Bog udkommet 1993. Først lagt op som webtekst 11-03-2024. Senest opdateret 11-03-2024 14:16

R * X

 

Jeg har altid fundet det helt naturligt at medvirke til at udbrede danskheden, både i form af skinker, smør og kunst. Det vil derfor slet ikke være os en fremmed tanke at give en hånd med i en tv-produktion om vort folkestyre. Tidligere har vi jo designet kostumer til teaterforestillinger og udsmykket messehagler. Det kan være så let at fordømme andre, specielt hvis man ikke kender dem. Vi skulle engang imellem stoppe op og tænke over, om det, vi forarges over hos andre, i virkeligheden ikke er sider af os selv, som vi ikke vil kendes ved. Det tror jeg ofte, at det er.

Og så viser det sig, når man først lærer hinanden rigtigt at kende, at det bliver umuligt at fordømme. ”At forstå er at tilgive”, siger en gammel sandhed.

Selvfølgelig er alt ikke lige godt. Det er ikke ligegyldigt, om man har en moral. Det er vigtigt at vi elsker og respekterer hinanden.

Men moralen kan aldrig bygge på, at den ene part har taget patent på det gode. Det gode og det onde findes i os alle. Men ofte har vi sværere ved at se det hos os selv end hos de andre.

Vi er jo til syvende og sidst så afhængige af hinanden allesammen.

Og når vi ikke er mere, lever vi videre i mindet hos dem, der kendte os. Først når de, der kendte os, dør, skal det vise sig, hvor langt vores eftermæle rakte. Og så vil vi til vores undren opdage, at det ofte rækker meget længere, end vi troede.

 

 

 

 

Danmarks tidligere statsminister Poul Schlüter (ved Nordisk Råds møde i Oslo, 2003).

Foto (beskåret): Lennart Perlenhem/ norden.org/ Creative Commons

 

POUL SCHLÜTER: HVORDAN MAN SIKRER SIG ET GODT EFTERMÆLE

Det er en udbredt misforståelse at man skal være noget betydningsfuldt for at få et eftermæle. Det er forkert. Alle kan få sig et eftermæle. Et godt eftermæle.

Først og fremmest gælder det om at være i godt humør. Jo flere du kan smitte med dit gode humør, jo lettere vil alting gå. Og den dag du ikke er mere, vil rigtig mange savne dig. Så vil man tale om dig og derved mindes dig. Man vil konkurrere om at fortælle muntre anekdoter om dit smittende gode humør. På denne måde vil du med garanti få et eftermæle. Et ufatteligt godt eftermæle.

En plads i skolebøgerne

Det er almindeligt at der tales pænt om én lige efter man er død. Det kan være en trøst for mange at vide det. Men et rigtigt eftermæle får man først hvis folk bliver ved med at tale om én, længe efter man er død. Det bedste er hvis man kommer med ind i de historiebøger som bruges i skolen. Her kan naturligvis ikke alle stå. Men vi står dog alle i kirkebøgerne. Det er dejligt at vide.

Det er klart at der af og til kan være en ret hård konkurrence om at komme ind i skolebøgerne. Det kan være helt vemodigt at sidde og se sig rundt i folketingssalen én af de dage hvor der er fjernsyn på og derfor næsten alle er til stede, og så tænke på at om bare 100 år vil næsten alle være glemt.

Historien kan være brutal. Den husker kun dem der på én eller anden måde markerer sig. Dem, der stod i spidsen for en tidstypisk bevægelse. Dem, der bestred de højeste poster særligt længe, særligt godt eller særligt dårligt — joh, lad os se det i øjnene.

Når man så sidder sådan og lader tankerne vandre — og det har jeg jo dejlig tid til nu, hvor jeg er forhenværende — så er det fristende at prøve at forestille sig hvem der vil blive husket og hvorfor om — lad os sige — hundrede år.

Det kan være lærerigt og opmuntrende engang imellem at se sin samtid sådan lidt på afstand.

Fordele ved spinkle mindretalsregeringer

I øjeblikket er vores statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Hvad vil man huske om ham om hundrede år?

Tjah.

Dette med hvor længe man sidder som statsminister er meget vigtigt, måske det allervigtigste. Mange historiebøger rummer oversigter over regeringer. Så står statsministrenes navne under hinanden, og ude til højre står der hvornår regeringerne trådte til og hvornår de gik af.

Derfor er det meget glædeligt at jeg ikke kun var statsminister i over 10 år, men også at jeg var det i flere regeringer i rap: Så står mit navn på listen lige så mange gange som jeg dannede regering. Joh, der er virkelig store fordele ved spinkle mindretalsregeringer, bare chefen er den samme.

Glemslens trøst

Til hvilken nytte alle disse betragtninger? Joh, der er megen optimisme at hente for befolkningen i de vilkår som gælder for de politiske ledere. Det er en stor opmuntring at vide at de personer som i øjeblikket fylder aviser og tv, om få årtier, ja måske kortere endnu, vil være væk, borte og glemt, stort set allesammen.

Så kan man meget bedre nyde de vilkår man selv lever under som helt ukendt. Om hundrede år er næsten alle forskelle næsten helt udjævnet. Og jo længere tid der går, jo mere glemt vil alting være.

Tiden nøjes ikke med at læge alle sår. Den skaber også lighed mellem os allesammen.

Det er da rart at vide!

Hvordan man bedst går af

Bevar derfor optimismen, selv hvis du har stor modgang og fx mister et job du holder meget af. Det kan være hårdt her og nu. Især hvis du må gå på et uretfærdigt grundlag.

Men lad være med at klæbe til et job som du alligevel mister. Det er bedst at du er den første til at se skriften på væggen. Du skal hele tiden tænke fremad. Sig til dig selv: OK, dette job var altså ikke mig, men der er jo mange andre job og det er dem du nu skal tænke på.

Viljen til at ville giver evnen til at kunne!

Sammenkald derfor pressen og meddel klart og kontant at du træder tilbage. Lad være med at angribe dem du er sur på. Derimod skal du fremhæve alt det positive der er i at du går. Fx at du altid har ment at man ikke bør blive i det samme job for længe, at du ønsker at give plads for yngre kræfter eller at du efter moden overvejelse har besluttet at lægge dit liv om, skifte arbejdsområde og lignende.

Eller sig at du indser at du ikke har mulighed for at fortsætte i den situation som er opstået. Og overlad posten til en anden, idet du giver ham de bedste ønsker med på vejen.

Husk at smile så meget du kan!

Verden er dejlig. Livet er et uerstatteligt gode. De mennesker som ikke er enige med dig, er det ikke af ond vilje, men fordi du endnu ikke har haft succes med at forklare dem tingenes rette sammenhæng.

Lad derfor aldrig noget ødelægge dit gode humør.

Nye poster venter

Lad dig ikke friste af journalisternes spørgsmål til at komme med udfald mod dem der fritstiller dig. Det giver øjeblikkelig lettelse, men giver dig problemer med at få et nyt job. Organisationer og virksomheder sætter pris på uplettede, diskrete folk som frem for alt kan beherske sig selv. Vis derfor klasse ved at holde dig til det positive, nemlig at du nu uventet har fået ideelle muligheder for at søge nye udfordringer. Så er du allerede rigtig godt på vej mod et nyt job et andet sted.

Glem aldrig glimtet i øjet!

Husk: Jo værre du har det, jo mere håbløst du synes alt ser ud, desto vigtigere er det at du bevarer optimismen og energien. Så vil det hele gå ufatteligt godt.

Og så vil du snart få mange anmodninger om at træde ind i spændende bestyrelser.

 

 

 

© Klaus Kjøller