Bog udkommet 1993. Først lagt op som webtekst 11-03-2024. Senest opdateret 12-03-2024 14:29

R * IV

 

Og tag eventuelt på en velfortjent lang ferie oven på alle strabadserne!

Mange tror vist, at bare man har et slot til sin rådighed, så er alle pladsproblemer løst. Men man glemmer, at det at indrette store sale på en smuk og personlig måde er en svær kunst, som prinsen og jeg ikke engang altid er helt sikre på, at vi mestrer så bare nogenlunde. Heldigvis har vi dygtige folk til at hjælpe os, men alligevel.

Tænk på, at alle de ting, vi får til vores festdage og på vores rejser, helst skal finde en plads ét eller andet sted på et slot eller i et palæ.

Lige netop den ting, som passer allerdårligst ind i enhver af vore saloner, kan jo være givet med større inderlighed og hengivenhed end den gave, som man lige stod og manglede!

Det er noget af et puslespil og af og til ganske svært at få det hele til at gå op. Og jeg kan godt betro Dem, at vi ofte har måttet opgive. Så putter vi det i magasinerne, hvis der da ikke er plads på Rosenborg Slot. Men vi føler det egentlig som lidt af et nederlag hver gang, det sker. Helst ville vi give enhver ting hæderspladsen over kaminen!

Det er jo ikke størrelsen og mængderne, det kommer an på. Ja, ofte kan de store sale og de mange ting ligefrem være som en tung pligt, der hviler på ens skuldre. Og så kan man godt længes mod den frihed, det giver bare at leve i en indkøbsvogn.

Ofte siges det om os ude i verden og i turistbranchen, at vi er et charmerende land og et charmerende folk. Dette leder helt naturligt over i næste bidrag.

 

 

 

 

Mogens Lykketoft, stud.polit 1967/ formand for FN 2016

Privatfoto fra DJØF-reklamevideo på YouTube: Klaus Kjøller

 

 

MOGENSLYKKETOFT: DANSK ØKONOMI ER SKAM IKKE SPOR KEDELIG

Problemet er at den høje tyske rente ikke giver os ret meget økonomisk råderum. Det gør det særdeles vanskeligt at ekspandere. Betalingsbalancen er i øjeblikket meget fin. Underskuddet på statsbudgettet er stort, men det er fordi vi må pumpe penge ud, så vi får sat hjulene igang og knækket arbejdsløshedskurven. Det drejer sig om at skabe så megen optimisme i befolkningen at selv folk med helt små indkomster låner rigtig mange penge og forbruger løs. Sparsommelighed er den alvorligste trussel mod velfærdet dvs. bruttonationalproduktet.

Falder børnetallet eller stiger frustrationerne?, kan man så spørge. Vi har nemlig lige været på et kursus i effektiv formidling, hvor vi lærte at stille spørgsmål til os selv.

Tal som dræber

Børnetallet i sig selv er ikke særlig interessant. Det må ses på baggrund af de ressourcer som medgår til produktionen. Og der har vi altså et strukturproblem herhjemme som vi ikke kommer uden om at se i øjnene: Serviceydelsernes provenu er statistisk set helt ude af balance med bruttonationalproduktets udvekslingsfaktor, som i de senere år har ligget på 7 1/2. Dette tal er så opsigtsvækkende at alle der forstår dets betydning straks besvimer når de hører eller ser det. Folk der ikke ved hvad det betyder tror det er noget jeg selv har fundet på.

Dette er én af de mange ting som ofte forenkles i debatten. Økonomien er ikke kun noget med penge. Økonomi er det hele. Det skaber en ganske farlig uklarhed i debatten at økonomi, finanspolitik, pengepolitik og rentepolitik blandes sammen. Når så samtidig mange opfatter trækningsrettigheder i Den Europæiske Fællesbank som en lottokupon, lørdag aften, lige inden tallene bliver udtrukket af det flotte apparat med alle kuglerne, så siger det en hel del om problemernes omfang.

Jeg har aldrig været spor tryg ved at min historiske mission i dansk politik er afhængig af at jeg mindst hver fjerde år skal vælges af folk som ikke har forstand på nationaløkonomi.

Ingen grund til frygt

Er der ikke en chance for at mennesket helt kan forsvinde i al denne snak om økonomi?

Ja, sådan spørger man faktisk ofte. Det er ganske pudsigt. For vi har netop i departementet kørt en række modelberegninger, hvor vi klart kunne vise at denne mulighed slet ikke er operationel.

Samfundsborgeren er nødvendig for at økonomien i det hele taget skal køre rundt. De modeleksperimenter vi har kørt i departementet, hvor vi satte menneskemassen lig nul, gav ikke de forventede udbytter. Teknologien er slet ikke nået dertil endnu hvor vi kan se bort fra borgerne som vi kender dem i dag.

Ingen mulighed er os fremmed

Hvorfor arbejder man seriøst med den slags i ministeriet?

Ministeriet skal være forberedt på alt, og helst mere end det. Vi har en omfattende databank med alle mulige planer. Den store usikkerhed som altid er forbundet med fremtiden gør at vi aldrig kan have planer nok.

Så kan man spørge: Hvor bliver mennesket af i alt dette?

Mennesket er nødvendigt, men samtidig den faktor som skaber langt den største usikkerhed. Tænk bare på alt det vrøvl vi har når valutakurser stiger og falder ureglementeret. Det er politisk hysteri der ikke har noget med økonomi at gøre. Hvis folk bare altid ville forstå hvad der er realøkonomisk grundlag for...

Fra amøbe til mig

Jamen hvordan kan man overhovedet forestille sig at mennesket kan afskaffes? Er de ansatte i departementet ikke også mennesker?

Det tror jeg nok ganske mange af dem er, men det er ikke rigtigt at tale som om mennesket er noget naturgivet som har eksisteret uændret til alle tider. Mennesker er som alle andre organismer underlagt de vilkår man giver dem. Tilpasning er en overlevelsesbetingelse, og vi mennesker er jo et af Jordens mest tilpasningsdygtige væsener.

Men det tager tid at forandre os. Tænk bare på at det har taget os millioner af års udvikling at komme fra amøber til mig, Socialdemokratiets ideolog, som sidder her og skriver. Eller rettere: Retter i noget som min computer har forfattet så rammende at jeg ikke kan skelne det fra noget jeg selv kunne have skrevet, dengang jeg selv skrev.

Noget bedre argument for at det er nødvendigt med langsigtet planlægning findes ikke.

I den forbindelse vil jeg gerne knytte et par bemærkninger til mit fipskæg.

En målrettet indsats

Selvfølgelig kan jeg da tage skægget af hvis jeg vil. Man kan hvad man vil!

Jeg har arbejdet ganske meget med mit udseende. Eksperimenteret med jakkesæt, sweatere, brillestel og med grå strejf i håret. Hertil fået træning i at se selvkritisk på mig selv i spejlet inden jeg går op på en talerstol.

Jeg har også fået lektioner i en atletisk gang. Det var forgæves, da medicinske undersøgelser viste at mit gangcentrum sidder meget dybt i det ubevidste og udgør grundlaget for hele min intellektuelle overbygning. Jeg fik derfor det gode råd altid kun at vise mig i brystfigur og straks stoppe min gang hvis jeg møder et kamerahold i korridorerne når jeg iler fra møde til møde.

Jeg har to faste, ugentlige terapitimer hos stylisten på Christiansborg. I begyndelsen var formålet at bearbejde mit ydre. Nu er det at lære mig at forstå folks reaktioner på mit ydre.

Store Stygge Ulv vender tilbage

Så ingen skal komme og sige at jeg ikke gør noget. Således også fipskægget. Denne prydelse er ingenlunde tilfældig, men systematisk fremelsket.

Allerede første gang jeg læste Anders And & Co og så Store Stygge Ulv i forklædning vidste jeg at netop sådan et skæg ville jeg have. Da jeg senere i ungdomstiden fandt den samme vækst hos Trotsky, den permanente revolutions teoretiker, var min beslutning urokkelig. Dengang var det min drenge-drøm. I dag er det blevet en fuldvoksen mands kæreste redskab.

Hvor vil jeg så hen med alt dette?

Over stok og sten

Det er de to ubekymrede grise der er vores problem. De arbejder sort, tager altid for meget sprut med gennem tolden for sportens skyld og hengiver sig til skattetænkning. Og det er ikke kun de to der er problemet, men også den tredje, praktiske gris, som er alle de revisorer og skatterådgivere som hele tiden redder de andre igennem.

Måske er min forklædning letgennemskuelig. Men det gør ikke noget. Bare grisene bliver bange og løber når de ser mig. Og det gør de. Hver gang. Også selv om jeg bruger al min naturlige charme og udstråling, og lokker med flotte afgiftsbuketter og imponerende reformpakker. Så går det over stok og sten. Det er livet!

Men det egentlige problem er som nævnt at den høje tyske rente ikke giver os meget økonomisk råderum. Det medfører voldsomme krampetrækninger hos sylterne i erhvervssektoren. Bacon-grisene kan heller ikke eksporteres helt i samme takt som vi indfanger og slagter dem. For det er ikke alle der når at flygte.

 

 

 

© Klaus Kjøller