Bog udkommet 1993. Først lagt op som webtekst 11-03-2024. Senest opdateret 11-03-2024 14:47

R * VIII

 

Det kan være svært at nå det hele. Vi lever i en travl tid.

Men vi skal passe på, at travlheden ikke bliver et skjold, vi holder op for virkeligheden og medmenneskene. Det er jo nuet, det gælder. Ofte betyder travlhed, at vi hele tiden i tankerne er et andet sted, end vi er i virkeligheden. At vi tænker mere på de næste, vi skal møde end på dem, vi er sammen med lige nu.

Og det er synd.

Ansvar tynger. Det ved vi alle. Også selv om vores ansvar ikke gælder mange penge og store interesser.

På den anden side følger der med ansvaret mulighed for at øve indflydelse. Og ind imellem skal der så også være tid til privatliv uden for mediernes søgelys.

Mange af os har en tendens til især at bemærke de privilegier, som følger med ansvar. Derfor kan det være overordentlig lærerigt at få indblik i de vilkår, som gælder for vort lands mest ansvarlige, politisk valgte person. Og blive delagtiggjort i tanker og følelser hos det menneske, som indtager vores lands højeste politiske embede.

 

 

 

 

Poul Nyrup Rasmussen i 2004. Danmarks statsminister fra 25. januar 1993 til 27. november 2001.

Foto: Magnus Fröderberg/ Store norske leksikon/ Creative Commons

 

 

POUL NYRUP RASMUSSEN: TIL KAMP FOR DET RIGTIGE. EN KAMINPASSIAR

 

Redaktionel note: Da jeg spurgte Poul Nyrup Rasmussen om han ville bidrage, kom hans svar prompte: — Det nødvendige bør altid gøres. Lad aldrig et godt svar brænde inde. Som digteren siger: ”Har du spørgsmål, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå”.

Det lod jeg mig ikke sige to gange, men spurgte straks:

 

--- Mange synes at du ikke slår så stærkt igennem på skærmen som Uffe gør. Hvad synes du om ham?

 

Uh, det er jo altid svært at vurdere en politisk modstander helt objektivt. Men med alt det forbehold som ligger heri, så vil jeg have lov til at beklage at han nogen gange løber med en halv vind på business-class.

Udviklingens ubønhørlige lov

--- Er det muligt at komme med et eksempel?

 

Det kunne jeg godt, men skal vi nu ikke lade alt det gamle ligge? Det er noget jeg ofte spørger mig selv om: Hvorfor hvirvle op i fortiden, hvis det kun forplumrer fremtiden? Svaret er indlysende: Når det er fremtiden det gælder, så må fortiden vige. Ellers kom vi jo aldrig ud af stedet. Det er udviklingens ubønhørlige lov.

Tidens gang, ja hele udviklingen, består i at fortiden viger for fremtiden. Det som i går var i dag, er i dag i går. Og i overmorgen vil i dag være i forgårs. Disse forhold har deres egen helt betagende systematik som kan være til stor støtte når beslutningerne skal træffes. De beslutninger vi skal træffe i morgen, vil være historie i overmorgen.

Sådan er det hele vejen igennem. Det er på denne måde vi skaber Danmarks fremtid gennem en lang række beslutninger og afgørelser. Det er i den rette forståelse af dette grundlæggende princip for udvikling at vi skal finde løsningerne på vort lands problemer.

Nu skal vi passe på at dette ikke bliver alt for indforstået politisk.

Du bad selv om et eksempel!

Smil som skræmmer

--- Jeg synes du ser meget ud til siderne når du holder pressemøder, men ikke så meget på de journalister der sidder lige foran. Er det noget du har lært? Og hvorfor?

 

Det falder mig helt naturligt ved et pressemøde at søge øjenkontakt med så mange som muligt. Og øjenkontakt opnås bedst ved at dreje hovedet, da øjnene sidder i hovedet.

Tidligere holdt jeg hovedet mere roligt, mens jeg rullede med øjnene i hulerne. Men det skræmte mange unødigt, især hvis jeg samtidig smilede.

Dette med at jeg skulle se mere til siderne, har jeg ikke selv bemærket. Måske skyldes det at jeg drejer hovedet i højere grad end jeg bevæger øjnene fra side til side og derfor subjektivt har det indtryk at jeg nærmest kigger lige frem hele tiden, mens det er lokalet der bevæger sig frem og tilbage foran mig. Det skal jeg ikke kunne sige. Men hvis journalisterne sidder mest ude til siderne kan det være forklaringen.

Hvorom alting er: Jeg kan forsikre alle om at der ikke er tale om nogen bevidst, overlagt handling fra min side. Det ville være helt utænkeligt.

Det væsentlige er at folk tror på at de forstår

--- Nu har vi talt sammen et stykke tid, men jeg synes egentlig ikke at jeg ved mere om dine meninger end da vi begyndte. Indrømmer du at du har et problem med at udtrykke klart hvad du mener?

 

Egentlig ikke. Men det afgørende er ikke hvad jeg synes. Det afgørende er at det faktisk er helt klart hvad jeg synes. Og her oplever jeg ofte at folk egentlig dybest set tror på at de ganske godt forstår hovedbudskabet i det jeg siger. Så kan detaljerne ligge til teknikerne. Det er jo det politik handler om: Størst mulig klarhed om de størst mulige linjer uden at fortabe sig i unødvendige detaljer uden betydning. Hvad vil vi med vort samfund inden for mulighedernes ofte ubønhørlige grænser?

 

--- Men færre og færre engagerer sig jo i politik. Partiernes medlemstal rasler ned.

 

Ja, sådan har jeg godt set at der er nogle der opfatter det. Men læg mærke til at tallene ikke er nær så lave som man har forudsagt de ville være. Der er altså tale om en fremgang i forhold til det forventede.

Bedste bevis på fremgang er tilbagegang

Men selvfølgelig er det ikke helt tilfredsstillende alligevel. Derfor er det meget mere frugtbart at se det faldende medlemstal som en bekræftelse af vores politik. En tankegang som bliver stadig mere tilfredsstillende efterhånden som stadig flere falder fra. Og vores usædvanligt lave opinionstal her sidst på sommeren bekræfter mig i det. Kun folk som er tilfredse ser ingen grund til at være med i det politiske arbejde. Derfor er det stadigt faldende medlemstal og den markant dalende vælgertilslutning et klart bevis på vores politiks stadigt voksende succes. Lad os se det i øjnene: Denne succes lader sig ikke bremse af noget som helst.

Tallene taler deres eget positive sprog. Stadig flere vælgere ser ingen grund til at stemme på os fordi de anser vores politik for en selvfølgelighed. Og de har jo helt ret!

 

--- Det kunne jo også være at folk simpelt hen blev mere og mere lede ved politik?

 

Nu skal man altid være varsom med at undervurdere vælgerne. Min erfaring er at den vurdering man lægger ud med som regel skyder langt over målet. Vi politikere må aldrig glemme at vi er valgt af befolkningen. Til gengæld er befolkningen ikke valgt af politikerne. Det gør hele forskellen!

Politikerlede kan ikke lade sig gøre

Det har taget mig selv og mine personlige rådgivere ganske mange timer at finde denne politiske grundformel som faktisk er hele hemmeligheden bag vores nye start på fremtidens demokrati. På basis af denne formel kan man også bevise at den såkaldte politikerlede er logisk umulig og derfor ikke findes.

 

--- Det lyder interessant.

 

Det er ganske indlysende når man først har indset det: Hvis —og jeg vil godt understrege hvis —politikerleden fandtes, så ville en betydelig del af den danske befolkning finde at alle danske politikere var uærlige, magtbegærlige, ustabile og inkompetente. Så ville man ved næste valg enten ikke stemme eller stemme på nogle andre. Men det gør man jo ikke. Næsten hele befolkningen stemmer og det er de samme toppolitikere der kommer i Folketinget hver gang. Ergo findes politikerleden ikke.

Til gengæld kan det rent logisk bevises at hvis det derimod var politikerne der valgte befolkningen, kunne man sagtens have politikerlede. For så kunne befolkningen jo ikke slippe af med de politikere som hele tiden valgte den!

Moral

---Du har skaffet dig noget af en profil ved at tale om den politiske moral.

 

Lad mig svare med et eksempel: Før et valg afgiver vi politikere løfter. Hvis vi så efter valget får magten, så skal løfterne, ifølge ganske mange vælgeres opfattelse, indfries. Det giver en masse problemer, specielt ved forpligtende løfter. Og mange vælgere og pressen synes at det er umoralsk ikke at holde afgivne løfter. Derfor må vi politikere tage moralen meget alvorligt.

Men i virkeligheden bunder det hele i noget rent teknisk. Og jeg er glad for her at få lejlighed til at afklare det.

Man er i praktisk politik nødt til at skelne mellem

 

·         løfter og

·         løfter som er forpligtende.

 

Nøjagtigt ligesom man jo skelner mellem

 

Ø  Aftaler og

Ø  Aftaler som er bindende.

 

Og for at det ikke skal være løgn er det oven i købet sådan at der findes en helt tredje slags, nemlig

 

n  Aftaler som er juridisk bindende.

 

Det kan være svært for befolkningen at holde alt dette på det rene, således som vi så det i debatten op til sidste EF-afstemning. Men det er absolut nødvendigt for at danske politikere skal bevare deres troværdighed.

Helt galt bliver det hvis folk — som i Tamil-sagen — heller ikke kan se forskel på om noget er

 

·         ikke lovligt

·         ulovligt

·         klart ulovligt

 

Folkeskolen må undervise i disse forskelle for at vi kan bevare et moralsk rent demokrati.

Lad aldrig et lokkende svar forblænde dig

--- Er det ikke svært for en toppolitiker at holde kontakt med almindelige menneskers hverdag? Ved du fx hvad en liter mælk koster?

 

I princippet: ja. Men de helt nøjagtige detailpriser har jeg selvfølgelig ingen muligheder for at overskue. Nu er det med prisberegninger også en ganske indviklet affære. Der indgår en lang række faktorer, som de færreste forbrugere kender i detaljer.

 

---Du ved det altså ikke.

 

Lad dig aldrig forblænde af et lokkende svar, selv om spørgsmålet er nok så tvingende! Det er én af de grundlæggende ting i politik, at give svarene på de svære spørgsmål den tid de har brug for, til at udvikle sig med tilstrækkeligt omsvøb.

Ikke mange brikker at flytte med

--- Når du selv handler ind, hvilke butikker foretrækker du så? Discount eller små butikker med personlig betjening, fx?

 

Forstår du, Klaus: Det afhænger af hvilke varer jeg er ude efter! Det har været nødvendigt for mig at indføre dette princip, fordi min fritid er så sparsom. Jeg har ikke mange brikker at flytte rundt med.

 

--- De fleste husmødre vil nok synes at det er en selvfølge at vælge den butik der har den slags varer man er ude efter.

 

Ja, det kan du nok have delvis ret i.

 

---Jamen, så vidt jeg forstod, så sagde du at det var du nødt til fordi du var politiker og derfor næsten ingen fritid havde?

 

Netop! Her har vi et meget klart eksempel på at der i virkeligheden er en meget stor lighed imellem politikerne og befolkningen i øvrigt. Og der kan nævnes utallige andre.

Jeg elsker min yndlingsret

---Hvad er din yndlingsret?

 

Jeg har en ganske særlig forkærlighed for gode, veltillavede retter som indtages ved et veldækket bord sammen med folk jeg sætter pris på. Det behøver ikke være noget særligt. Det eneste krav jeg stiller er at det er noget jeg virkelig kan lide. Så spiser jeg til knapperne springer i skjorten. Lad mig i denne forbindelse nævne at jeg netop har tabt 8 kilo takket være Lones grønne køkken.

 

--- Er frikadeller noget du får ofte?

 

Nu er ofte jo ikke særligt præcist.

 

--- Hvor lang tid siden er det at du fik frikadeller sidst?

 

Hvad kan det være? To-tre dage, tror jeg.

 

--- Hvordan foretrækker du dem?

 

Hvad det angår tror jeg at jeg er så normal som nogen dansker. Jeg stikker gaflen i og skærer den over med kniven, hvis det er muligt. Så væder jeg den med sovs, tager noget rødkål på og stikker den ind i munden, hvor den tygges og derefter synkes. Men jeg vil gerne understrege at jeg også er i stand til at spise frikadeller under helt andre omstændigheder. Det kan være uden rødkål, men med syltetøj, ja selv agurkesalat. Til andre tider kan sovsen mangle. De kan også spises på rugbrød. Så bør de skæres i skiver, medmindre de er meget flade i forvejen.

Personspørgsmål er ikke interessante

--- Laver du nogensinde mad selv?

 

For mig er det ikke afgørende om den mad jeg spiser er lavet af mig selv eller andre. Det afgørende er ikke hvem der laver maden, men hvordan maden er. Disse personspørgsmål er ikke så forfærdelig interessante. Personligt finder jeg dagligt usigelig stor trøst i den erkendelse at jeg ligeså godt kunne være en anden.

Ungdomsminder

--- Men som ung lavede du vel mad selv?

 

Selvfølgelig gjorde jeg da det! Min ungdom var ikke anderledes end andres i denne og i andre henseender. Men det var til dels en anden mad dengang. Intet holder jo evigt, heller ikke dengang. Dels var konjunkturerne anderledes — hvad jeg ikke vidste dengang — dels var jeg meget uerfaren, indtil jeg gjorde mine erfaringer. Men så gik det også hurtigt. Bl.a. lærte jeg næsten med det samme at man kun kan spise den samme mad én gang. Jeg husker tydeligt den første gang jeg erkendte dette. Jeg havde netop fortæret en rød pølse ved vognen på Kirkepladsen og undrede mig nu over hvor den var blevet af, da jeg stadig var sulten. Pludselig fik jeg øje på flere aflange, pølseagtige genstande som stak frem fra min højre hånd. Jeg bed straks til i den mest kødfulde af dem, men holdt op da jeg samtidig mærkede en stærk smerte i én af mine fingre. Få erkendelser har været mere smertefyldte end denne. De gav mig tre sting på skadestuen, foruden en indsprøjtning mod stivkrampe. Det var en torsdag ved 5-tiden. I dag ville vi sige kl. 17. Der var meget der var meget anderledes dengang. Også mere end man umiddelbart tror.

I dag er det også anderledes, men på en anden måde, og det er heller ikke helt de samme ting der er anderledes mere. Tiderne skifter. Alligevel er der noget der er det samme. Og det er i kraft af det der er det samme, det evige, at man bliver klogere. Det er noget jeg først har erkendt i mine senere år. Alt det nye kan man jo ikke blive klog på, i hvert fald ikke på samme måde som alt det gamle. De indsigter, det gamle gav, kan ikke bruges på det nye fordi det jo netop ikke er gammelt.

Og så alligevel: Når man mindst venter det, viser det nye sig i virkeligheden at være det gamle —bare på en ny måde.

Magt som elskovsmiddel

--- Mange kvinder finder mænd med magt særligt sexede. Hvad er dine erfaringer med dette?

 

Nu synes jeg nu nok at du går meget tæt på. Men OK, det skal du jo. Du gør din pligt. Det er godt. Forstår du: Jeg kunne aldrig finde på at bruge min magt, som du kalder det, til seksuelt misbrug, aldrig. Og da slet ikke med kvinder. Sådan noget ligger mig så uendeligt fjernt.

På den anden side er det klart at mange kvinder har nogle stærke forventninger til mænd med magt. Og lad os da bare tage tyren ved hornene og se i øjnene at det ikke er min natur at skuffe berettigede forventninger.

 

--- Hvem finder du mest sexet i din egen folketingsgruppe?

 

Som du sikkert ved så har jeg især kig på én i en anden gruppe.

Misforstå aldrig uden grund

--- Men som mand må du vel også have meninger om kvinderne i din egen gruppe?

 

Klart! Men jeg må indrømme at kønsforskellen ikke er det jeg først tænker på når jeg er sammen med mine kvindelige kolleger. Misforstå mig nu ikke. Lad være med at opfatte nogle tanker i dette som jeg ikke har tænkt, selv om det kan være nok så vanskeligt. Og begå heller ikke den fejl kun at opfatte ordene som de lyder. Find i stedet en realistisk balance mellem det sagte og det usagte.

De økonomiske muligheder

--- Mange påstår at vi er så afhængige af især tysk økonomi at det er meget lidt vi kan stille op herhjemme.

 

Jeg har godt hørt det. Det er rigtigt at vi som et lille land er tæt sammenvævet med vores storebrødre rundt omkring os. Vi er intimt indviklede på måder som gør enhver tale om fuldstændig adskillelse til et mareridt af et dødfødt kirurgisk indgreb, kunne man næsten sige, hvis man skal tale lyrisk.

Men der er også meget vi kan gøre: Vi kan føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik fx, med en passende dynamisk blanding af helt nye indgreb, tilpasning af gamle regler og bestemmelser, og gradvis afskaffelse af forældede forhold, som fx arbejdsløshed, hvis de ikke står til at redde. Her mener jeg helt klart at der er meget at gøre i retning af en fleksibel og stålfast indsats til fordel for en beslutsom hensigtserklæring om opstilling af de bedst mulige målsætninger.

Vi danske må besinde os

---Mange indvandrere er også arbejdsløse eller på bistand. Er det ikke betænkeligt?

 

Joh, jeg har også godt hørt den dér med at kan man ikke lide bageriet, så kan man gå hen og lugte et andet sted og så videre. Men jeg tror flygtningene er kommet for at blive, medmindre de er indstillet på at rejse hjem igen. Jeg tror også at tiden er kommet hvor vi danske må besinde os. Vi skal selvfølgelig stadig gå i spidsen, hvis andre ikke vil. Men hvem siger at spidsen stadig vender samme vej? Der vil ofte være andre retninger der er mindst lige så effektive, specielt hvis målet er et andet. Og det er det jo her. Det ville være helt forkert hvis vi ikke afviste enhver flygtning, hvis situation er sådan at det ville være urimeligt at yde hjælp. Det ville være uanstændigt andet.

En værdig flygtningepolitik

--- Du har altså givet efter for den voksende folkelige modstand mod at tage imod flere flygtninge?

 

Undskyld, men her er jeg altså ubøjelig. Her går min streg i ørkenstormen. Enhver flygtning som alle er enige om slet ikke behøver den bistand og støtte som vi har mulighed for at give, skal heller ikke have noget. Selvfølgelig skal vi altid føre den bedst mulige flygtningepolitik i Hvidovre og andre steder, hvis det på nogen måde er politisk muligt. Men vi må på den anden side også respektere strømninger i befolkningen, hvis de ikke er til at overse i længden.

Det kan ikke længere nytte at benægte at mange danskere spørger: Tænker politikerne ikke mere på indvandrere og flygtninge end på os, der også har behov for støtte og omsorg?

Har vi i for lang tid set passivt på at ghettoerne formerer sig med vildtvoksende familiesammenføringer? Har vi fået et boligmønster med forkerte nuancer?

Har vi —for nu at tale rent ud —været så optaget af pæne principper og rigtige meninger at bydele, skoler og daginstitutioner har været ved at brække sig på de daglige sociale udfordringer og problemer?

Har vi glemt at den almindeligste hårfarve her i landet er leverpostejfarvet?

 

--- Mange danskere frygter at den danske kultur skal tage skade.

 

Selvfølgelig må man forstå at ganske mange danskere —måske af uvidenhed, måske fordi de ikke har fået informationer nok eller måske fordi de har fået for mange forkerte informationer —skræmmes ved det ukendte element som de fremmede repræsenterer. Jamen ville det da ikke være endnu mærkeligere hvis flygtningene lignede os til punkt og prikke? Eller vi dem? Så ville der jo overhovedet ingen forskel være og derved slet ingen dansk kultur! Så ville det først blive rigtigt uhyggeligt.

Arbejdsløshedens onde rod

--- Kan man ikke leve et udmærket liv uden arbejde, uanset om man er dansker eller indvandrer?

 

Det hele afhænger af hvordan man definerer arbejde. For mig er det væsentlige ikke arbejdet i én eller anden abstrakt økonomisk forstand. Det væsentlige er den person som har arbejdet. Derfor definerer jeg det således at arbejde er det som de arbejdsløse søger. Og hvad det er, ved den enkelte arbejdsløse selv bedst, forudsat at han nogensinde har haft et arbejde. Sådan skal det være. Dette gør det hele meget klart og derfor også meget velegnet som grundlag for en menneskelig ansvarlig politik som med et jerngreb holder beslutsomt fast om ondets egentlige rod.

 

--- Som er?

 

At der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med job til dem som søger dem.

Lykken er målet

--- OK. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om tilværelsens centrale spørgsmål: liv, død, kærlighed og den slags. Hvad er et lykkeligt menneske?

 

Et lykkeligt menneske er tilfreds. Det er et menneske hvis hele væren er opfyldt af lykkebringende gøremål eller velgørende hvile. Et glad menneske, et menneske som føler at det virkeliggør sig selv og dermed også bringer lykke til andre.

 

--- Er det særlig klart?

 

Ja, jeg skal ikke udelukke at det kan være svært at se disse sammenhænge, men for mig er der ingen tvivl om at sådan hænger det nu engang sammen.

 

--- Jamen er det særligt oplysende at sige at et lykkeligt menneske er tilfreds? Mange vil sige at det er intetsigende.

 

Det er jeg ikke enig i. Man skal tage sig i agt for at håne folks inderste værdier. Og vi er her ved nogle meget følsomme anliggender, Klaus, som vi skal omgås varsomt for ikke at træde nogen over tæerne.

 

--- Det er jeg ikke uenig i.

 

Der kan du se!

Kærlighedens veje og vildveje

--- Hvad betyder kærlighed for dig?

 

Oh, Klaus. Det er vel nok ét af de sværeste spørgsmål en politiker kan få. For kærligheden betyder jo alt eller intet.

 

--- Intet?

 

Misforstå mig nu ikke før jeg har fået svaret helt færdigt. Intet, ja, fordi kærligheden —når den er der —er overalt: udenpå, indeni, nede i sagsmapperne, i en lille betoning når du giver chaufføren besked om hvor han nu skal køre hen. Når det er sådan så er kærligheden dit element. Så er du som en lille fisk i kærlighedens store akvarium. Og tror du fisken lægger mærke til vandet? Ja, men kun hvis den skal ånde, og ikke kan få luft.

 

--- Nu ved vi jo alle at kærlighed ikke altid varer evigt. Hverken i politik eller i privatliv.

 

Nu må vi passe på at skelne rigtigt. Kærlighed er et vidt begreb. Ofte kan der bag det største had i virkeligheden skjule sig en dyb kærlighed. Man skal ikke have været i enrum med Uffe og mig i mange minutter for at sande dette. Og igen, på den anden side: Kærligheden kan blive så brændende, nærheden så intens at parterne ikke mere kan udholde at være sammen. Her tænker jeg selvfølgelig på Svend.

 

---Hvordan bevarer man bedst kærligheden?

 

Vær dig selv og vid at den anden også er sig selv og at I dermed er to forskellige mennesker. Jo gladere du selv er, desto gladere er den anden. Og jo gladere den anden er, jo gladere er du selv. Det er samlivets lykkelige kortslutning. Det er helt naturligt at skabe glæde hos én man holder af med et job som minister eller rådgiver eller i det mindste en bestyrelsespost i én af vores fonde. Glæde skaber glæde. At kalde det nepotisme er at håne folks dybeste følelser.

Og hvis det så bliver forbi, ja så bliver det forbi. Desværre ofte uden gyldent håndtryk. Sådan er livet i politik. Det har jeg for så vidt ingen kommentarer til. Apropos, skulle jeg da vist have været ude og spise med Lone for første gang i en måned her i aften i stedet for at tale med dig. Men forventningens glæde er jo heldigvis ofte den allerstørste.

Alt som ikke ophører eksisterer videre

---For nu at konkretisere de eksistentielle spørgsmål: Hvad mener du om et liv efter døden?

 

Her som altid er det min grundholdning at man altid bør lade troen komme tvivlen til gode.

 

---Altså tror du på det!

 

Lad os nu ikke springe en masse mellemled over! Det er vigtigt, det her! Spørgsmålet har jo stor interesse! Hidtil er alle mennesker som ikke mere er levende, døde — før eller siden. Derfor er det efter min mening forkert at kalde spørgsmålet hypotetisk.

Jeg personligt fx, er ret overbevist om at skulle dø på et tidspunkt. Om jeg så lever videre i en åndelig form bagefter, kan være svært at overskue.

Forstår du, Klaus: Det er en dyb indsigt hos mig at alt som ikke ophører helt, eksisterer videre i én eller anden form. Det viser al erfaring. Det gør mig ret så fortrøstningsfuld.

Hvis jeg var død, ville jeg måske ikke bemærke det

---I hvilken form vil du leve videre?

 

Uha, nu bliver vi meget detaljerede, men det er også helt i orden. Som sagt er jeg virkelig glad over at få lejlighed til at fortælle om disse ting som går lidt ud over det snævert politiske. Befolkningen skal være klar over at vi politikere er hele mennesker som også i høj grad gør os tanker om det som ligger uden for Christiansborg. Hvad var det nu du spurgte om?

 

---I hvilken form tror du at du lever videre når du er død?

 

Det bliver formentlig en form som ikke kan opfattes af nogen. Ja, måske lever jeg videre helt uden form. Mulighederne står helt åbne.

Én ting er dog helt sikker: Enten får jeg en bestemt form eller også lever jeg videre uden form.

Endelig må vi ikke være blinde for at jeg måske slet ikke kan mærke forskel eller fortælle andre om den eventuelle forskel jeg mærker. Ja, og måske synes jeg selv at der er stor forskel, mens andre slet ikke kan få øje på den. Men det kan også være at jeg helt forsvinder.

Den endelige klarhed

Lad os bare se det i øjnene: Måske er jeg allerede død! Ingen mulighed bør principielt udelukkes. Denne grundsætning har ledet mig igennem tykt og tyndt. Aldrig har jeg set det hele så klart som nu.

Derfor er forskellen ikke så stor, hvad der så end bliver resultatet af disse indgående overvejelser for og imod. Det gør hverken fra eller til.

Denne erkendelse skaber en stor ro og stabilitet i mit sind. En fortrøstning som giver mig så ubegribeligt store ressourcer til at kaste mig over de politiske opgaver her og nu.

 

---Tak!

 

Det er mig der takker.

 

 

 

© Klaus Kjøller