Klaus Kjøller lektoral forside >> Publikationsliste

[Senest opdateret 06-10-2019 11:48:22; filens adresse på nettet: www.kjoeller.dk/KU/kkj/publist.htm. (Før juni 2013 var adressen: http://staff.hum.ku.dk/kkj/publist.htm)]

Seneste kommentarer og moraler, menu (seneste måned)

Kommentarer og moraler, menu 2019

Kommentarer og moraler, menu 2, (2018)

Kommentarer og moraler, menu 3, (2017 – 1999)

Kommentarer og moraler 1999-1975

 

Publikationsliste

 

menu

 

Listen er ordnet kronologisk med det først publicerede først. Vælg eventuelt et årstal i menuen:

 

Hvad listen omfatter

 

Listen omfatter så vidt muligt alt fag- og skønlitterært, bortset fra

  • tekster der er produceret i forbindelse med administration, ledelse og bedømmelser
  • småpapirer til undervisningen
  • tekster som er udarbejdet som led i organisationers eller privatpersoners rekvirerede rådgivning.

Listen rummer links til filer hvor en publikation helt eller delvis er offentliggjort på nettet.

Af tekster som er trykt i aviser før 2005 er stort set kun medtaget kronikker fra dagbladet Politiken i 70'erne og – under ét nummer – anmeldelser m.v. i Kristeligt Dagblad 84-88.

Titler som har betegnelsen 'manus' eller 'kompendium', er alle offentliggjorte i et mindre antal til en bestemt målgruppe. Men de er tilgængelige for enhver og kan rekvireres hos forfatteren på kkj@hum.ku.dk, eventuelt mod et mindre ekspeditionsgebyr.

Hvor intet udgivelsessted er angivet, er udgivelsesstedet København.

Andre oversigter over bøgerne, dagbladsanmeldelser m.m.

 

1971

 

 

»VP-embedding, Aux som V - og Koefficient«, manus i tilknytning til Erik Hansens øvelser over moderne dansk syntaks 70/71, 7 s.

Sætningsskemaernes Teori. En skitse til en analytisk beskrivelse af dansk syntaks Speciale. Manus. 150 s. Kan vist lånes via Det humanistiske Fakultets specialebibliotek.

”Om forbindelsen mellem metafysik og universel sprogbeskrivelse”, udateret manus, formentlig afløsningsopgave i forbindelse med et Poul Levin-kursus, 30 s., hertil bilag: resuméet af specialet Sætningsskemaernes Teori (5 s.)

 

1973

 

 

»Om sproghandlinger og samtaleanalyse« i Nydanske Studier 5, s. 40-60. Offentliggjort på nettet (scannet, pdf-format) >>

Vælgeren og partiprogrammerne. En aktuel, sproglig-politisk analyse Borgen 242 s.

 

1974

 

 

»Pokersprog (fra Holberg til Hartling)« i Mål & Mæle, nr. 2, s. 21-25.

»Idealisten og alle idioterne« i CivilØkonomen, nr. 2, s. 12-16.

Sprogbrug. Et oplæg til studiet af sproget i samfundet, kompendium til undervisningen i Dansk sprog, mangfoldiggjort som manuskript. 234 s.

 

1975

 

 

»Politikernes poker-sprog«, Politikens kronik, d. 4/1.

Analyser af Sprogbrug: Sprogbrugsbegreber Borgen 176 s.

»Makværket. Analyse af en politisk tale« i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Argumentation, Borgen, s. 12-36.

"Profeten og æslet. Om filosofisk argumentation" i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Argumentation, Borgen, s. 103-126.

 

1976

 

 

»Selvangivelsen som et billede af os danske«, Politikens kronik, d. 7/2.

»Hvornår brugte De sidst Deres ytringsfrihed?«, Politikens kronik, d. 5/8.

»Opgaveforslag (og lidt om deres løsninger)« i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Replik-til-replik, Borgen, s. 129-145.

»Tre kik i perspektivkassen. En analyse af Berlingske Tidendes, Ekstra Bladets og Informations behandling af samme begivenhed" (under pseudonym) i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Perspektiv, Borgen, s. 34-73.

"Perspektivløsheden i dansk presse. Udsnit af tentativ arbejdsrapport om pilotprojekt i forbindelse med projekt om..... " (under pseudonymer) i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Perspektiv, Borgen, s. 74-87. Offentliggjort på nettet >>

»Sælges: dansk politik. (Del)analyse af det (næst)mest læste stykke moderne danske litteratur« i Kjøller (red.) Analyser af Sprogbrug: Perspektiv, Borgen, s. 88-147. [Det (næst)mest læste stykke moderne danske litteratur var Ekstra Bladet. Analyseobjektet er bladets indenrigspolitiske dækning gennem en måned]

 

1977

 

 

»Bliv lykkelig ved sprogvidenskabens hjælpeprogram«, Politikens kronik, d. 26/4.

»En idiotsikker selvangivelse?« i Mål & Mæle, nr. 1, s. 8-13. Læs artiklen (pdf).

»Hvad det er at handle, og hvad det kan gøres til. Om dagligsprog som fagsprog« i Danske Studier, s. 83-99. Offentliggjort på nettet (pdf) >>

»Hjælp. De læser kronik - jeg skriver kronik«, Politikens kronik, d. 12/9.

Aktiv seer eller Hvordan jeg lærte at elske politikerne, Borgen, 130 s.

»Kunsten at hive sig op ved hovedhårene - uden at parykken ryger af«, (principiel) kommentar i Information d. 24/12 i anledning af en anmeldelse.

 

1978

 

Mod en argumentationsteori, Akademisk, 153 s.

 

1979

 

»Fra en argumentationsanalytikers arbejdsmark« i Mål & Mæle, nr. 1, s. 26-31.

»Om de sociale faktorers betydning for barnets og den unges (sprog-)udvikling« i Jansen,M. & Lund,J. (red.) Børnenes sprog - sprogene omkring børn, Hans Reitzel, s. 331-347. Offentliggjort på nettet >>

 

1980

 

 

Gode grunde? Introduktion til argumentationsanalyse. Elevhæfte, Gjellerup, 96 s.

Gode grunde? Introduktion til argumentationsanalyse. Lærernoter, Gjellerup, 68 s.

»Forskningsoversigt: Dansk Sprogbrugsanalyse 1970-79« i Danske Studier 1980, s. 100-123. Offentliggjort på nettet >>

 

1982

 

 

Sprogets Vej til Sindets Fred, Hekla, 126 s. Kapitlet ”Hvordan man bliver en kulturpersonlighed” offentliggjort på nettet.

»Replik: Svar på Ulf Telemans anmeldelse af 'Mod en argumentationsteori' i Danske Studier 1981« i Danske Studier, s. 174-76. Læs replikken (pdf, 2 s.)

”Fodbold for små fødder”, Kronik i dagbladet Politiken. Manus offentliggjort på nettet.

 

1983

 

 

»Realiteterne på bordet - Peter Sabroe som taler, et eksempel« i Bolvig,A (red.) Elendighedens univers. Peter Sabroe og samfundet, Søllerød Kommune, s. 45-51. Læs artiklen (pdf).

Gode grunde? Introduktion til argumentation: Analyse – Kritik – Fremstilling Institut for Nordisk Filologi 221 s. Kompendium udarbejdet i forbindelse med overbygningsemne i argumentationsanalyse. Det fortsætter hvor Gode grunde? Elevhæfte (se 1980) slap. En revideret del af det er offentliggjort på nettet i forbindelse med undervisningen i Sproglig rådgivning: Koko med praktik 2001-2.

 

1984

 

»Hvad har argumentationsvidenskab og sprogvidenskab med hinanden at gøre?« i Ringgaard, K. & Sørensen,V. (eds.) The Nordic Languages and Modern Linguistics 5, Århus, s. 291-96. Læs artiklen (pdf).

Nudansk Fremstilling, kompendium til 1.delsundervisningen i Dansk sprog, mundtlig og skriftlig fremstilling, mangfoldiggjort som manuskript. 463 s. Findes indbundet og tilgængeligt på Nordisk Bibliotek på Institut for Nordisk Filologi, KUA.

Oversigt over beståede elevopgaver i Nudansk Fremstillling, september 1986 (pdf).

[De mere avancerede dele af Nudansk Fremstilling indgår som baggrundsmateriale i Tekst for viderekomne – tekstproduktion og sproglig rådgivning (2004)

Til glæde for eventuelle fanatikere findes der stadig nogle reviderede dele (som altså nu indgår i Tekst for viderekomne i yderligere stærkt redigeret form) af Nudansk Fremstilling, evt. lettere revideret, offentliggjort på nettet:

Meget reviderede dele af Kapitel 12: ”Komposition: rækkefølge og fylde”, specielt afsnittene om at skrive en forståelig tekst som introducerer informationshierarkier.

Kapitel 14: ”Valg af stil” ]                                                   

»Sætningsskemaets bidrag til en grammatisk teori« manus, ikke trykt i Nydanske Studier 16-17, 18 s. (pdf)

 

1984-88

 

Anmeldelser og kommentarer i Kristeligt Dagblad. Se alt trykt materiale (pdf, 33 sider). Manus til nogle af bidragene findes endvidere som html-filer på www.kjoeller.dk/kkarkiv

 

1985

 

 

»Flere patruljerende retorikere på gaderne! Det er vi mange og mener« i Rørbech,L. & Skyum-Nielsen,P. (red.) Retorisk festskrift, Frederikshavn, s. 233-240.

»Bør mennesket afskaffes? Apropos anklageskriftet mod Arne Treholt« i Bogens Verden, nr. 3, s. 184-85.

»Kammeraters betydning for sprogindlæringen« i Sprog til Tiden. Om børns og unges sprog (udg. af Modersmål-Selskabet), s. 11-22. Offentliggjort på nettet >>

 

1986

 

 

Introduktion til Dansk Grammatik, kompendium til 1.delsundervisningen i Dansk sprog, grammatisk analyse og teori, mangfoldiggjort som manuskript. 90 s. Første gang mangfoldiggjort i 1983, derefter løbende revideret indtil 1986; senest mangfoldiggjort i 2002 i forbindelse med min undervisning på kurset Sproglig rådgivning: Sprogbeskrivelse.

 

1988

 

»Politikeren, der blev menneske« i Bogens Verden, nr. 6, s. 315-16.

 

1989

 

Havregrødsprojektet. Oktober 89 Data Humana 7, Studiehæfter udgivet af Institut for Humanistisk Informatik, KUA. 52 s., hertil diverse programmer i programmeringssproget PC-PROLOG: Grammatik-filen HVGRM.GRM med bl.a. følgende moduler: HV (30/6 89), HVMEMORY (21/2 89), HVHNDTXT (30/6 89), HVHNDPRP (6/6 89).

Anmeldelse af Hansen, E. & J. Lund (red.) Sproget her og nu. Dansk Sprognævns skrifter 14, Danske Studier 1989, s. 190-196. Offentliggjort på nettet.

 

1991

 

Politisk argumentation. En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati Kbh: Borgen, 274 s.

Manipulation. En håndbog. Kbh: Borgen 1991. 200 sider, (1. udg. 1-3 oplag 1991; 3.udg. 1.oplag 1996).

Ud mæ' sproget! Myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer. Kbh: Munksgaards Forlag. 137 sider. Dele er offentliggjort på nettet: Indledningen og Kapitel 5.

"Sprog og politik" i Hansen,E; Petersen, I.L.; Poulsen, I. Auditorium X. Dansk før, nu – og i fremtiden? En antologi om moderne sprogforskning Forlaget Amanda, Dansklærerforeningen, s. 205-229. Offentliggjort på nettet.

”Rådlig sproggivning”, Mål & Mæle 1-2, 14. årgang 1991, s. 32. offentliggjort på nettet.

 

 

1992

 

 

Den tv-skabte virkelighed. Tv-avisernes 12 historier. Kbh: Borgens Forlag,163 sider.

Manipulation. En håndbog. Kbh: Bogklubben 12 Bøger 1992. 200 sider, (2. udg. 1-2. oplag 1992-93).

”Om omsvøbs svøbe”, Modersmål-Selsskabets Årbog 1992, s. 69-73. Offentliggjort på nettet.

"Sprog er mere end kryds og bolle" i Lommebog for skoleelever 1992, Rhodos, s. 160-66. Manus på nettet.

 

1993

 

 

Hej Danmark! Ti toppolitikere taler ud - med forbindende tekster af dronning Margrethe II. Kbh: Forlaget Compagniet. 96 sider. Illustreret af Roald Als.

Snyd ikke dig selv ved eksamen. Kbh: Borgens Forlag. 104 sider, 68 kr. (1.-3. oplag 1993; 4. Oplag 1999).

Ord på jagt, Munksgaards grammatikspil, Kbh: Munksgaards Forlag. Et brætspil.

Sætninger på kryds og tværs, Munksgaards grammatikspil, Kbh: Munksgaards Forlag. Et brætspil.

Manipulation Älvsjö, Sverige: Kommentus Förlag AB, 207 s.

Anmeldelse af ”Mogens Herman Hansen: Hvad er en politiker og hvem er politikere? Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser 65). København 1992, 69 s. kr. 100.” i Danske Studier 1993, s. 142-145.

 

1994

 

Brug dit hoved - la' dig ikke kværne ned! Kbh: Borgens Forlag. 104 sider.

Jeg elsker dig - forførerens håndbog. Kbh: Borgens Forlag. 112 sider.

 

1995

 

Skriv bedre opgaver - i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet. Kbh: Borgens Forlag, 128 sider.

 

1996

 

Få din vilje - tal og skriv effektivt! Kbh: Akademisk Forlag, 173 s. Illustreret.

Manipulation. En håndbog. Kbh: Borgen Hardback, 200 sider (3. udg.; 1. udg., 1991).

 

1997

 

 

Overbevis dig selv. Kbh: Borgens Forlag 1997, 160 s.

Image - effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation. Kbh: Akademisk Forlag 1997. 142 s. Illustreret af Otto Dickmeiss.

Manipulasjon og påvirkning. En håndbok for deg som ønsker å vite mer, Oslo, Norge: Forlaget EFI, 208 s.

 

1998

 

 

"Efterskrift" i Ossian, A. Kong Klaks sten. En dansk krimi. Højbjerg: Forlaget Hovedland 1998, s. 211-213.

Artiklen "Politisk sprogbrug" til Danmarks Nationalleksikon, Gyldendal.

Som det er offentliggøres på www.kjoeller.dk. Omfanget svarer til ca. 100 manussider. [Hyperteksten bag alle mine trykte tekster; forside http://www.kjoeller.dk/somdeter/0asomdetfors.html ]

Anmeldelse af Rhetorica Scandinavica - Tidsskrift for skandinavisk retorikforskning nr.1 1997, 80 sider, i MedieKultur nr.28 1998, side 79-81.

 

1998-2002

 

Fra 1998 til  sommer 2002: fast klummeskriver i Magisterbladet. 8-10 klummer om året. Se manus til klummerne her.

 Klummerne findes vist stadig i bladets arkiv. Gå ind på www.magisterbladet.dk og søg på mit navn.

 

1999

 

 

Dronningens hund. En politisk thriller Højbjerg: Forlaget Hovedland 1999, 332 s.

Snyd ikke dig selv ved eksamen. Kbh: Borgens Forlag 1999. 104 sider (4. oplag; 1.-3. oplag 1993)

[”Efterskrift” i Ossian, A.: Kong Klaks sten. En dansk krimi. Lydbog, Ballerup: DBC medier as 1999, 6 t. 15 min (5 bånd).]

Artiklen "Reklamesprog" til Danmarks Nationalleksikon, Gyldendal.

 

2000

 

 

Dronningens hund. En politisk thriller. Lydbog, Forlaget Den Grimme Ælling 2000, tlf. 65963555, 10 t. 15 m. (7 bånd).

"Ledelse med humor", Ledelse i Dag, specialmagasin om nordisk og international ledelse, nr. 41, vinter 2000, s. 418-430. Manus offentliggjort på nettet.

"Om valg af billeder i offensivt formidlende tekster: 4 eksempler" i Fausing & Redvall (red.) I billedet er alt muligt København: Tiderne Skifter, s. 323-347. Manus offentliggjort på nettet.

"Ledelse med humor" udkom på www.kommunikationsforum.dk (december).

 

2001

 

 

"Om valg af billeder i offensivt formidlende tekster: 4 eksempler" udkom på www.kommunikationsforum.dk (januar)

"Ledelse med humor" udkom let forkortet på www.ledersupporten.dk, et netmagasin for ledere i Københavns Kommune (marts).

Spindoktor Aschehoug 2001, 231 s. (1. oplag maj; 2. oplag maj)

”Den artige oprører, Erik eller Essensen af Hansen. Et bidrag til udforskningen af sagprosaens fortællerstemmer” i Jarvad, P.; Gregersen, F.; Heltoft, L.; Lund, J.; Togeby, O. (red.) Sproglige åbninger. E som Erik. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, Kbh.: Hans Reitzels Forlag 2001, s. 56-66. (september). Manus offentliggjort på nettet.

 ”Sprogkode tilintetgør angribende snedker. Og andre eksempler på sprog som magtmiddel som leder frem til et forslag til undervisningspraksis som skal sætte eleverne mest muligt i stand til at bestemme over deres eget sprog” i Dansklærerforeningens Fælleskrift ”Sprog om sprog om sprog” (temanummer) Dansklærerforeningen 2001, s. 16-21. (december, men vist først sendt til medlemmerne januar 2002), ISSN 1398 1056, ISBN 87 7704 803 2. Manus offentliggjort på nettet.

”Hvad den irske ko kunne fortælle. Danskundervisningen mellem poesiens blå øjne og demokratiets blå briller” i HSD, foreningsblad for Dansklærerforeningens Handelsskolesektion, temanummer om sprog, ISBN 87-90242-32-7, s. 6-9. (december). Manus offentliggjort på nettet.

 

2002

 

 

”Papirflyveren som gik i spin. Om mediernes og rådgivernes rolle i valgkampen nov. 2001” i Frit Forum. Socialdemokratiske Studerende, nr. 1, feb. 2002, s. 4-5. [Er ikke forsynet med noget ISBN-nummer, men det oplyses at det udkommer i 1500 eksemplarer 4 gange årligt og trykkes på partikontoret: DSU Landsforbundet, Torveporten 2, 5.sal, 2500 Valby.] Manus offentliggjort på nettet.

”Sandheden, hele sandheden – og kun sandheden?” Ledelse i Dag, specialmagasin om nordisk og international ledelse, nr. 49, sommer 2002, s. 305-320. Manus offentliggjort på nettet.

                           

”Sandheden, hele sandheden – og kun sandheden?” udkommer på www.kommunikationsforum.dk  (september)

 

Valg af varietet og stil Kompendieudsalg-Humaniora 2002, 24 s. (september).

 

Din fede tekst. Introduktion til brug for kurset Sprogbeskrivelse under studiemønstret Sproglig rådgivning. Kompendieudsalg-Humaniora 2002, ca. 100 s. (september)

Aschehougs store bog om at holde tale Aschehoug 2002, 346 s. (oktober)

 

2003

 

Aschehougs store bog om at holde tale Gyldendals Bogklub 2003, 346 s. (februar). Bogklubben Samtid (juni)

 

2004

 

 

”Debatten mellem smuds og tavshed”, Kronik i Kristeligt Dagblad, 4/3 2004. Manus offentliggjort på nettet.

Kong Klaks sten. En dansk krimi 2. reviderede bryllupsudgave, nu med Mary (1. udg. 1998), Hovedland (maj).

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere Borgen (maj).

Tekst for viderekomne – tekstproduktion og sproglig rådgivning Forlaget Samfundslitteratur (september).

 

2005

 

”Ulydighed fremmer sundheden”, kronik i Berlingske Tidende, 7/4 05. Manus offentliggjort på nettet. Kronikken blev også offentliggjort i tidsskriftet Ledelse og uddannelse (maj), og på netstedet www.ledelseoguddannelse.dk.

”Brugsanvisning for danskhed” i Knap, T.F., Nielsen, M. & Pindstrup, J. (red.) Hvad er så danskhed? 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier, Forlaget Hovedland, 2005, s. 53-72. (september). Manus offentliggjort på nettet.

Lingos lov. Roman. Forlaget Hovedland, 2005 (oktober).

 

 

2006

 

”Manipulation, vold og selvcensur”, kronik i Berlingske Tidende, 18/6 06.

”Stop offentligt ansattes selvmordsaktioner”, debatindlæg, Jyllands-Posten, 6/7 2006

”Newspeak tåler ikke latter”, kronik, Berlingske Tidende, 18/7 2006

”Skolen må lære at se modstanden i øjnene”, kommentar, Berlingske Tidende, 30/7 2006

”Barnets magt”, kronik, Berlingske Tidende, 21/8 2006

”Madsen er en trussel mod dansk naturvidenskab”, kommentar, Jyllands-Posten, 15/9 2006 [Madsen = Anders Lund Madsen]

”Lækage som magtmiddel”, kronik, Berlingske Tidende, 25/9 2006

”Mange institutnavne er elendige tekster”, kommentar, Berlingske Tidende, 19/10 2006

”En sag fortæller mere end tusind pjecer” kommentar ”Midtpunkt” i Jyllands-Posten d. 25/11 2006. Her fik den overskriften ”Det syge sygehus-system”

”Foghs akilleshæl” kronik i Berlingske Tidende d. 28/11 2006. Den indgik som vistnok sidste kronik i serien ”VK 5 år”.

”Voldens tv-charme” kronik i Berlingske Tidende, 18/12 06. Underrrubrik: ”Advarsel: Denne kronik er politisk ukorrekt. Den afslører de mekanismer, som gør en brosten, som kastes mod en betjent, til et effektivt middel i propagandaen for politisk korrekthed.”

 

 

2007

 

”Når politiet må melde pas”, kronik i Berlingske Tidende d.19/1 07.

”Netværk, lobbyisme og kærlighed”, kronik i Berlingske Tidende d. 20/2 07.

”Da Madsen blev intellektuel, og Rothstein gik i sort”, kronik i Jyllands-Posten d. 7/4 07.

”Verden tilhører optimisterne”, kronik i Berlingske Tidende d. 18/4 07.

Manipulation. En håndbog. 2. rev. udg. Nu med indoktrinering, vold og hjernevask, Borgens Forlag 2007 (udkom 30/4).

Den åndelige Akse. Roman, Forlaget Hovedland 2007 (udkom 1/6).

”Netværk og narreværk. De hemmelige relationer mellem politikere, embedsmænd og spindoktorer” i Høybye, A.; Buchhave, B.; Lund, M.; Wagner, S. (red.) Politisk spin Akademisk Forlag 2007 (juni), s. 99-118. Manus offentliggjort på nettet >>

 

Antologien Politisk spin udkom juni 2007 på Akademisk Forlag. Den er redigeret af Anne Høybye, Britt Buchhave, Martin Lund og Signe Wagner, som alle er færdige eller nuværende kommunikationsstuderende fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Bogen rummer bidrag af Kaare R. Skou, Søren Espersen, Christine Antorini, Rasmus Jønsson, Christian Kock, Mie Femø Nielsen, Orla Vigsø og Martin Hein. Desuden interview med Lotte Hansen, Niels Krause-Kjær, Michael Kristiansen og Lars Nielsen.

Mit bidrag ligger i forlængelse af Netværk på godt og ondt (Borgen 2004). Det var Martin Lund der foreslog mig at lave det.

Interview i Universitetsavisen (hele s. 3, med billede) i forbindelse  med mine eksamensråd og den kollegiale samtale med rektor. Overskrift: ”Kjøllers røvtur” (8/6 2007). Interviewet lanceredes på forsiden med et modelfoto af en lektorlignende person bagfra som sad på en stabel ringbind. Og denne tekst: ”Hvor polemisk må man være når man formidler sin forskning? Lektor Klaus Kjøller opdagede tidens, KU’s og Studenterrådets begrænsninger da han kom i mediernes søgelys med udtalelser om sexappeal og eksamen.”

Debatindlæg i Universitetsavisen med overskriften: ”Forskningsformidlingens grænser går ved universitetets brand” (svar til censorformanden for Historie). (8/6 2007).

Interview i Forskerforum, fagligt organ for universitetslærere, (hele s. 3) i anledning af mine eksamensråd og den kollegiale samtale med rektor. Overskrift: ”En god røv – en kvik kommentar medmediemæssig sexappeal førte til såkaldt ’kollegial samtale’ med KUs rektor.”

”Fornuften bag nej’et”, kommentar i Berlingske Tidende (19/6).

Kronik i Berlingske Tidende: ”Den mentale kamp mod terror”. (2/8)

Klumme i Totalforsvar Københavns blad, Feltpost, som udkommer fire gange om året i et oplag på 16.000. Klummen hed ”Hjemmeværnet kan besejres, men det koster”. Totalforsvarsregion København har ca. 10.000 frivillige hjemmeværnssoldater og dækker hærhjemmeværnet i samme område som Region Hovedstaden. (September 07)

Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø med titlen ”Fra nedladende toner til optimisme”. Magasinet udgives af Videncenter for Arbejdsmiljø under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. (September 07). Manus på nettet >>

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere, 2. udg. Borgens Forlag, (November 2007)

Kronik i Berlingske Tidende med titlen ”Partiet som drømme er gjort af”. (30/10 07). Manus på nettet >>

Artikel ”Mundtlig eksamen som æstetisk kontaktsport” i Modersmål-Selskabets årbog 2007 Sproget og de ordløse kunstarter, s. 133-141. (November 07)

Kronik i Berlingske Tidende ”Disciplineret vold betaler sig. Den disciplinerede vold er ofte demokratiets stærkeste argument, desværre”. (27/12 07). Manus på nettet >>

 

 

2008

 

Netstedet www.KlausKjoeller.dk offentliggøres primo januar 2008.

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad, ”Litteraturen er kommet for at blive”. Svar til Hans Hauge. Læs hele debatindlægget her >> (23/1 08)

”Sportens grusomme, trygge verden” offentliggjort som artikel i Bladet Prent 2008, nr. 1. Under overskriften ”Sporten på vrangen”. Manus på nettet >>

”Ledelsesprincippet over alle” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2008, nr. 4 (april) under samme overskrift som i manus. Manus på nettet >>

”Sig noget, Rønn! Spørgsmålet er ikke, om integrationsministeren bør besvare pressens spørgsmål. Spørgsmålet er, om der overhovedet findes et svar.” offentliggjort i Berlingske Tidende 29/7 2008. Seneste afsnit udeladt af pladsgrunde.

”Den bulgarske politireform. Man kunne få den tanke, at det er en genial spindoktor i det danske justitsministerium, som har pudset TV2 Nyhederne på den ide med at sende en række reportager hjem om politiarbejdet i Sunny Beach. Det får os rundt om i sommerlandet til at elske vores eget politi.” Offentliggjort i Jyllands-Posten 1/8 2008. Underrubrikken blev ændret, og der blev indsat nogle mellemrubrikker.

04.08.2008: Kronik i Berlingske Tidende: Den uartige politiker (på Berlingske.dk) >>. Læs manus her >>.

”Hvorfor alle de nye ord?” offentliggjort som klumme i TDC’s medarbejderblad Aspekt 2008, august-nummeret. Under overskriften ”Den innovative diskurs skal dybdeimplementeres ultimativt”.

”Den ildevarslende stilhed om dansk udlændingepolitik” offentliggjort som kommentar i Weekendavisen d. 5/9 2008 med titlen ”Fast, fair og fuld forvirring”.

September 2008: Manipulation. En håndbog. 2. rev. udg. Nu med indoktrinering, vold og hjernevask, Borgens Forlag 2007, kommer i 2. oplag. Første oplag kom 30/4 2007. Læs anmelderuddrag >>

”Lederens fornemmelse for Ingrid” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2008, nr. 9 (september). Under samme overskrift som i manus.

Fire anmeldelser af dagbladet Politikens trykte søndagsudgave i oktober måned, 2008. Offentliggjort på Politiken.dk og et enkelt uddrag i den trykte udgave.

”Den karismatiske leder” offentliggjort som kronik i Berlingske Tidende d. 29/12 2008.

 

 

 

2009

 

”Reform = en beordret intern krise” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2009, nr. 1 (januar).

Kronik i Berlingske Tidende 13/3 2009: Bander begynder i familien. Familien er hellig, og sådan skal det være i et demokrati. Men familien fungerer på mange måder som en hjernevaskende sekt. På godt og ondt. Børneinstitutioner og skoler spiller altid andenviolin. Læs kronikken her >>.

Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø (maj 2009) med titlen ”Gør som kongehuset”. Læs manus her >>

Kronik med titlen ’Kommentatorpartiet’ i Berlingske Tidende. >> Kravene til alle kommentatorer om underholdning og kreativitet giver de politiske kommentatorers forenede politiske parti stor betydning. (6/6 2009)

Kronik i Berlingske Tidende 13/6 2009. Titel: Manipulatoren der sejrede ad helved’ til. Med underrubrikken: Stein Bagger-sagen er på mange måder enestående: juridisk og i antal millioner der er svindlet for. Men også som manipulation bryder den grænser ved at kombinere mange midler og ved løgnens størrelse. Læs kronikken >>

Kronik i Berlingske Tidende 24/7 2009: Den sidste ideologikritiker. Rygterne om ideologikritikkens død på universitetet er stærkt overdrevne. En personlig beretning >>.

02.09.2009: Kronik i Berlingske Tidende: ”Hvide løgne i politik. Mange tror, at Helle Thorning-Schmidt er færdig, hvis hun ikke holder sit løfte til vælgerne om, at det fælles S-SF-udspil ikke er til at rokke. Men virkeligheden i form af eksempler med Fogh, Ammitzbøll og J.O. Krag viser en farbar vej ud af løftebrud.”

01.10.2009: Klumme i Magasinet Arbejdsmiljø med titlen ”Opråb til alle mobbere”. Læs manus her >>

15.12.2009: Kronik i Jyllands-Posten: Sarah Lund som studievært?

16.12.2009: Kronik i Berlingske Tidende: Klima som kult.

26.12.2009: Ugens Opinion i Berlingske Tidende med titlen: ”Når bevidsthedsbomben eksploderer”. Underrubrik: ”Demonstrationer som dem vi så under COP15 når sjældent deres erklærede mål. Men de skaber altid de billeder i TV, som det hele drejer sig om.” Læs manus >>

 

 

 

2010

[Omvendt kronologisk rækkefølge for titlerne i 2010]

Manipulation, en håndbog, 2. rev. udg. udkommer i 4. oplag (december 2010)

Artikel ”Sådan manipulerer du” i Retorikmagasinet, nr. 78, 20. årgang, december 2010. Artiklen er en sammenfatning af Manipulation. En håndbog (2007) på 1000 ord.

November 2010: ”Lær af din chef i medierne” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 11 2010 (november) med titlen ”Konflikt med respekt”.

Sprogets Vej til Sindets Fred, version 2, nu med Dit og Dat udkom 31-08-2010 på Forlaget Sohn.

August 2010: ”Livet som forandringsprojekt” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 08 2010.

Kronik i Information d. 19-08-2010: Gud som retorisk nødvendighed. Pædofilisagerne i den katolske kirke er gode til at vise at en religion grundlæggende er en organisation som alle andre. En organisation som andre organisationer kan lære meget af, bl.a. værdien af stor kærlighed til en autoritet som altid lytter.

Kronik i Weekendavisen d. 13-08-2010: At forstå politik uden at forstå sagen. Demokratiet er en succesrig tv-føljeton – for alle andre end den elite som kræver saglig argumentation. I øjeblikket er Helle og Lene tilsyneladende i samme båd fordi begge er ramt af negative kendsgerninger. Men deres udvikling i føljetonens kommende episoder tegner helt forskelligt

Kronik i Berlingske Tidende d. 21-07-2010: Mens vi venter på Den store Leder. Dansk politik myldrer med store komediedigtere, både på scenen og i kulisserne. Men mange sukker efter Den store Leder som kan frelse nationen. Hvad er udsigten til hans eller hendes komme?

Juli 2010: ”Løgn bør så vidt muligt undgås” offentliggjort som artikel i mål+mæle, juli 2010.

april 2010: ”Forventningens glæder og sorger” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2010, nr. 4 (april).

16.04.2010:Kronik i Information: Public service-tv som propaganda. En daglang transmission af dronningens fødselsdag kan se harmløs og upolitisk ud. Men den øger public-service-tv’s politiske styrke til at definere den danske virkelighed, når hverdagen igen brænder på. Og reducerer de trykte medier til at være meningsmagere.

01.04.2010: Kronik i Jyllands-Posten: Strøget af selvcensuren. Fra at være noget privat, som vi hver især praktiserer af høflighed, for at gøre karriere eller score en partner, så er selvcensur nu blevet noget, vi alle gør sammen – med åbne øjne. Men Lars Løkke udsættes stadig for nådesløse satiriske tegninger – uden udsigt til undskyldning for krænkelser.

Jan 2010: ”Lønmodtagere uden grænser” offentliggjort som klumme i Magasinet Arbejdsmiljø 2010, nr. 1 (januar).

 

 

2011-

 

Se venligst www.kjoeller.dk for en opdatering af aktiviteter

 

 

Løbende udgivelse:

www.kjoeller.dk, netstedet med oplysninger om mine tekstlige og mundtlige, offentlige aktiviteter, med den originale hyper-tekstudgivelse Som det er, analyser, kommentarer og andet; har eksisteret siden foråret 1998 og revideres løbende.

 

 

Til toppen af siden.