTaeppeBanktrumpiana

 

TV’s diskrete politiske propaganda (6 – 94 – reglen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/170624TVsDiskretePolitiskePropaganda

 

Tvang gør frivillig

http://www.kjoeller.dk/boeger/1511HaandbogForUndertrykte#tvang_goer_frivillig

 

Ulv i Danmark

http://www.kjoeller.dk/komtar/180306KortOgGultUlvenErKommet

www.kjoeller.dk/komtar/180306KoelleTaeppeBankUlvenKommerIkke

 

Universitet

Alle universitære kommentarer, menu

http://www.kjoeller.dk/KU/kkj/kommentarer/ko_menu.htm

 

Ustyrlig styrelse (Socialstyrelsen, Brittasagen)

http://www.kjoeller.dk/komtar/181017KoelleTaeppeBankUstyrligStyrelse

 

Valgkamp

http://www.kjoeller.dk/komtar/190508KoelleTaeppeBankValgkamp

 

Vold

http://www.kjoeller.dk/komtar/190428KoelleTaeppeBankVold

 

Yahya Hassan in memoriam

https://www.kjoeller.dk/komtar/200504KoelleTaeppeBankYahyaHassanInMemoriam

 

åbning, Folketingets – med tweets og pipfugle

http://www.kjoeller.dk/komtar/181001KoelleTaeppeBankFolketingetsAabningMedTweetsOgPipfugle

 

 


 

 

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

 

 

ALLE BØGER

ALLE KOMMENTARER

KJOELLER NEWS

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

KLAUSKJOELLER.dk